จบการอบรม เขียนค้นตน ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่น 55

  ขอบคุณพลังดีๆ จากรุ่นเปิดบ้าน ! “เขียนค้นตน” ในชุดหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55 นับเป็นการเปิดบ้านใหม่เพื่อจัดอบรมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ หลังจากไม่ได้เปิดบ้านสอนมานาน 2 ปีกว่า นับจากที่อบรมในบ้านหลังเดิมที่แยกแคราย และนับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของหลักสูตรนี้ เมื่อย้ายจากการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหารายได้ของโครงการ เป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลของเรา เพื่อเสริมสุขภาวะที่ดีทางจิตใจและปัญญา ผ่านการรู้จักตนเองอย่างเปิดกว้างและลงลึก ผ่านศิลปะการเขียนบำบัด เรายินดีกับความรู้สึก บทเรียน และสิ่งที่ดีที่ผู้เรียนรุ่นนี้ได้รับมาและบอกเล่าแก่เรา อาทิเช่น “ชีวิตไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเสมอไป แค่เข้าใจตัวเองว่าตอนนี้ต้องการทำอะไร และเป็นอะไรก็พอ, สนุก Happy กลมกล่อม ลงตัว ดูซับซ้อนบ้าง เป็นการเริ่มต้นเพื่อต่อยอดสิ่งที่ทำต่อไป, ชัดเจนและเติบโต ยอมรับและพอใจในสิ่งที่จะได้รับในชีวิต, รู้สึกได้ปลดล็อก ออกจากกรอบ เห็นว่าการโฟกัสความต้องการของตัวเองก็เป็นความสุขได้แล้ว การเรียนแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่ได้อะไร ทำให้มองเห็นแผนที่จะลงมือทำต่อไป ได้รูปแบบการเขียนที่แตกต่างจากเดิม, รู้สึกพอใจในการเรียนครั้งนี้ ตอบโจทย์ที่ต้องการกลับมาสื่อสารเชื่อมโยงกับตัวเองมากขึ้น ได้เครื่องมือในการคิดและลงมือทำ ได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ, รู้สึกดีมาก เกิดการปะติดปะต่อ เชื่อมโยงภายในตนเอง รู้สึกเติมเต็ม และได้เรียนรู้การเลือกที่จะใช้ แต่ละเครื่องมือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างปล่อยวางกับผลลัพธ์ และได้เรียนรู้ว่า ถ้าเรามีความสุขและเข้าใจตัวเอง… Continue reading จบการอบรม เขียนค้นตน ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่น 55

จบการอบรม เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 54

  เปลี่ยนการเขียนเป็นประตูสู่การรู้จักตัวเองในด้านที่หลากหลายและเป็นเพื่อนดูแลจิตใจ กับหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 54 (สี่วัน-เสาร์อาทิตย์) เมื่อวันที่ 11-12 และ 18-19 มีนาคม 2566 ด้วยศาสตร์การเขียนบำบัด รู้จักตนเอง และการก้าวข้ามจากพื้นที่ปลอดภัยหรือข้ามขอบ “ได้รับของขวัญให้กับตนเองค่ะ คือ มีความชัดเจนให้กับคำตอบ ความหมาย และเป้าหมายของชีวิต ว่าที่เคยตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นคือ การเลือกเดินหาเป้าหมายของเราอยู่แล้วเพียงแต่ใช้เส้นทางไหน” – ผิง “เป็นเวลาแห่งการทบทวนตัวเอง มองตัวเองในมุมต่างๆ หลายๆมุม ตามที่ทาง workshop ชี้แนะ ทำให้เห็นตัวเองในมุมต่างๆกัน เห็นความต้องการ ความรู้สึกของตัวเองชัดขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้เท่าทันตัวเอง ตั้งใจจะฝึกตามที่ทาง course ชี้แนะในชีวิตประจำวันเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้เท่าทันตัวเองเวลาเผชิญสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน” – ดล ขอขอบคุณผู้เรียนที่ร่วมกันเขียน ใคร่ครวญ และแบ่งปัน เติมเต็มมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับตัวตนและแนวทางชีวิต และร่วมสนับสนุนโครงการของเรา ???? ขอขอบคุณโรงแรมรอยัล ริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ที่สนับสนุนการอบรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี พนักงานที่นี่ช่วยเหลือดูแลในส่วนต่างๆ… Continue reading จบการอบรม เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 54

เขียนเปลี่ยนชีวิต | พลังของการเปลี่ยนแปลง

  คำบอกเล่าจากช่วงท้ายการอบรมหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต ประจำปี 2558 (อัพโหลดและตัดต่อใหม่จากช่องเก่า) อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.dhammaliterary.org/khianpianchiwit    

การเขียนบำบัดผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ

  เมื่อปี 2558 สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนรัก โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณณัชชา คำเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ได้ศึกษาและรายงานผล “การเขียนบำบัดร่วมกับกระบวนการจิตปัญญาศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวี” ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) จังหวัดสมุทรปราการ ณ อิมพีเรียล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาในตอนนั้น พบว่าผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้สึกที่เข้าใจและใส่ใจผู้อื่น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดูแลจัดการอารมณ์ความรู้สึก และความละเอียดอ่อนในการเข้าใจและรู้จักตนเอง รวมถึงจากการสังเกตบันทึกที่สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกในการดำเนินชีวิตอย่างมีความหวัง ความฝัน และความตั้งใจพัฒนาตนเอง การรับยาต่อเนื่องตรงเวลา ไม่พบการดื้อยาจากการขาดการรักษาและระดับ VL น้อยกว่า 20 copies/ML ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเขียนบำบัดส่งผลในด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและความต่อเนื่องในการรักษาตัวเองของผู้ต้องขัง ตอนนี้เป็นเวลาผ่านมา 8 ปี ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้กลับมาสานต่อกิจกรรมการศึกษานี้อีกครั้งในกลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาและเป็นพลังแก่การเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง รวมถึงเผยแพร่ผลการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์แก่การใช้การเขียนบำบัดเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้คนในสังคมสืบไป ขอขอบคุณแผนงานกระบวนทัศน์ใหม่ เสมสิกขาลัย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และ สสส. สำหรับการสนับสนุนโครงการ… Continue reading การเขียนบำบัดผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ

เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?

  เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?   “กิจกรรมทำให้ฉันค้นพบว่า ตนเองมีคำตอบในทุกๆเรื่องอยู่ภายในของตัวเราอยู่แล้ว เพียงแค่เราต้องมีเครื่องมือและวิธีการที่เราจะสามารถเข้าไปพูดคุย สอบถาม และเสาะหาสิ่งเหล่านั้นจากภายในของเรา และยังทำให้ ฉันได้ค้นพบตนเองในบางมุมที่ตกหล่น หรือขาดหายไป ฉันได้กลับไปเชื่อมโยงตนเองในแง่มุมที่ดีงามเหล่านั้นอีกครั้ง มันทำให้ฉันเกิดกำลังใจที่ดีอย่างมากที่จะกลับมาใช้ชีวิตด้วยความสุข และสิ่งดีๆที่ได้รับนี้ ยังคงอยู่ ไม่ได้รู้สึกแค่ตอนที่อยู่ในคลาส นี่หลายๆวันผ่านไป ฉันก็ยังรู้สึกดีเช่นเดิม คงเป็นเพราะฉันได้เรียนรู้จากครูถึงกระบาวนการ และเครื่องมือที่ดีที่ฉันจะสามารถนำพาตนเองกลับมารับพลังที่ดีจากภายในของตนได้อย่างตลอดไป” ???? คุณจุฑามาส , เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 46   “ฉันได้ทบทวนประสบการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ว่าตัวเองเติบโตมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านทั้งความสุขความทุกข์ การก้าวข้ามความผิดหวัง การยึดติดกับอดีต และเรียนรู้มากขึ้นที่จะอยู่กับปัจจุบัน เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า ฉันได้สำรวจตัวตนที่หลากหลายซึ่งมีความย้อนแย้งทั้งการเป็นเป็ดที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง อย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นดวงตะวันที่ทำอะไรซ้ำๆ เป็นกิจวัตรได้ หากต้องการจะเพิ่มความชำนาญในสิ่งที่ทำได้ทบทวนคุณค่าในตัวเอง” ???? คุณภรณี , เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 45   แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ในแง่ของการมองให้ลึกลงไปในตัวเอง… Continue reading เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?

ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51

  ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51 (ออนไลน์ 5 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2565)   ประทับใจคุณครู ส่งคำแนะนำกลับมาเร็ว ตั้งใจอ่านและให้คำแนะนำ บอกวิธีการ ในการแก้ไข ใส่ใจ นักเรียน รู้สึกถึงความต้องการสอน ต้องการบอกให้นักเรียนดีขึ้น บางครั้งนักเรียนอ่านและไม่ได้แก้ตรงประเด็น ครูก็จะมาเน้นย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้แก้จุดไหน ต้องแก้เพิ่มเติมอย่างไร ได้เขียน สิ่งที่อยู่ในความคิดออกมา ได้ทบทวนตัวเอง โดยมีคุณครูแนะนำ ว่าต้องแก้ไข ต้องเพิ่มเติมตรงไหน ได้เข้าใจตนเองว่าทำไมเราจึงเป็นแบบนี้ เพราะความคิดในอดีต เพราะปมในอดีต ความคิดในอดีต ที่ขัดขวางไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราต้องการในวันนี้ ปัจจุบัน มาจากความคิด ประสบการณ์ในอดีต แต่ถ้าเราตระหนักรู้เราสามารถ เข้าใจและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ วันนี้เราเติบโตขึ้นกว่าในอดีตแล้ว ต้องก้าวข้ามความกลัว ความผิดหวัง ความเศร้าในอดีต ค่อยๆก้าวข้ามออกมา / พรจันทร์ เล็ก   ความประทับใจครั้งนี้คือความไม่มีวินัยของเราในการอบรมจนครูต้องเตือน ขอบคุณครูค่ะ… Continue reading ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51

ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 50

  ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 50 จากผู้เรียนที่จบการศึกษาทั้ง 6 ท่าน เมื่อวันที่ 15 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2565     @คำถามสรุป… รู้สึกอย่างไรบ้างกับระบบคะแนนกุญแจในการอบรม (ไม่บังคับ) , ความรู้สึกและความประทับใจในการอบรม / หลังอบรม จาก อรหทัย อร : มีกำลังใจ ทำต่อเนื่อง ประทับใจ ที่ครูตอบไวมาก สนใจและพยายามอ่านลายมือที่อ่านยาก ให้ทั้งกำลังใจ และให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา ช่วยให้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราคิดและเขียนออกมา จาก มธุรพร บุ๋ม : เป็นกำลังใจในการตอบคำถาม ระบบการจัดการอบรม เช่น การแจ้งเตือนก่อน/หลังการอบรม การเตรียมตัวเพื่อเข้าอบรม และคำแนะนำจากวิทยากร หัวข้อบันทึกช่วยฝึกฝนและขัดเกลา สะท้อนความเป็นเด็กน้อย และก้าวข้ามขอบความคิด จาก สิริลักษณ์ ปู : ชอบระบบกุญแจเพราะเหมือนเราได้รับของขวัญจากการลงมือทำเพื่อตัวเอง ความประทับใจในการเรียนกับครูทุกครั้งคือการได้ผ่านประสบการณืจากโจทย์ที่เราเลือกมาลงมือทำ… Continue reading ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 50

จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2564

  จบรุ่นที่ 49 แล้ว ???? สำหรับการอบรม “เขียนเยียวยา” ในชุดหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต การเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจ บ่มเพาะความสุขและเยียวยาความทุกข์ในหัวใจของตนเอง [ รายนามผู้จบการอบรม ] ???????????? พัชรพรรณ (มายลี่) อาชีพ Hotelier สิริลักษณ์ (ปู) อาชีพ ครู ประภาวัลย์ (สาว สาว) อาชีพ พนง.รัฐวิสาหกิจ อุมาพร (อุ๊) อาชีพ แม่บ้าน พันธิตรา (พั้นช์) อาชีพ แพทย์ สลักจิต (กบ) อาชีพ พนักงานของรัฐ แคทรียา (แคท) อาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ปราการ (คุง) อาชีพ ที่ปรึกษางานพัฒนาองค์กร กฤติมา (ดิว) อาชีพ อาจารย์ เฉิดโฉม (โฉม) อาชีพ… Continue reading จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2564

รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 48

    “รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักสถาบันฯและได้เรียนคอร์สนี้ เห็นถึงความตั้งใจ การวางแผนกิจกรรมการเรียน ที่ละเอียดเป็นประโยชน์มาก ทุกกิจกรรมล้วนส่งเสริมให้เรารู้จัก ยอมรับ และเห็นคุณค่าตนเอง อีกทั้งสร้างแรงผลักดันผ่านเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์รวมหลายศาสตร์ไว้ด้วยกัน ประกอบกับคำแนะอย่างตรงไปตรงมาของครู ก็ช่วยชี้ทางสว่างและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ได้อย่างมาก ส่วนตัวรู้สึกเห็นประโยชน์และสนุกขณะทำกิจกรรมมาก จนเกิดฉันทะทำให้มีวินัยส่งการบ้านอยู่เรื่อยๆ เมื่อได้ฝึกฝนและทำกิจกรรมตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา (ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม) ทำให้กระบวนการคิดเราเริ่มซึมซับ ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง เห็นว่าขอบหรืออุปสรรคไม่ใช่สิ่งน่ากลัว เป็นเหมือนของขวัญที่ท้าทายให้เราดึงความสามารถและคุณค่าของเราออกมาเพื่อแกะของขวัญนั้นให้ได้ . “ได้เรียนรู้การข้ามขอบที่ชื่อดูเหมือนยาก ตอนแรกเข้าใจว่าต้องกระโดดไปให้ไกล ไปให้สุดแรงนั้น แต่พอได้เรียนก็เข้าใจว่าความจริงไม่ใช่แค่แบบนั้น การข้ามขอบมีหลายวิธี ตั้งแต่ยกขาก้าวข้ามช้าๆเหมือนเดินปกติก็ได้ กระโดดเหยาะๆก็ได้ หรือแม้กระทั่งเปิดพื้นที่ที่มีขอบนั้นให้ขยายออกไปก็ได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ยกตัวอย่างเบื้องต้น สิ่งที่สำคัญคือการรู้จักขอบ จุดหวั่นไหว ช่วงเวลานาทีทองที่จะจัดการอารมณ์ ความรู้สึก การกระทำเดิมนั้นๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปหาผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นั่นคือการข้ามขอบ . “ก่อนเรียนก็คิดว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นขอบหรือที่ต้องก้าวข้ามมากนัก เพราะชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไป กินอิ่มนอนหลับดี ทีนี้พอได้มาเรียนทำให้เราได้ใส่ใจ มองเข้าหาตัวเอง รู้จักตัวเองอย่างละเอียดขึ้น ก็ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเราประมาททางความคิดมาก (ส่งผลต่อพฤติกรรม) เราไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรคือขอบหรือต้นตอปัญหาของตนเอง ทำให้ละเลย มองข้าม หลีกหนีปัญหา… Continue reading รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 48

พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน

  พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน “เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ . “รู้สึกได้ตระหนักรู้กับตัวเองมากขึ้น เห็นแนวทางการดูแลจิตใจ เห็นมุมมองอื่นๆของชีวิตมากขึ้น มีหัวข้อที่น่าทำเยอะ ครูช่วยชี้ช่องและช่วยย้ำเตือนให้เรามีสติกับตัวเองมากขึ้น ได้ขยายการเข้าใจในตัวเองมากขึ้น ชอบเนื้อหาเสริมด้วยโดยเฉพาะเรื่องไข่ขาว ไข่แดง ที่เรามักจะอยู่ในวงไข่แดงในพื้นที่ปลอดภัย . “จาการเขียนทำให้กลับมาดูแลตัวเอง ในเรื่องการให้เวลากับร่างกายตัวเอง จิตใจตัวเอง ได้บอกอะไรกับตัวเรามากขึ้น มอบความสุขให้ตัวเองมากขึ้น มองอุปสรรคต่างๆอย่างเป็นกลางมากขึ้น มองเห็นตัวตนในด้านอื่นๆมากขึ้นนอกเหนือมุมมองเดิมๆที่เราเคยเห็น” . คุณผึ้ง อาชีพ พนักงาน​บริษัท​ . “รู้ถึงวิถีใหม่ของการเรียนรู้ ปล่อยให้ความคิดเลื่อนไหลไปในทางลึกของจิตใจ ความรู้สึก การคิดเห็นอย่างอิสระ แล้วมาหาความหมาย หาข้อคิด หาทิศทาง แล้วนำมาหาคำตอบ “เฉพาะตัว” รู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการมองจากภายใน (คล้าย ๆ วิปัสสนา-การมองจากภายใน) ด้วยการถามลึกลงไปในใจ ถามลงไปถึงรากของปัญหา แล้วให้ปัญหานั้นมีตำตอบของตัวเองที่เหมาะสม ซึ่งในชีวิตที่ผ่านมา เมื่อพบกับปัญหาก็ลงมือแก้กันทันที แต่วิธีการที่ได้จากครูคือ การทำใจให้สงบ เริ่มทบทวนปัญหาแล้วนำ “คำตอบนั้นมาวิเคราะห์อีกครั้ง เพื่อนำไปเป็นแนวทาง . คุณมูน อาชีพ… Continue reading พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน