Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง

“Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง”

 

ฝึกเป็นนายเหนือความคิด สร้างพลังปลดล็อกใจ ด้วยการโปรแกรมจิต หลักสูตรย่อยจากโครงการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการฝึกโปรแกรมจิตตนเองโดยเฉพาะ

 

รุ่นที่ 2 : จัดอบรมวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 มกราคม 2567

รุ่นที่ 3 : จัดอบรมวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 กรกฎาคม 2567

 

ในเวลา 9.00 – 17.00 น. เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รับจำนวนจำกัดเท่านั้น

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการในสถาบันธรรมวรรณศิลป์

ฝึกโปรแกรมจิตตนเอง ผ่านเทคนิคการจินตภาพ Self-Hypnosis ร่วมกับเทคนิคต่างๆ ที่ต่อยอดจากหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ซึ่งได้จัดมา 19 รุ่น เพื่อฝึกฟังเสียงภายใน การบ่มเพาะความคิด การสร้างพลังใจ และการตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง โดยไม่เน้นการบรรยายหลักการหรือภาคทฤษฏี

 

กิจกรรมนี้เป็นการฝึกเป็นนายเหนือความคิดและจิตใจของตนเองผ่านศาสตร์การโปรแกรมจิตด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ติดตัว บนพื้นฐานของหลักธรรมและการสะกดจิตบำบัด ผ่านการอบรมที่เน้นการลงมือทำทั้งในคาบเรียนผ่าน Zoom และหลังการเรียนแต่ละคาบ

เป้าหมายของการอบรม

 

  • ฝึกฝนการโปรแกรมจิตตนเอง ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ การสร้างแรงจูงใจไปสู่เป้าหมาย การจินตภาพ การบ่มเพาะพลังบวกให้แก่ตนเอง และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางจิตใจ ผ่านมุมมองการสะกดจิตบำบัด เชื่อมโยงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา เพื่อรู้เท่าทันและรู้ใช้กลไกเหล่านี้ให้เกิดคุณค่าต่อชีวิต
  • พัฒนาความเป็นนายเหนือกายจิตของตนเอง ด้วยปัญญาความเข้าใจ และความสามารถในการกำกับควบคุมความคิดได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อความเป็นอิสระของใจไม่เป็นทาสต่อสิ่งที่โปรแกรมจิตในชีวิต
  • เห็นแนวทางในการประยุกต์จากแบบฝึกหัดสู่การใช้ชีวิตประจำวัน

กระบวนการเรียนรู้

 

การอบรมแต่ละวันจะแบ่งออกเป็น 4 คาบ ได้แก่เวลา 9.00 – 10.00 น. , 11.00 – 12.00 น. , 14.00 – 15.00 น. และ 16.00 – 17.00 น.

 

ผู้เรียนควรเข้าได้ครบทุกคาบและห้ามขาดวันแรก โดยมีแบบฝึกหัดที่ต้องทำในระหว่างคาบของแต่ละวันและก่อนเริ่มการอบรม

การเรียนรู้จะเน้นที่การลงมือทำเป็นสำคัญ โดยเน้นย้ำที่การฝึกปฏิบัติซ้ำด้วยตนเอง ควบคู่กับการฟังบรรยาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

ค่าลงทะเบียน

 

สมทบค่าใช้จ่าย 2,400 – 3,600 บาท ตามกำลังทรัพย์

สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร QR Code บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Google Pay โดยรายละเอียดอยู่ในใบสมัคร

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

* ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินงานด้วยรายได้จากการจัดกิจกรรมเกือบทั้งหมด โดยไม่พึ่งพาสปอนเซอร์เป็นหลัก

วิทยากร

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา เป็นผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV และมีโรคเรื้อรัง

สมัครเข้าร่วมการอบรม

 

กรอกใบสมัครด้วยการคลิกปุ่มด้านล่างนี้ โดยจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสมัครล่วงหน้าเท่านั้น

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศ และ แบบฝึกหัดสำหรับการฝึกโปรแกรมจิตต่อหลังหลังการเรียน

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

  • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
  • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่ากรณีใดๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ ยกเว้น กรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทางโครงการมีการยกเลิกหรือเต็มจำนวนรับสมัครจะมีการคืนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
  • หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit

ถ้อยคำจากผู้เรียนรุ่นก่อน

 

“ได้เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนปัญหาด้วยอายตนะ ช่วยทำให้ปัญหาจางลง ขจัดปมลึกๆที่ฝังออก้ ตะก่อนได้แต่ปล่อยเลยตามเลย สามารถทำให้ปัญหาจางลงเล็กลง เอาไปแปะไวัพร้อมกับเพิ่มความคิดใหม่ๆและดีๆให้ชัดเจนขึ้น หลังจบคอส ไปไหนก็รู้สึกสบายใจกว่าเดิมมาก”

/ คุณแมว รุ่นแรก

 

“เราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการฝึกสติในชีวิตประจำวันได้ การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นการสอนแบบปฏิบัติที่เราสามารถทำตามได้อย่างง่ายได้ ความตั้งใจในการนำไปใช้คือเอาไว้สงบสติและระบายความทุกข์ที่เกิดจากจิตของเราเอง”

/ คุณมด รุ่นแรก

 

ได้รับความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติตามเทคนิคที่ครูสอนได้ฝึกกำลังจิต และวิธีการปลดปล่อยความเครียดที่สะสมรู้สึกสงบขึ้น อยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นค่ะ

 “ได้นำความรู้ที่ครูสอนมาใช้ในกิจวัตร หรือการทำงานทำให้มีสมาธิ และสามารถเก็บพลังงานบวกเอาไว้กับตัวได้นานขึ้นไม่ถูกทำลายไปง่าย ๆ เหมือนช่วงก่อนที่มาเรียน

/ คุณเอ รุ่นแรก

 

“สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสองวันนี้คือ

เห็นด้านมืดและด้านสว่างของตัวเอง ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเรา

ได้เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของจิต เมื่อเราควบคุมได้ไม่มีอะไรน่ากลัว

ได้รู้จักวิธีสั่งจิตตัวเอง ที่ล้ำลึกมากแต่ได้ผลมากและง่ายมากกว่าที่คิด

ได้รู้จักเครื่องมือง่ายง่ายที่อยู่ในตัวเราเราสามารถทำเองได้

/ คุณหมี รุ่นแรก

“ประเด็นที่มีอิทธิพลกับตัวเองมากๆ คือคำสอนคุณครูที่ว่า “เราถูกโปรแกรมจิตอยู่แล้วทุกๆวัน” ไม่ว่า จะถูกปัจจัยภายนอกโปรแกรม หรือตัวเราโปรแกรมตัวเอง คำพูดนี้กระตุ้นให้ได้คิด จริงๆแล้ว การสะกดจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัว เราถูกสะกดจิตอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ เมื่อไม่รู้เท่าทัน จิตของเราจะถูกโปรแกรมแบบไม่มีระบบ ไม่มีสติ เป็นชีวิตที่ปล่อยไหลไปตามยถากรรม ตามกิเลสที่ยั่วยวนเรา ส่งผลให้เราสุข ทุกข์ไปตามกรรม

 

“แต่การเรียนรู้จากคอร์สนี้ ทำให้เข้าใจและเห็นจริงผ่านประสบการณ์ของกิจกรรม ว่า การโปรแกรมจิตให้เป็นระบบ ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเราเอง เพียงรู้เท่าทัน และ ใช้สติกำหนด ความรู้สึก นึก คิดเราเอง ก่อนจะส่งผลไปสู่การกระทำทางกาย วาจา ใจ ช่วยให้เราทำในสิ่งที่ควรทำ และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจได้”

/ คุณปลื้ม