บทความและข่าวสาร

E-Book ชุด เขียนบำบัด ปฏิวัติการเมือง จากหัวใจ

 

หนังสือดี อ่านหลายช่วงเวลาก็ได้ความหมายที่แตกต่าง


ห้าสิบปีแล้วที่ผู้เขียนเล่มนี้ได้ส่งต่อดอกไม้และความหวังออกไปทั่วโลก โดยได้รับการแปลกว่า 20 ภาษา โดยฉบับแปลไทยได้ตีพิมพ์ไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2555 หรือสิบปีที่แล้ว

“ดอกไม้และความหวัง” ว่าด้วยการเดินทางตามหาความหมายของชีวิตของหนอนแก้ว ผู้มีคำถามเช่นเดียวกับใครหลายคนว่า ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร และสิ่งที่กำลังทำตามกันอยู่นี้ แท้จริงแล้วคือความหมายของชีวิตจริงๆ หรือไม่


หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงบอกเล่าการเติบโตของคนๆ หนึ่ง (หรือหนอนแก้วตัวหนึ่ง) หากยังให้กำลังใจแก่การช่วยเหลือผู้อื่นและคนที่เรารัก สะท้อนแง่มุมของชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแนบเนียน

สื่อเก่า คอลัมน์เดิม