“เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” 2566

 

ขอขอบคุณทีมงาน 🙏 มูลนิธิกัลยาณการุณย์ ที่ได้เชิญชวนเราจัดอบรมการเขียนบำบัดในหัวข้อ “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร “การดูแลสุขภาพและความงดงามแบบองค์รวม กาย ใจ และจิตวิญญาณ” รุ่นที่ 12 ณ โรงพยาบาลบางโพ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

การเขียนไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการสื่อสาร แต่ยังเป็นผู้ช่วยให้เราได้เป็นหมอให้กับตนเอง ในการส่งเสริมสุขภาวะทางกายและจิตใจ ยินดีที่ทางมูลนิธิได้ให้ความวางใจแก่ทางเรามาอบรมในเรื่องนี้เป็นรุ่นที่ 5

 

กิจกรรมการเขียนบำบัดทางออนไลน์ฟรี สามารถสมัครเรียนรู้ด้วยตนเองได้ที่
www.punnspace.com/learning/

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต
www.dhammaliterary.org/khianpianchiwit/