กิจกรรมการอบรมที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดสอน

โปรแกรมจิตตัวเอง รุ่นที่ 3 🧚‍♂️

ฝึกเป็นนายเหนือความคิด สร้างพลังปลดล็อกใจ ด้วยการโปรแกรมจิต

เรียนออนไลน์ ภาคกลางคืน เวลาทุ่มครึ่ง สัปดาห์ละสองครั้ง
เริ่ม 20 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 56 : 

เรียนการเขียนบำบัด สู่การสร้างสรรค์ชีวิต 🧚‍♂️

เรียนออนไลน์ ภาคกลางคืน เวลา 1 ทุ่มครึ่ง สัปดาห์ละสองครั้ง

เริ่ม 14 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ห้องเรียน พลังแห่งจิต : รุ่นที่ 21 🧚‍♂️

ฝึกการเป็นนักสะกดจิตบำบัดเพื่อการเยียวยา

วันที่ 21 – 22 และ 28 – 29 กันยายน 2567 (เสาร์อาทิตย์)

เรียนออนไลน์ทาง Zoom

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ รุ่นที่ 19 🧚‍♂️

เข้าใจไพ่ ไขตัวตน นำทางชีวิต

เรียนออนไลน์ ภาคกลางคืน เวลา 1 ทุ่มครึ่ง สัปดาห์ละสามครั้ง

เริ่ม 18 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

> กิจกรรมออนไลน์ การกุศล

เขียน ปล่อย วาง : ครั้งที่ 5 ✍️

เรียนการปล่อยวางความคิด ผ่อนคลายความเครียด ปลดปล่อยใจ และฟังเสียงภายในตน ด้วยศาสตร์การเขียนบำบัด และการเขียนบันทึกเพื่อเจริญสติ แบบลัดสั้น เข้าเรียนฟรี ! ออนไลน์ทาง Zoom

“มหัศจรรย์การตั้งคำถาม” – ห้องเรียน วิถีครู รุ่นที่ 6 ✍️

พลิกใจ พลิกชีวิต เปลี่ยนวิกฤติ ด้วยการถามใจอย่างแยบคาย เรียนรู้การตั้งคำถาม ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ พร้อมตัวอย่างคำถามและเครื่องมือใคร่ครวญภายใน ด้วยการเขียนแบบ Reflection Writing เข้าเรียนฟรี ! ออนไลน์ทาง Zoom

โครงการ ปัญญ์ สเปซ 📲

แหล่งเรียนรู้และคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

การอบรมเพื่อศิษย์เก่า

 

การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง :

หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ขั้นที่ 2 🧚

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 และ 13 – 14 มกราคม 2567

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรสำหรับองค์กร

 

ตระหนักรู้ภายใน กำหนดใจเป็นสุข 🧘

การอบรมองค์กรเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

 

ห้องเรียน วิถีครู 🧘

การอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

> การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

 

สะกดจิตบำบัดส่วนตัว Hypnosis Therapy 👨‍🏫

บริการให้คำปรึกษาและสะกดจิตออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อการพัฒนาศักยภาพ การคลี่คลายปม การปรับพฤติกรรม เป็นต้น

ประกอบด้วยทั้งหมด 4 session ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง

เขียนบำบัดส่วนตัว Private Therapeutic Writing Session 👨‍🏫

บริการให้คำปรึกษา(โค้ช)ส่วนตัวออนไลน์ ด้วยการเขียนบำบัด
ผ่านทางอีเมลและการเขียนบันทึกตามขั้นตอนที่แนะนำ

ประกอบด้วยทั้งหมด 21 session ภายในเวลา 12 สัปดาห์