คอร์สการอบรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : รุ่นที่ 17 🧚‍♂️

เข้าใจไพ่ ไขตัวตน เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น

วันที่ 11 – 12 , 18 – 19 และ 25 พฤศจิกายน 2566

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

เขียน.ข้าม.ขอบ : Mind Shifting Writing  🧚‍♂️

ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55

วันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2566 (เสาร์อาทิตย์)

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง รุ่นที่ 2 🧚‍♂️

ฝึกเป็นนายเหนือความคิด สร้างพลังปลดล็อกใจ ด้วยการโปรแกรมจิต

วันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 มกราคม 2567

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

เด็กน้อยภายใน :  Recovery Of Your Inner Child 🧚‍♂️

ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55

วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ห้องเรียน พลังแห่งจิต : รุ่นที่ 20 🧚‍♂️

สะกดจิตบำบัดและฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis

วันที่ 16 – 17 และ 23 – 24 มีนาคม 2567 (เสาร์อาทิตย์)

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เขียนเยียวยา :  Healing Journal 🧚‍♂️

ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55

วันที่ 6 – 7 เมษายน 2567

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การอบรมเพื่อศิษย์เก่า

 

การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง :

หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ขั้นที่ 2 🧚

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 และ 13 – 14 มกราคม 2567

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

> คอร์สออนไลน์ การกุศล

 

โครงการ ปัญญ์ สเปซ 📲

แหล่งเรียนรู้และคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

หลักสูตรสำหรับองค์กร

 

ห้องเรียน วิถีครู 🧘

การอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

> การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

 

สะกดจิตบำบัดส่วนตัว Hypnosis Therapy 👨‍🏫

บริการให้คำปรึกษาและสะกดจิตออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อการพัฒนาศักยภาพ การคลี่คลายปม การปรับพฤติกรรม เป็นต้น

ประกอบด้วยทั้งหมด 4 session ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง

เขียนบำบัดส่วนตัว Private Therapeutic Writing Session 👨‍🏫

บริการให้คำปรึกษา(โค้ช)ส่วนตัวออนไลน์ ด้วยการเขียนบำบัด
ผ่านทางอีเมลและการเขียนบันทึกตามขั้นตอนที่แนะนำ

ประกอบด้วยทั้งหมด 21 session ภายในเวลา 12 สัปดาห์