คอร์สการอบรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง รุ่นที่ 2 🧚‍♂️

ฝึกเป็นนายเหนือความคิด สร้างพลังปลดล็อกใจ ด้วยการโปรแกรมจิต

วันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 มกราคม 2567 (เสาร์อาทิตย์)

เรียนออนไลน์ทาง Zoom

เด็กน้อยภายใน :  Recovery Of Your Inner Child 🧚‍♂️

ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55 ค่าใช้จ่ายตามบริจาค

วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 (เสาร์อาทิตย์)

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เพื่อนร่วมทาง รุ่นที่ 2 :  Card Companion With Writing 🧚‍♂️

คุยกับใจ ด้วยไพ่กัลยาณมิตร และการเขียนบำบัด

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 (เสาร์อาทิตย์) 

เรียนออนไลน์ทาง Zoom

มีแค่รัก :  Unconditional Love รุ่นที่ 2🧚‍♂️

เติมเต็มความรักแก่หัวใจและปลดล็อกเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายตามบริจาค

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567 (เสาร์อาทิตย์)

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ห้องเรียน พลังแห่งจิต : รุ่นที่ 20 🧚‍♂️

สะกดจิตบำบัดและฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis

วันที่ 16 – 17 และ 30 – 31 มีนาคม 2567 (เสาร์อาทิตย์)

เรียนออนไลน์ทาง Zoom

เขียนเยียวยา :  Healing Journal 🧚‍♂️

ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55 ค่าใช้จ่ายตามบริจาค

วันที่ 6 – 7 เมษายน 2567 (เสาร์อาทิตย์)

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

> คอร์สออนไลน์ การกุศล

 

โครงการ ปัญญ์ สเปซ 📲

แหล่งเรียนรู้และคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

การอบรมเพื่อศิษย์เก่า

 

การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง :

หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ขั้นที่ 2 🧚

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 และ 13 – 14 มกราคม 2567

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรสำหรับองค์กร

 

ห้องเรียน วิถีครู 🧘

การอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

> การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

 

สะกดจิตบำบัดส่วนตัว Hypnosis Therapy 👨‍🏫

บริการให้คำปรึกษาและสะกดจิตออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อการพัฒนาศักยภาพ การคลี่คลายปม การปรับพฤติกรรม เป็นต้น

ประกอบด้วยทั้งหมด 4 session ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง

เขียนบำบัดส่วนตัว Private Therapeutic Writing Session 👨‍🏫

บริการให้คำปรึกษา(โค้ช)ส่วนตัวออนไลน์ ด้วยการเขียนบำบัด
ผ่านทางอีเมลและการเขียนบันทึกตามขั้นตอนที่แนะนำ

ประกอบด้วยทั้งหมด 21 session ภายในเวลา 12 สัปดาห์