กิจกรรมการอบรมที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดสอน

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ รุ่นที่ 18 🧚‍♂️

เข้าใจไพ่ ไขตัวตน นำทางชีวิต

วันที่ 22 – 23 , 29 – 30 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2567 รวม 5 วัน

เรียนออนไลน์ทาง Zoom

Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง รุ่นที่ 3 🧚‍♂️

ฝึกเป็นนายเหนือความคิด สร้างพลังปลดล็อกใจ ด้วยการโปรแกรมจิต

วันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 กรกฎาคม 2567 (เสาร์อาทิตย์)

เรียนออนไลน์ทาง Zoom

เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 56 : 

เรียนการเขียนบำบัด สู่การสร้างสรรค์ชีวิต 🧚‍♂️

เรียนออนไลน์ภาคกลางคืน เวลา 1 ทุ่มครึ่ง สัปดาห์ละสองครั้ง

เริ่ม 14 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ห้องเรียน พลังแห่งจิต : รุ่นที่ 21 🧚‍♂️

คอร์สสะกดจิตบำบัดเพื่อการเยียวยาและการพัฒนาจิตวิญญาณ

วันที่ 21 – 22 และ 28 – 29 กันยายน 2567 (เสาร์อาทิตย์)

เรียนออนไลน์ทาง Zoom

> คอร์สออนไลน์ การกุศล

 

โครงการ ปัญญ์ สเปซ 📲

แหล่งเรียนรู้และคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน

การอบรมเพื่อศิษย์เก่า

 

การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง :

หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ขั้นที่ 2 🧚

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 และ 13 – 14 มกราคม 2567

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสูตรสำหรับองค์กร

 

ตระหนักรู้ภายใน กำหนดใจเป็นสุข 🧘

การอบรมองค์กรเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

 

ห้องเรียน วิถีครู 🧘

การอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

> การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

 

สะกดจิตบำบัดส่วนตัว Hypnosis Therapy 👨‍🏫

บริการให้คำปรึกษาและสะกดจิตออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อการพัฒนาศักยภาพ การคลี่คลายปม การปรับพฤติกรรม เป็นต้น

ประกอบด้วยทั้งหมด 4 session ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง

เขียนบำบัดส่วนตัว Private Therapeutic Writing Session 👨‍🏫

บริการให้คำปรึกษา(โค้ช)ส่วนตัวออนไลน์ ด้วยการเขียนบำบัด
ผ่านทางอีเมลและการเขียนบันทึกตามขั้นตอนที่แนะนำ

ประกอบด้วยทั้งหมด 21 session ภายในเวลา 12 สัปดาห์