หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

โครงสร้างหลักสูตร

ชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

 

ประกอบด้วย 4 หัวข้อ สามารถเลือกเข้าหลักสูตรใดก่อนก็ได้ ผู้ที่เคยเข้าอบรมในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง การอบรมในหัวข้ออื่นต่อก็จะเป็นต่อยอดกระบวนการเรียนรู้จากเดิม 

 

 

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีหัวข้ออบรมอื่นที่จัดตามโอกาสพิเศษ อาทิ “เขียน.ปล่อย.วาง” , “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” และการเขียนที่เน้นการฝึกเจริญสติ คือโครงการ “เขียนภาวนา”

การอบรมหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ยังได้จัดกิจกรรมเชิงการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำหญิง สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์รายละเอียดโครงการผู้ต้องขังเรือนจำ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

เขียนบำบัดส่วนตัว

Private Therapeutic Writing Session

 

บริการให้คำปรึกษา(โค้ช)ส่วนตัว ด้วยการเขียนบำบัด

ผ่านทางอีเมลและการเขียนบันทึกตามขั้นตอนที่แนะนำ

ทั้งหมด 21 session ภายในเวลา 12 สัปดาห์

เนื้อหาความรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขัดเกลาและดูแลสิ่งลบร้ายในตนเองผ่านศิลปะและการเขียนบันทึก

คอร์สออนไลน์ฟรี ในโครงการปัญญ์ สเปซ

คอร์สออนไลน์กึ่งอีบุ๊ค เพียง 323 บาท