หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต : การเขียนบำบัดพัฒนาจิตใจ

โครงสร้างหลักสูตร

ชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

 

ประกอบด้วย 4 หัวข้อ สามารถเลือกเข้าหลักสูตรใดก่อนก็ได้ ผู้ที่เคยเข้าอบรมในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง การอบรมในหัวข้ออื่นต่อก็จะเป็นต่อยอดกระบวนการเรียนรู้จากเดิม 

 

 

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีหัวข้ออบรมอื่นที่จัดตามโอกาสพิเศษ อาทิ “เขียน.ปล่อย.วาง” , “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” และการเขียนที่เน้นการฝึกเจริญสติ คือโครงการ “เขียนภาวนา”

การอบรมหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ยังได้จัดกิจกรรมเชิงการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำหญิง สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์รายละเอียดโครงการผู้ต้องขังเรือนจำ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

เขียนบำบัดส่วนตัว

Private Therapeutic Writing Session

 

บริการให้คำปรึกษา(โค้ช)ส่วนตัว ด้วยการเขียนบำบัด

ผ่านทางอีเมลและการเขียนบันทึกตามขั้นตอนที่แนะนำ

ทั้งหมด 21 session ภายในเวลา 12 สัปดาห์

เนื้อหาความรู้ เขียนบำบัด

แบบทดสอบและการ์ดออนไลน์

แบบทดสอบแนะนำว่าควรเรียนเนื้อหาใดในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ เขียนภาวนา

คอร์สออนไลน์ฟรี ในโครงการปัญญ์ สเปซ

คอร์สออนไลน์กึ่งอีบุ๊ค เพียง 323 บาท