เขียนเปลี่ยนชีวิต : การเขียนบำบัดพัฒนาจิตใจ

รู้จักชุดหลักสูตรนี้

“เขียนเปลี่ยนชีวิต” เป็นหลักสูตรสอนการเขียนบำบัด (Writing Therapy) เพื่อพัฒนาจิตใจและการเปลี่ยนแปลงตนเองในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

  • เขียนค้นตน : เน้นการรู้จักตนเองในหลายตัวตน
  • เขียนเยียวยา : เน้นการรักษาใจ สร้างความสุข ดูแลความทุกข์
  • เด็กน้อยภายใน : เน้นคลี่คลายปมและทำความรู้จักเด็กน้อยในตน
  • เขียน.ข้าม.ขอบ : เน้นเปลี่ยนวิธีคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง

 

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีหัวข้ออบรมอื่นที่จัดตามโอกาสพิเศษ อาทิ “เขียน.ปล่อย.วาง” , “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” และการเขียนที่เน้นการฝึกเจริญสติ คือโครงการ “เขียนภาวนา”

 

การอบรมหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ยังได้จัดกิจกรรมเชิงการศึกษาวิจัยการเขียนบำบัด (Writing Therapy) ในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำหญิง สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์รายละเอียดโครงการผู้ต้องขังเรือนจำ

เนื้อหาความรู้ เขียนบำบัด

แบบทดสอบและการ์ดออนไลน์

แบบทดสอบแนะนำว่าควรเรียนเนื้อหาใดในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ เขียนภาวนา

คอร์สออนไลน์ฟรี ในโครงการปัญญ์ สเปซ

คอร์สออนไลน์กึ่งอีบุ๊ค เพียง 323 บาท