หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

โครงสร้างหลักสูตร

  • เขียนค้นตน : เน้นการรู้จักตนเองในหลายตัวตน
  • เขียนเยียวยา : เน้นการรักษาใจ สร้างความสุข ดูแลความทุกข์
  • เด็กน้อยภายใน : เน้นคลี่คลายปมและทำความรู้จักเด็กน้อยในตน
  • เขียนข้ามขอบ : เน้นเปลี่ยนวิธีคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง
  • โค้ชเขียนบำบัด : เน้นการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านการเขียนบำบัด
  • เขียนบำบัดส่วนตัว : เน้นกระบวนการให้คำปรึกษาส่วนตัว

 

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีหัวข้ออบรมอื่นที่จัดตามโอกาสพิเศษ อาทิ “เขียน.ปล่อย.วาง” , “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” และการเขียนที่เน้นการฝึกเจริญสติ คือโครงการ “เขียนภาวนา”

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

เขียนบำบัดส่วนตัว

Private Therapeutic Writing Session

 

บริการให้คำปรึกษา(โค้ช)ส่วนตัว ด้วยการเขียนบำบัด

ผ่านทางอีเมลและการเขียนบันทึกตามขั้นตอนที่แนะนำ

ทั้งหมด 21 session ภายในเวลา 12 สัปดาห์

เนื้อหาความรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขัดเกลาและดูแลสิ่งลบร้ายในตนเองผ่านศิลปะและการเขียนบันทึก

คอร์สออนไลน์ฟรี ในโครงการปัญญ์ สเปซ

คอร์สออนไลน์กึ่งอีบุ๊ค เพียง 323 บาท