รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : เรียนไพ่ทาโรต์ ให้เข้าใจตัวเอง

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เข้าใจไพ่ ไขตัวตน นำทางชีวิต สื่อสารกับจิตใต้สำนึก เข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ เห็นทางออกจากปัญหา เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่น เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ และธรรมะ

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ รุ่นที่ 19

วันที่ 16 – 17 , 23 – 24 , 30 พฤศจิกายน และ 1 , 7 – 8 ธันวาคม 2567

(ภาคบ่าย เสาร์-อาทิตย์) รวม 8 ครั้ง

เวลา 14.00 น. – 17.30 น. เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รับสมัคร 20 ท่านเท่านั้น

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการในสถาบันธรรมวรรณศิลป์

หลักสูตรเรียนไพ่ทาโรต์ ให้เข้าใจตัวเอง​ ไขตัวตนที่หลากหลายภายใน ใช้ไพ่เป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเองและคนอื่น

สอนเป็นที่แรกในไทย ในการใช้ไพ่ทาโรต์ที่มากกว่าการทำนาย ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนชีวิตผ่านไพ่ทาโรต์ ผ่านหลักคิดจิตวิทยาตัวตน Reflection Writing การภาวนา เทคนิคการอ่านไพ่แบบ Inside-Out และ Outside-In ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ! ในกิจกรรมหลากหลายแบบ

ที่มาและหลักการ

 

โดยทั่วไปเรามักใช้ไพ่ทาโรต์ในการพยากรณ์ ทำนายดวงชะตา หรือคาดการณ์เหตุในอนาคต แนวโน้มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็เพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในภาวะที่สับสน ขุ่นมัวใจ การขอคำปรึกษาจากหมอดูก็ดี ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกทำสิ่งนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น แล้วเหตุใดเราจึงไม่ยอมเป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเราเองด้วยการสื่อสารกับไพ่โดยตรง เป็นผู้แปลความหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเราด้วยเสียงภายใน

จิตใต้สำนึก และเสียงภายในของเราเป็นที่มาสำคัญในการสื่อสารและแปลความหมายจากไพ่ ประกอบกับเหตุผลและความเข้าใจ เพื่อช่วยให้การดูไพ่ไม่เป็นไปเพื่อความงมงาย ไพ่ทาโรต์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราหันกลับมาย้อนมองชีวิต จุดดี หรือจุดอ่อน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ กับสิ่งที่เราละเลยไป ดุจดั่งกระจกเงาสะท้อนตนเอง เพราะไพ่ทาโรต์แต่ละใบมีลักษณะและเรื่องราวที่แฝงจิตวิทยาไว้อย่างแตกต่างกัน การอ่านไพ่ของแต่ละคนย่อมสะท้อนมุมมองและความเชื่อของตนเองอีกด้วย

เป้าหมายในการอบรม

 

1. สามารถใช้ไพ่ทาโรต์เป็นเครื่องมือสื่อสารกับจิตใต้สำนึก

2. เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต

3. เข้าใจที่มาของปัญหา อุปสรรค เห็นทางออกด้วยตนเอง

4. ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่นได้

5. อ่านสัญญาณจากเสียงภายในตนเองได้ชัดเจนขึ้น

6. เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ บทเรียน และธรรมะ จากไพ่ทาโรต์

บุคคลที่เหมาะสม

 

 • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้เป็นที่ปรึกษาและการสะท้อนตนเองในชีวิตประจำวัน
 • มีความสนใจเรียนรู้พื้นฐานของไพ่ทาโรต์และการวางไพ่เพื่อการอ่านความหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
 • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือให้คำแนะนำผู้อื่น
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจเรียนรู้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

วันที่และเวลา ในการอบรม

 

รุ่นที่สิบเก้า วันที่ 16 – 17 , 23 – 24 , 30 พฤศจิกายน และ 1 , 7 – 8 ธันวาคม 2567 (ภาคบ่าย เสาร์-อาทิตย์) รวม 8 ครั้ง เรียนออนไลน์ทาง Zoom

 

เวลา 14.00 น. – 17.30 น. โดยมีพักเบรกครึ่งชั่วโมง

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้ง 8 ครั้ง และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน ขอสงวนให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น ผู้ที่ส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์ไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะไม่จบการอบรม

* แถมฟรี ! ไพ่ทาโรต์ 1 ชุด และ ตำราประกอบการเรียนเล่มหนา ส่งทางไปรษณีย์

* เรียนจบ ! รับใบประกาศ , ไฟล์คู่มือทบทวนไพ่ และสิทธิเรียนต่อในขั้นที่สอง “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง” โดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค

เส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร

 

 • ขั้นแรก : “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”
  พื้นฐานการใช้ไพ่เพื่อทบทวนตนเอง การอ่านทำนายไพ่แบบสองทาง ฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งต่อยอดไปประกอบอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันที

 • ขั้นที่สอง : “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง”
  การอบรมต่อยอดซึ่งเน้นที่การใช้รูปแบบการวางไพ่ที่หลากหลายในรูปแบบของการอ่านทำนายหัวข้อต่างๆ และกิจกรรมสำรวจตัวตนในมิติที่ลึกขึ้นจากขั้นแรก โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งไพ่ทาโรต์และออราเคิลของตนเอง

กระบวนการเรียนรู้

 

• เรียนไพ่ทาโรต์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม และค้นพบสาส์นจากจิตใต้สำนึกด้วยการแปลความหมายจากไพ่ด้วยตนเอง

• ฝึกฟังเสียงภายในของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ การเขียน และการสนทนาจากไพ่ทาโรต์
 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทำให้การเรียนไพ่ทาโรต์น่าสนใจกว่าหลักสูตรทั่วไป

• ยกตัวอย่างและบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง

• ฝึกอ่านตีความจากไพ่ให้เพื่อนร่วมเรียน และทบทวนชีวิตตนเอง

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน 4,200 – 5,700 บาท ตามกำลังทรัพย์

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

* ขอแบ่งชำระสองงวดทีละกึ่งหนึ่งได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

 

รายรับในการอบรมเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ โดยเราเป็นโครงการที่ดำเนินงานด้วยรายได้จากการจัดกิจกรรม ไม่พึ่งพาการขอรับทุนจากบริษัทหรือองค์กรใด อ่านรายละเอียดได้ที่

www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

ตารางเรียน

 

สัปดาห์แรก

 1. ปูพื้นฐาน ไพ่ทาโรต์ และไพ่ Oracle
 2. การเลือกไพ่ มีเหตุผลเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก และการเรียนรู้อย่างไร
 3. รู้จักตัวเองเบื้องต้นผ่านไพ่
 4. ทบทวนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตนเอง ด้วยการใช้ไพ่และการเขียน Self-Reflection

 

สัปดาห์ที่สอง

 1. รู้จักไพ่ชุดเมเจอร์และตัวตนแม่แบบ
 2. รู้จักไพ่ธาตุสี่และไพ่ลักษณะบุคคล
 3. ฝึกเชื่อมโยงความหมายจากตัวเลข
 4. การใคร่ครวญและเสียงภายใน ร่วมกับตำรา
 5. การใช้บทบาทสมมติและการ “สิงไพ่”

 

สัปดาห์ที่สาม

 1. การวางไพ่กับการแปลความหมายเพื่อรู้จักตนเองเชิงลึก
 2. การอ่านไพ่เชิงลึกหนึ่งใบ สองใบ และสามใบ
 3. ฝึกอ่านไพ่หลักด้วยเสียงภายใน ควบคู่กับการภาวนาและหลักธรรม
 4. จรรยาบรรณการใช้ไพ่ทำนาย

 

สัปดาห์ที่สี่

 1. ทดสอบการอ่านไพ่รายบุคคล/กลุ่ม
 2. การสำรวจตัวเองด้วยไพ่ภูเขาน้ำแข็ง
 3. สรุปการรู้จักตัวเอง
 4. ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา โดยระหว่างสัปดาห์มีการฝึกอ่านไพ่เป็นการบ้าน โดยครูจะให้คำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม

บทเรียนและความประทับใจ

 

การเรียนครั้งทำให้ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกที่เป็นต้นต่อต้นเหตุแห่งผลที่เรามองไม่เห็นในตัวเอง ในปัจจุบัน ทำให้เห็นถึงการเชื่อมโยง อดีต ปัจจุบัน อนาคตที่จะเกิดกับตัวเราที่สำคัญเราสามารถให้คำแนะตัวเองได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองได้ เหมือนเราสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตัวเองโดยผ่านไพ่ ทำให้เราเห็นตัวเองและรู้จักตัวเองมากขึ้น”

“ทำให้เราไม่ยึดติดกับคำตอบเดิมๆทำให้เรารู้จักไพ่และ รู้จักตัวเองมากขึ้น ให้รู้ว่าตัวตนเราว่าเป็นใคร ไพ่สะท้อนการเป็นเราได้ดีมาก ไพ่จะบอกมุมมองที่เราไม่ได้มองตนเอง ไพ่สะท้อนตัวตนเราจากการเป็น ทั้งในสิ่งที่เรามองเห็นตัวเองและในสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวเอง ทำให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้น ข้อดี ที่ตัวเองมีจริงๆ แต่บางทีเราก็ไม่ยอมรับว่าเรามีข้อดี ไพ่ก็สะท้อนให้เราเห็นตัวตนเรา อันนี้ชอบมากๆ เพราะเพิ่มความมั่นใจและคอนเฟริ์มในศักยภาพของเรา และบอกข้อเสีย ที่ขัดขวางในศักยภาพของ คือการคิดลบ ความกลัวต่างๆ ไพ่ก็ให้คำแนะนำได้ดีมากๆ การเรียนครั้งนี้เป็นเรียนที่คุ้มค่า เพื่อให้ตัวเราพัฒนาตัวเองขึ้น เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม”

คุณศรุดา ษา [รุ่นที่ 18]

“สนุกกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ครูออกแบบคะ ขอบคุณมาก ดีเกินคาด และทำให้สามารถเข้าใจไพ่ทาโรต์ได้เยอะขึ้น จากเดิมที่เป็นศูนย์ ได้เรียนรู้และเข้าใจตนเองในสิ่งที่เป็นอยู่แล้ว(ฉันรู้ คนอื่นรู้) สิ่งที่ดีอยู่ทำให้เราเชื่อมั่นและต่อยอด ส่วนสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ก็ค่อยๆบอกกล่าวและลดลง และได้รู้ในส่วนที่ฉันไม่รู้ผ่านการสะท้อนจากเพื่อนๆ ได้เรียนรู้แง่มุมที่หลากหลายจากการอ่านไพ่ลักษณะต่างๆ ได้รู้การเชื่อมโยงจากไพ่ (ทั้งเรียนจากตัวเองและเรียนจากเพื่อน) ได้ฝึกและเรียนรู้การสนทนาแบบการให้คำปรึกษา ลักษณะที่ดีควรเป็นอย่างไร และได้รู้ว่าไพ่ทาโรต์สามารถสื่อสารอะไรแบบนี้ได้ด้วย”

คุณชมพร อุ้ย [รุ่นที่ 17]

 

“ตามชื่อคอร์สเลยค่ะ ทำให้เราได้มีโอกาสกลับมา ลึกซึ้งกับตัวเองมากขึ้น เหมือนเป็นการ คอนเฟิร์มสิ่งที่เป็น และเพิ่มเติมมุมมองใหม่ ๆ ให้กับตัวเองได้มากขึ้น เกิดความเข้าใจในตัวตนแบบกลมกล่อม กระจ่างชัดกับความสามารถและศักยภาพดี ๆ ที่มี และแง่มุมรองต่าง ๆ ที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ รวมถึงการเริ่มทำความรู้จักตัวตนที่แอบซ่อนอยู่ภายใน อย่างไม่เคอะเขิน และไม่รู้ตัวโดยผ่านกระบวนการกิจกรรมสนุก ๆ เช่น การสิงไพ่ เพื่อเข้าใจความหมายอันหลากหลายของหน้าไพ่แต่ละใบ และจากการแบ่งปันของ เพื่อน ๆ ร่วมคลาสที่น่ารัก ที่ช่วยบอก ช่วยเกลา ช่วยสะท้อนภายใต้การนำทางของครู ให้ค่อย ๆ เรียนรู้ไป แบบลื่นไหลจน ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการเรียนไพ่ แต่เป็นคลาสที่ช่วยคลี่คลาย ให้ตัวตนค่อย ๆ ยืดเหยียด ขยายวง Comfort Zone ให้กว้างออกไป เพื่อโอบรับเพื่อนใหม่ในเราได้อย่างนุ่มนวล ไร้กำแพงหรือคำตัดสินใด ๆ”

คุณวิภาพร จอย [รุ่นที่ 16]

วิทยากร

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

 

ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ วิทยากร นักเขียน นักสะกดจิตบำบัด ผู้สอนการเขียนบำบัดในชื่อชุดหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” (จำนวน 55 รุ่น) สอนการสะกดจิตบำบัดและการโปรแกรมจิตตัวเองในชุดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” (30 รุ่น) นอกจากนี้ก็ยังเปิดอบรมในเนื้อหาต่างๆ อาทิ การรู้จักตนเอง การเจริญสติภาวนา การพัฒนาครู และภาวะผู้นำ แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

 

มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่นในปัจจุบันชอบประดิษฐ์ไพ่ใช้เองในการเรียนการสอนเกือบทุกหัวข้อ เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา และการสอนภาวนากับธรรมะประยุกต์ โดยได้รับ Certified Hypnotherapist 

วิธีสมัครเข้าร่วม

– ทักแชท Inbox เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์
หรือไลน์ id : @khianpianchiwit

– แจ้งสมัครการอบรม “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” พร้อมแจ้งข้อมูล ได้แก่ ชื่อนามสกุล ชื่อเล่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และเหตุผลที่สมัครเข้าร่วม

 

เมื่อได้รับข้อมูลแล้วทีมงานจะแจ้งบัญชีสมทบค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมเรียน ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมก่อนเท่านั้น

( รับจำนวนไม่เกิน 20 ท่าน)

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่าในกรณีใด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit

ไลน์ @khianpianchiwit

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจ