หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เข้าใจไพ่ ไขตัวตน นำทางชีวิต 
สื่อสารกับจิตใต้สำนึก เข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ 
เห็นทางออกจากปัญหา เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง 
และผู้อื่น เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ และธรรมะ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้
1. สามารถใช้ไพ่ทาโรต์เป็นเครื่องมือสื่อสารกับจิตใต้สำนึก
2. เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต
3. เข้าใจที่มาของปัญหา อุปสรรค เห็นทางออกด้วยตนเอง
4. ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่นได้
5. อ่านสัญญาณจากเสียงภายในตนเองได้ชัดเจนขึ้น
6. เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ บทเรียน และธรรมะ จากไพ่ทาโรต์

"ได้รู้จักข้อเสียที่ฝังรากลึกนอนอยู่ในจิตใจของเรามาช้านาน ซึ่งมักจะมีคำถามกับตัวเองเสมอว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ แต่ทว่าวันแรกของการเข้าคอร์ส มันกับสามารถไขความลับเบื้องหลังของข้อเสียให้เราได้เห็นแบบชัดเจนอย่างน่าแปลกใจ รวมถึงสามารถบอกถึงความเป็นจริง สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหามาให้ด้วย”

คุณปวีณา ดาด้า (รุ่นที่ 14 online) 
"ทำให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นในมุมอื่นๆที่ต่างออกไป ผ่านการชี้แนะจากครู ผ่านคำแนะนำจากเพื่อนๆที่ร่วมเรียน และผ่านไพ่ทาโรต์ที่เปิดได้ระหว่างเรียน 
ทำให้เห็นว่าตัวเราเอง มีความสามารถหรือทำอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพียงแต่ว่าเรายังค้นหาตัวตนที่แท้จริงยังไม่เจอ เมื่อได้รู้จักตนเอง
ในคอร์สนี้แล้ว มีความมั่นใจและศรัทธาในตนเอง 
และได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง”

คุณอุไรลักษณ์ (รุ่นที่ 12 online) 

กระบวนการเรียนรู้
• เน้นการมีส่วนร่วม และค้นพบสาส์นจากจิตใต้สำนึก
ด้วยการแปลความหมายจากไพ่ด้วยตนเอง
• ฝึกฟังเสียงภายในของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ 
การเขียน และการสนทนาจากไพ่ทาโรต์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
• ยกตัวอย่างและบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง
• ฝึกอ่านตีความจากไพ่ให้เพื่อนร่วมเรียน และทบทวนชีวิตตนเอง
เส้นทางการเรียนรู้
ขั้นแรก : “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”
พื้นฐานการใช้ไพ่เพื่อทบทวนตนเอง การอ่านทำนายไพ่แบบสองทาง ฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งต่อยอดไปประกอบอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันที

ขั้นที่สอง : “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง”
การอบรมต่อยอดซึ่งเน้นที่การใช้รูปแบบการวางไพ่ที่หลากหลายในรูปแบบของการอ่านทำนายหัวข้อต่างๆ และกิจกรรมสำรวจตัวตนในมิติที่ลึกขึ้นจากขั้นแรก สามารถเลือกใช้ได้ทั้งไพ่ทาโรต์และออราเคิลของตนเอง

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต 
ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ 
โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่นในปัจจุบัน กำหนดการอบรม

"รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์" รุ่นที่สิบเจ็ด
 
วันที่ 11 – 12 ,18 – 19 และ 25 พฤศจิกายน 2566
(เสาร์-อาทิตย์) รวม 5 วัน ผ่านโปรแกรม Zoom
 
การอบรมมีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ 
ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. 
และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น.
 
มีการสอนเสริมทางกลุ่มไลน์ผ่านการให้การบ้านระหว่างสัปดาห์ ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งห้าวัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน

* ฟรี ! ไพ่ทาโรต์ 1 ชุด และ ตำราประกอบการเรียนเล่มหนา
* เรียนจบ ! รับใบประกาศ , ไฟล์คู่มือทบทวนไพ่ และ
 สิทธิเรียนต่อในขั้นที่สอง “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง” โดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค การสมัครเข้าร่วม

ค่าลงทะเบียน 4,200 – 5,700 บาท 
ตามกำลังทรัพย์ โดยรายละเอียด
การชำระอยู่ในใบสมัคร
 
* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน
* ค่าลงทะเบียนในการอบรมสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

แสกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร

หรือคลิกลิงก์ 
https://forms.gle/XpmFMzcRzLjE2JB39

รับจำนวนไม่เกิน 16 ท่าน

“ได้เห็นและเข้าใจตัวเองในหลายมุมมอง บางเรื่องย้ำในสิ่งที่ตัวเองรู้ตัวว่าเป็น
ให้ชัดขึ้น บางเรื่องก็ชวนให้ได้เห็นธรรมชาติของตัวเองที่เราไม่ทันตระหนัก เชิญชวนให้ได้ยอมรับมองเห็นด้านดี 
และตั้งเป้าที่จะพัฒนาไปกับการดูไพ่ เดินทางด้านในเพื่อเติบโตต่อไป"

คุณกชวร 
อาชีพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

หลักสูตรอบรม เรียนรู้เพื่อเข้าใจไพ่ ไขตัวตน เป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเองและคนอื่น เรียนรู้ชีวิตผ่านไพ่ทาโรต์

ผ่านหลักคิดจิตวิทยาตัวตน การฝึกใจ และการอ่านไพ่สองทาง

ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ! ด้วยการฝึกฝนในกิจกรรมหลากหลายแบบ

ที่มาและหลักการ

 

โดยทั่วไปเรามักใช้ไพ่ทาโรต์ในการพยากรณ์ ทำนายดวงชะตา หรือคาดการณ์เหตุในอนาคต แนวโน้มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็เพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในภาวะที่สับสน ขุ่นมัวใจ การขอคำปรึกษาจากหมอดูก็ดี ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกทำสิ่งนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น แล้วเหตุใดเราจึงไม่ยอมเป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเราเองด้วยการสื่อสารกับไพ่โดยตรง เป็นผู้แปลความหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเราด้วยเสียงภายใน

จิตใต้สำนึก และเสียงภายในของเราเป็นที่มาสำคัญในการสื่อสารและแปลความหมายจากไพ่ ประกอบกับเหตุผลและความเข้าใจ เพื่อช่วยให้การดูไพ่ไม่เป็นไปเพื่อความงมงาย ไพ่ทาโรต์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราหันกลับมาย้อนมองชีวิต จุดดี หรือจุดอ่อน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ กับสิ่งที่เราละเลยไป ดุจดั่งกระจกเงาสะท้อนตนเอง เพราะไพ่ทาโรต์แต่ละใบมีลักษณะและเรื่องราวที่แฝงจิตวิทยาไว้อย่างแตกต่างกัน การอ่านไพ่ของแต่ละคนย่อมสะท้อนมุมมองและความเชื่อของตนเองอีกด้วย

เป้าหมายในการอบรม

 

1. สามารถใช้ไพ่ทาโรต์เป็นเครื่องมือสื่อสารกับจิตใต้สำนึก

2. เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต

3. เข้าใจที่มาของปัญหา อุปสรรค เห็นทางออกด้วยตนเอง

4. ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่นได้

5. อ่านสัญญาณจากเสียงภายในตนเองได้ชัดเจนขึ้น

6. เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ บทเรียน และธรรมะ จากไพ่ทาโรต์

บุคคลที่เหมาะสม

 

 • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้เป็นที่ปรึกษาและการสะท้อนตนเองในชีวิตประจำวัน
 • มีความสนใจเรียนรู้พื้นฐานของไพ่ทาโรต์และการวางไพ่เพื่อการอ่านความหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
 • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือให้คำแนะนำผู้อื่น
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจเรียนรู้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

วันที่และเวลา ในการอบรม

 

รุ่นที่สิบเจ็ด วันที่ 11 – 12 ,18 – 19 และ 25 พฤศจิกายน 2566
(เสาร์-อาทิตย์) รวม 5 วัน ผ่านโปรแกรม Zoom

 

การอบรมมีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่  ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น.

 

โดยมีการสอนเสริมทางกลุ่มไลน์ผ่านการให้การบ้านระหว่างสัปดาห์

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งห้าวัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน ขอสงวนให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น ผู้ที่ส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์ไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะไม่จบการอบรม

* แถมฟรี ! ไพ่ทาโรต์ 1 ชุด และ ตำราประกอบการเรียนเล่มหนา ส่งทางไปรษณีย์

* เรียนจบ ! รับใบประกาศ , ไฟล์คู่มือทบทวนไพ่ และสิทธิเรียนต่อในขั้นที่สอง “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง” โดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค

เส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร

 

 • ขั้นแรก : “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”
  พื้นฐานการใช้ไพ่เพื่อทบทวนตนเอง การอ่านทำนายไพ่แบบสองทาง ฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งต่อยอดไปประกอบอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันที

 • ขั้นที่สอง : “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง”
  การอบรมต่อยอดซึ่งเน้นที่การใช้รูปแบบการวางไพ่ที่หลากหลายในรูปแบบของการอ่านทำนายหัวข้อต่างๆ และกิจกรรมสำรวจตัวตนในมิติที่ลึกขึ้นจากขั้นแรก โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งไพ่ทาโรต์และออราเคิลของตนเอง

กระบวนการเรียนรู้

 

• เน้นการมีส่วนร่วม และค้นพบสาส์นจากจิตใต้สำนึกด้วยการแปลความหมายจากไพ่ด้วยตนเอง

• ฝึกฟังเสียงภายในของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ การเขียน และการสนทนาจากไพ่ทาโรต์
 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

• ยกตัวอย่างและบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง

• ฝึกอ่านตีความจากไพ่ให้เพื่อนร่วมเรียน และทบทวนชีวิตตนเอง

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน 4,200 – 5,700 บาท ตามกำลังทรัพย์

สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร QR Code บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Google Pay โดยรายละเอียดอยู่ในใบสมัคร

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

* ขอแบ่งชำระสองงวดทีละกึ่งหนึ่งได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยรายได้จากการจัดกิจกรรมเกือบทั้งหมด โดยไม่พึ่งพาสปอนเซอร์เป็นหลัก อ่านรายละเอียดได้ที่

www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

*** ทางโครงการมีโควต้าทุนให้เยาวชนอายุ 18 – 23 ปี สามารถเข้าเรียนโดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเท่าทุนดำเนินการ โดยติดต่อทางโครงการด้วยตนเองทางอีเมล

dhammaliterary@gmail.com

หรือเพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

ตารางเรียน

 

วันแรก

1 ปูพื้นฐาน ไพ่ทาโรต์ และไพ่ Oracle

2 การเลือกไพ่ มีเหตุผลเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก และการเรียนรู้อย่างไร

3 รู้จักตัวเองเบื้องต้นผ่านไพ่

4 การแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการใช้ไพ่

 

วันที่สอง

1 รู้จักไพ่ธาตุสี่และการรู้จักลักษณะบุคคลผ่านไพ่ทั้งสี่กลุ่ม

2 ฝึกแปลความหมายไพ่ด้วยการใคร่ครวญและเสียงภายใน

3 การใช้บทบาทสมมติและการ “สิงไพ่”

4 ฝึกแปลความหมายไพ่ร่วมกับการใช้ตำรา

 

วันที่สาม

1 การวางไพ่กับการแปลความหมายเพื่อรู้จักตนเอง

2 การวางไพ่กับการแปลความหมายเชิงพยากรณ์

3 ฝึกอ่านไพ่หลักด้วยเสียงภายใน ควบคู่กับการภาวนา

4 จรรยาบรรณการใช้ไพ่

 

 

วันที่สี่

1 การอ่านไพ่เชิงลึกจากหนึ่งใบ

2 สรุปการรู้จักตัวเอง

3 กรณีสาธิตและการต่อยอด

 

วันที่ห้า

1 ทดสอบการอ่านไพ่รายบุคคล/รายกลุ่ม

2 ทบทวนคีย์เวิร์ดสำคัญของไพ่ทาโรต์

3 แลกเปลี่ยนการอ่านไพ่แบบอื่นๆ หรือคำถามจากผู้เรียน

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

ระหว่างสัปดาห์ฝึกอ่านไพ่เพื่อพยากรณ์ชีวิตด้านต่างๆ ของตัวเอง โดยให้คำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม

บทเรียนและความประทับใจ

ตามชื่อคอร์สเลยค่ะ ทำให้เราได้มีโอกาสกลับมา ลึกซึ้งกับตัวเองมากขึ้น เหมือนเป็นการ คอนเฟิร์มสิ่งที่เป็น และเพิ่มเติมมุมมองใหม่ ๆ ให้กับตัวเองได้มากขึ้น เกิดความเข้าใจในตัวตนแบบกลมกล่อม กระจ่างชัดกับความสามารถและศักยภาพดี ๆ ที่มี และแง่มุมรองต่าง ๆ ที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ รวมถึงการเริ่มทำความรู้จักตัวตนที่แอบซ่อนอยู่ภายใน อย่างไม่เคอะเขิน และไม่รู้ตัวโดยผ่านกระบวนการกิจกรรมสนุก ๆ เช่น การสิงไพ่ เพื่อเข้าใจความหมายอันหลากหลายของหน้าไพ่แต่ละใบ และจากการแบ่งปันของ เพื่อน ๆ ร่วมคลาสที่น่ารัก ที่ช่วยบอก ช่วยเกลา ช่วยสะท้อนภายใต้การนำทางของครู ให้ค่อย ๆ เรียนรู้ไป แบบลื่นไหลจน ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการเรียนไพ่ แต่เป็นคลาสที่ช่วยคลี่คลาย ให้ตัวตนค่อย ๆ ยืดเหยียด ขยายวง Comfort Zone ให้กว้างออกไป เพื่อโอบรับเพื่อนใหม่ในเราได้อย่างนุ่มนวล ไร้กำแพงหรือคำตัดสินใด ๆ”

คุณวิภาพร จอย [รุ่นที่ 16]

 

“ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของคอร์สนี้ มันน่าทึ่งมากๆ ที่ไพ่ทาโรต์สะท้อนให้เราเห็นอีกหลากหลายตัวตนในตนเอง ที่ไม่คาดคิดว่ามันจะมีอยู่ในเรา

“การอ่านไพ่ให้เราแทงย้อนกลับไปยังต้นเหตุของก้อนหินหนักอึ้งในใจ โดยทบทวนเหตุการณ์ความทุกข์ในใจผ่านหน้าไพ่ที่ปรากฎ เพื่อรู้และยอมรับในสิ่งผิดพลาดที่เคยกระทำในอดีตแม้มันจะจบไปนานแล้วและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ แต่การยอมรับคือจุดเริ่มต้นที่ดีของการมองเห็นทางออกจากความทุกข์นั้น การให้อภัยตนเองคือการก้าวข้ามอุปสรรคใหญ่ที่เป็นปมในใจ เพราะปมนี้คือต้นเหตุของความกลัวที่ปิดกั้นศักยภาพรอบด้านของเรา เมื่อทำลายกำแพงความกลัวนี้ได้ ความกล้าหาญของเราจะฟื้นคืนชีพอีกครั้ง และพลังของความกล้าหาญหนักแน่นในความดีนี้เองจะนำพาเราเอาชนะทุกอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้”

คุณอภิรพร เอ๋ [รุ่นที่ 15]

 

“คอร์สนี้ทำให้ได้เรียนรู้ตัวเองหลายมิติ ทั้งจากการสื่อความหมายจากไพ่ เนื้อหาในหนังสือ สัญลักษณ์ต่างๆ เสียงภายใน จากคำชี้แนะของครู และการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากเพื่อนๆ ซึ่งทั้งหมดเกื้อกูล ช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้รู้จักตัวเองในมุมมองที่กว้าง รอบด้านและลึกขึ้น

“ทำให้ได้รู้จักตัวเอง ทั้งเรื่องบุคลิกนิสัยตัวตนหลากหลายแบบ ความสัมพันธ์ สุขภาพกาย ใจ จิตวิญญาณ โดยเฉพาะพันธกิจในการมีชีวิตนี้ ที่ตอนแรกคิดแบบหนึ่ง แต่เมื่อจับไพ่และกลับมาฟังเสียงภายในทำให้ได้รับรู้คำตอบปิ๊งแว๊บที่ละเอียดลึกลงไปจริงๆ การได้ไพ่ใบเดิมซ้ำๆ ในคำถามเดิม ยังเน้นย้ำเรื่องที่รู้จักหรือเรียนรู้ตัวเองมาในระดับหนึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่ก็สะกิดเตือนทำให้รู้สาเหตุของปมปัญหาหรือแบบทดสอบที่เผชิญที่ลึกละเอียดขึ้นไป บวกกับคำแนะนำของครู ทำให้เห็นศักยภาพที่มี กลับมาทบทวนชีวิต และพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปค่ะ

คุณจันทนี แนน [รุ่นที่ 14]

วิทยากร

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่นในปัจจุบันชอบประดิษฐ์ไพ่ใช้เองในการเรียนการสอนเกือบทุกหัวข้อ เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้

สมัครเข้าร่วม

ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมตามเงื่อนไขก่อนเท่านั้น
( รับจำนวนไม่เกิน 16 คน )

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่าในกรณีใด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจ

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-ทาโรต์/