รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์  รุ่นที่ 17 (Online - Zoom)

เข้าใจไพ่ ไขตัวตน เป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเองและคนอื่น เรียนรู้ชีวิตผ่านไพ่ทาโรต์

การอบรมพิเศษ ในหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”  สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 15

อบรมออนไลน์ 5 วัน (เสาร์-อาทิตย์) และเสริมความรู้ทางกลุ่มไลน์ 2 สัปดาห์

ที่มาและหลักการ

 

โดยทั่วไปเรามักใช้ไพ่ทาโรต์ในการพยากรณ์ ทำนายดวงชะตา หรือคาดการณ์เหตุในอนาคต แนวโน้มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็เพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในภาวะที่สับสน ขุ่นมัวใจ การขอคำปรึกษาจากหมอดูก็ดี ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกทำสิ่งนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น แล้วเหตุใดเราจึงไม่ยอมเป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเราเองด้วยการสื่อสารกับไพ่โดยตรง เป็นผู้แปลความหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเราด้วยเสียงภายใน

จิตใต้สำนึก และเสียงภายในของเราเป็นที่มาสำคัญในการสื่อสารและแปลความหมายจากไพ่ ประกอบกับเหตุผลและความเข้าใจ เพื่อช่วยให้การดูไพ่ไม่เป็นไปเพื่อความงมงาย ไพ่ทาโรต์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราหันกลับมาย้อนมองชีวิต จุดดี หรือจุดอ่อน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ กับสิ่งที่เราละเลยไป ดุจดั่งกระจกเงาสะท้อนตนเอง เพราะไพ่ทาโรต์แต่ละใบมีลักษณะและเรื่องราวที่แฝงจิตวิทยาไว้อย่างแตกต่างกัน การอ่านไพ่ของแต่ละคนย่อมสะท้อนมุมมองและความเชื่อของตนเองอีกด้วย

เป้าหมายในการอบรม

 

1. สามารถใช้ไพ่ทาโรต์เป็นเครื่องมือสื่อสารกับจิตใต้สำนึก

2. เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต

3. เข้าใจที่มาของปัญหา อุปสรรค เห็นทางออกด้วยตนเอง

4. ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่นได้

5. อ่านสัญญาณจากเสียงภายในตนเองได้ชัดเจนขึ้น

6. เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ บทเรียน และธรรมะ จากไพ่ทาโรต์

บุคคลที่เหมาะสม

 

  • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้เป็นที่ปรึกษาและการสะท้อนตนเองในชีวิตประจำวัน
  • มีความสนใจเรียนรู้พื้นฐานของไพ่ทาโรต์และการวางไพ่เพื่อการอ่านความหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
  • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือให้คำแนะนำผู้อื่น
  • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจเรียนรู้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

วันที่และเวลา ในการอบรม

 

รุ่นที่สิบเจ็ด วันที่ 11 – 12 ,18 – 19 และ 25 พฤศจิกายน 2566
(เสาร์-อาทิตย์) รวม 5 วัน ผ่านโปรแกรม Zoom

 

การอบรมมีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่  ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น.

 

โดยมีการสอนเสริมทางกลุ่มไลน์ผ่านการให้การบ้านระหว่างสัปดาห์

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งห้าวัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน ขอสงวนให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น ผู้ที่ส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์ไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะไม่จบการอบรม

* แถมฟรี ! ไพ่ทาโรต์ 1 ชุด และ ตำราประกอบการเรียนเล่มหนา (มูลค่า 690 บาท) ส่งทางไปรษณีย์

 

* เรียนจบ ! รับใบประกาศ และไฟล์คู่มือทบทวนไพ่

บทเรียนและความประทับใจ

คอร์สนี้ทำให้ได้เรียนรู้ตัวเองหลายมิติ ทั้งจากการสื่อความหมายจากไพ่ เนื้อหาในหนังสือ สัญลักษณ์ต่างๆ เสียงภายใน จากคำชี้แนะของครู และการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากเพื่อนๆ ซึ่งทั้งหมดเกื้อกูล ช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้รู้จักตัวเองในมุมมองที่กว้าง รอบด้านและลึกขึ้น

“ทำให้ได้รู้จักตัวเอง ทั้งเรื่องบุคลิกนิสัยตัวตนหลากหลายแบบ ความสัมพันธ์ สุขภาพกาย ใจ จิตวิญญาณ โดยเฉพาะพันธกิจในการมีชีวิตนี้ ที่ตอนแรกคิดแบบหนึ่ง แต่เมื่อจับไพ่และกลับมาฟังเสียงภายในทำให้ได้รับรู้คำตอบปิ๊งแว๊บที่ละเอียดลึกลงไปจริงๆ การได้ไพ่ใบเดิมซ้ำๆ ในคำถามเดิม ยังเน้นย้ำเรื่องที่รู้จักหรือเรียนรู้ตัวเองมาในระดับหนึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่ก็สะกิดเตือนทำให้รู้สาเหตุของปมปัญหาหรือแบบทดสอบที่เผชิญที่ลึกละเอียดขึ้นไป บวกกับคำแนะนำของครู ทำให้เห็นศักยภาพที่มี กลับมาทบทวนชีวิต และพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปค่ะ

คุณจันทนี แนน [รุ่นที่สิบสี่]

 

“สิ่งที่ได้เรียนรู้ ค่อนข้างมีหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสังเกต การมองสิ่งต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านที่ดีและไม่ดี การมองหามุมใหม่ ๆ และการเปิดใจในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง ยอมรับข้อดีข้อเสียในตัวเอง ทำให้มองเห็นตัวเองในหลายมิติทีซ่อนอยู่ รวมถึงการเข้าใจตัวเองที่ลึกขึ้น เหมือนปลดล็อคบางอย่างออกไป และทำให้อยากจะเรียนรู้ตัวเองในแง่มุมอื่น ๆ ต่อไป

“ถึงจะเป็นการเรียนในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก็รู้สึกว่า เพื่อน ๆ ที่เรียนในคลาสน่ารักทุกคน และเปิดใจ รวมถึงให้คำแนะนำในการทำ การบ้าน ในแต่ละหัวข้อ ซึ่งเหมือนเป็นกระจกสะท้อนในอีกด้านที่เรามักมองไม่เห็น รวมถึงคำแนะนำของครูที่ทำให้เราอยากพัฒนาและฝึกฝนมากขึ้น ในการเรียนครั้งนี้ เทคนิคและการบ้านที่ครูนำมาสอนหรือให้ทำค่อนข้างได้ประโยชน์ อาจจะดูเหมือนอยากแต่หลาย ๆ การบ้าน ทำให้เรากล้าที่จะใช้ intuition และฟังเสียงภายในมากขึ้น”

คุณณฐาพัทธ์ พีช [รุ่นที่สิบสาม]

 

“ได้รู้จักตัวเองโดยวิธีที่ครูให้ทำแบบฝึกหัดทีละเล็กละน้อย ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ขุดลงไปได้ลึกและกว้างมากๆ มีหลายอย่างที่เราเองก็ลืมไปแล้ว หรือเรานึกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบนี้ วิธีที่ครูฝึกให้ดูตัวเองมันดีมากๆค่ะ รวมทั้งวิธีที่ให้กำลังใจตนเอง เห็นจุดด้อย จุดเสียของตัว และมีวิธีแก้ไข วิธีเยียวยาให้รู้สึกดีขึ้นและในขณะเดียวกันก็มองจุดดีของตัวและชื่นชมมัน อยากจะบอกครูว่า ไม่ได้ต้องรอจนเรียนจบแล้วถึงจะมองตัวเองเห็นนะคะ ทุกๆวันที่ครูฝึกโน่นนี่ มันช่วยให้เห็นตัวเองในหลายๆแง่มุมมากๆ”

คุณปิยลักษณ์ ลักษณ์ [รุ่นที่สิบสอง]

กระบวนการเรียนรู้

 

• เน้นการมีส่วนร่วม และค้นพบสาส์นจากจิตใต้สำนึกด้วยการแปลความหมายจากไพ่ด้วยตนเอง

• ฝึกฟังเสียงภายในของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ การเขียน และการสนทนาจากไพ่ทาโรต์
 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

• ยกตัวอย่างและบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง

• ฝึกอ่านตีความจากไพ่ให้เพื่อนร่วมเรียน และทบทวนชีวิตตนเอง

ตารางเรียน

 

วันแรก

1 ปูพื้นฐาน ไพ่ทาโรต์ และไพ่ Oracle

2 การเลือกไพ่ มีเหตุผลเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก และการเรียนรู้อย่างไร

3 รู้จักตัวเองเบื้องต้นผ่านไพ่

4 การแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการใช้ไพ่

 

วันที่สอง

1 รู้จักไพ่ธาตุสี่และการรู้จักลักษณะบุคคลผ่านไพ่ทั้งสี่กลุ่ม

2 ฝึกแปลความหมายไพ่ด้วยการใคร่ครวญและเสียงภายใน

3 การใช้บทบาทสมมติและการ “สิงไพ่”

4 ฝึกแปลความหมายไพ่ร่วมกับการใช้ตำรา

 

วันที่สาม

1 การวางไพ่กับการแปลความหมายเพื่อรู้จักตนเอง

2 การวางไพ่กับการแปลความหมายเชิงพยากรณ์

3 ฝึกอ่านไพ่หลักด้วยเสียงภายใน ควบคู่กับการภาวนา

4 จรรยาบรรณการใช้ไพ่

 

 

วันที่สี่

1 การอ่านไพ่เชิงลึกจากหนึ่งใบ

2 สรุปการรู้จักตัวเอง

3 กรณีสาธิตและการต่อยอด

 

วันที่ห้า

1 ทดสอบการอ่านไพ่รายบุคคล/รายกลุ่ม

2 ทบทวนคีย์เวิร์ดสำคัญของไพ่ทาโรต์

3 แลกเปลี่ยนการอ่านไพ่แบบอื่นๆ หรือคำถามจากผู้เรียน

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

ระหว่างสัปดาห์ฝึกอ่านไพ่เพื่อพยากรณ์ชีวิตด้านต่างๆ ของตัวเอง โดยให้คำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน 4,200 – 5,700 บาท ตามกำลังทรัพย์

สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร QR Code บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Google Pay โดยรายละเอียดอยู่ในใบสมัคร

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

* ขอแบ่งชำระสองงวดทีละกึ่งหนึ่งได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของเรา

อ่านรายละเอียดได้ที่ www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

 

 

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่นในปัจจุบันชอบประดิษฐ์ไพ่ใช้เองในการเรียนการสอนเกือบทุกหัวข้อ เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

  • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
  • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่าในกรณีใด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

สมัครเข้าร่วม

ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมตามเงื่อนไขก่อนเท่านั้น ( รับจำนวนไม่เกิน 16 คน )

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจ

www.dhammaliterary.org/รวมบทเรียน-ทาโรต์/