หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เข้าใจไพ่ ไขตัวตน นำทางชีวิต สื่อสารกับจิตใต้สำนึก เข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ เห็นทางออกจากปัญหา เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่น เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ และธรรมะ

"ทำให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นในมุมอื่นๆที่ต่างออกไป ผ่านการชี้แนะจากครู ผ่านคำแนะนำจากเพื่อนๆที่ร่วมเรียน และผ่านไพ่ทาโรต์ที่เปิดได้ระหว่างเรียน ทำให้เห็นว่าตัวเราเอง มีความสามารถหรือทำอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพียงแต่ว่าเรายังค้นหาตัวตนที่แท้จริงยังไม่เจอ เมื่อได้รู้จักตนเอง ในคอร์สนี้แล้ว มีความมั่นใจและศรัทธาในตนเอง และได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง” คุณอุไรลักษณ์ (รุ่นที่ 12 online) กระบวนการเรียนรู้ • เน้นการมีส่วนร่วม และค้นพบสาส์นจากจิตใต้สำนึก ด้วยการแปลความหมายจากไพ่ด้วยตนเอง • ฝึกฟังเสียงภายในของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ การเขียน และการสนทนาจากไพ่ทาโรต์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง • ยกตัวอย่างและบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง • ฝึกอ่านตีความจากไพ่ให้เพื่อนร่วมเรียน และทบทวนชีวิตตนเอง เส้นทางการเรียนรู้ ขั้นแรก : “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” พื้นฐานการใช้ไพ่เพื่อทบทวนตนเอง การอ่านทำนายไพ่แบบสองทาง ฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งต่อยอดไปประกอบอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันที ขั้นที่สอง : “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง” การอบรมต่อยอดซึ่งเน้นที่การใช้รูปแบบการวางไพ่ที่หลากหลายในรูปแบบของการอ่านทำนายหัวข้อต่างๆ และกิจกรรมสำรวจตัวตนในมิติที่ลึกขึ้นจากขั้นแรก สามารถเลือกใช้ได้ทั้งไพ่ทาโรต์และออราเคิลของตนเอง ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht) ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่นในปัจจุบัน กำหนดการอบรม "รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์" รุ่นที่สิบแปด วันที่ 22 – 23 , 29 – 30 มิถุนายน และ 6 สิงหาคม 2567
(เสาร์-อาทิตย์) รวม 5 วัน ผ่านโปรแกรม Zoom การอบรมมีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น. มีการสอนเสริมทางกลุ่มไลน์ผ่านการให้การบ้านระหว่างสัปดาห์ ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งห้าวัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน * ฟรี ! ไพ่ทาโรต์ 1 ชุด และ ตำราประกอบการเรียนเล่มหนา * เรียนจบ ! รับใบประกาศ , ไฟล์คู่มือทบทวนไพ่ และ สิทธิเรียนต่อในขั้นที่สอง “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง” โดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค การสมัครเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน 4,200 – 5,700 บาท ตามกำลังทรัพย์ โดยรายละเอียด การชำระอยู่ในใบสมัคร * เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน * ค่าลงทะเบียนในการอบรมสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ แสกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร หรือคลิกลิงก์ https://forms.gle/qisg1wyNtkUpt6nCA รับจำนวนไม่เกิน 20 ท่าน “ได้เห็นและเข้าใจตัวเองในหลายมุมมอง บางเรื่องย้ำในสิ่งที่ตัวเองรู้ตัวว่าเป็น ให้ชัดขึ้น บางเรื่องก็ชวนให้ได้เห็นธรรมชาติของตัวเองที่เราไม่ทันตระหนัก เชิญชวนให้ได้ยอมรับมองเห็นด้านดี และตั้งเป้าที่จะพัฒนาไปกับการดูไพ่ เดินทางด้านในเพื่อเติบโตต่อไป" คุณกชวร อาชีพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

หลักสูตรอบรม เรียนรู้เพื่อเข้าใจไพ่ ไขตัวตน เป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเองและคนอื่น เรียนรู้ชีวิตผ่านไพ่ทาโรต์

ผ่านหลักคิดจิตวิทยาตัวตน การฝึกใจ และการอ่านไพ่สองทาง

ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ! ด้วยการฝึกฝนในกิจกรรมหลากหลายแบบ

ที่มาและหลักการ

 

โดยทั่วไปเรามักใช้ไพ่ทาโรต์ในการพยากรณ์ ทำนายดวงชะตา หรือคาดการณ์เหตุในอนาคต แนวโน้มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็เพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในภาวะที่สับสน ขุ่นมัวใจ การขอคำปรึกษาจากหมอดูก็ดี ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกทำสิ่งนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น แล้วเหตุใดเราจึงไม่ยอมเป็นที่ปรึกษาแก่ตัวเราเองด้วยการสื่อสารกับไพ่โดยตรง เป็นผู้แปลความหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเราด้วยเสียงภายใน

จิตใต้สำนึก และเสียงภายในของเราเป็นที่มาสำคัญในการสื่อสารและแปลความหมายจากไพ่ ประกอบกับเหตุผลและความเข้าใจ เพื่อช่วยให้การดูไพ่ไม่เป็นไปเพื่อความงมงาย ไพ่ทาโรต์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราหันกลับมาย้อนมองชีวิต จุดดี หรือจุดอ่อน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ กับสิ่งที่เราละเลยไป ดุจดั่งกระจกเงาสะท้อนตนเอง เพราะไพ่ทาโรต์แต่ละใบมีลักษณะและเรื่องราวที่แฝงจิตวิทยาไว้อย่างแตกต่างกัน การอ่านไพ่ของแต่ละคนย่อมสะท้อนมุมมองและความเชื่อของตนเองอีกด้วย

เป้าหมายในการอบรม

 

1. สามารถใช้ไพ่ทาโรต์เป็นเครื่องมือสื่อสารกับจิตใต้สำนึก

2. เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต

3. เข้าใจที่มาของปัญหา อุปสรรค เห็นทางออกด้วยตนเอง

4. ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเอง และผู้อื่นได้

5. อ่านสัญญาณจากเสียงภายในตนเองได้ชัดเจนขึ้น

6. เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ บทเรียน และธรรมะ จากไพ่ทาโรต์

บุคคลที่เหมาะสม

 

 • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้เป็นที่ปรึกษาและการสะท้อนตนเองในชีวิตประจำวัน
 • มีความสนใจเรียนรู้พื้นฐานของไพ่ทาโรต์และการวางไพ่เพื่อการอ่านความหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
 • มีความสนใจนำไพ่ทาโรต์มาใช้ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือให้คำแนะนำผู้อื่น
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจเรียนรู้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและกิจกรรมทุกขั้นตอน

วันที่และเวลา ในการอบรม

 

รุ่นที่สิบแปด วันที่ 22 – 23 , 29 – 30 มิถุนายน และ 6 สิงหาคม 2567
(เสาร์-อาทิตย์) รวม 5 วัน ผ่านโปรแกรม Zoom

 

การอบรมมีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่  ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น.

 

โดยมีการสอนเสริมทางกลุ่มไลน์ผ่านการให้การบ้านระหว่างสัปดาห์

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งห้าวัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน ขอสงวนให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น ผู้ที่ส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์ไม่ครบหรือไม่ผ่าน จะไม่จบการอบรม

* แถมฟรี ! ไพ่ทาโรต์ 1 ชุด และ ตำราประกอบการเรียนเล่มหนา ส่งทางไปรษณีย์

* เรียนจบ ! รับใบประกาศ , ไฟล์คู่มือทบทวนไพ่ และสิทธิเรียนต่อในขั้นที่สอง “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง” โดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค

เส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร

 

 • ขั้นแรก : “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”
  พื้นฐานการใช้ไพ่เพื่อทบทวนตนเอง การอ่านทำนายไพ่แบบสองทาง ฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งต่อยอดไปประกอบอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันที

 • ขั้นที่สอง : “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง”
  การอบรมต่อยอดซึ่งเน้นที่การใช้รูปแบบการวางไพ่ที่หลากหลายในรูปแบบของการอ่านทำนายหัวข้อต่างๆ และกิจกรรมสำรวจตัวตนในมิติที่ลึกขึ้นจากขั้นแรก โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งไพ่ทาโรต์และออราเคิลของตนเอง

กระบวนการเรียนรู้

 

• เน้นการมีส่วนร่วม และค้นพบสาส์นจากจิตใต้สำนึกด้วยการแปลความหมายจากไพ่ด้วยตนเอง

• ฝึกฟังเสียงภายในของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีจินตภาพ ศิลปะ การเขียน และการสนทนาจากไพ่ทาโรต์
 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

• ยกตัวอย่างและบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง

• ฝึกอ่านตีความจากไพ่ให้เพื่อนร่วมเรียน และทบทวนชีวิตตนเอง

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน 4,200 – 5,700 บาท ตามกำลังทรัพย์

สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร QR Code บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Google Pay โดยรายละเอียดอยู่ในใบสมัคร

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

* ขอแบ่งชำระสองงวดทีละกึ่งหนึ่งได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยรายได้จากการจัดกิจกรรมเกือบทั้งหมด โดยไม่พึ่งพาสปอนเซอร์เป็นหลัก อ่านรายละเอียดได้ที่

www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

*** ทางโครงการมีโควต้าทุนให้เยาวชนอายุ 18 – 23 ปี สามารถเข้าเรียนโดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเท่าทุนดำเนินการ โดยติดต่อทางโครงการด้วยตนเองทางอีเมล

dhammaliterary@gmail.com

หรือเพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

ตารางเรียน

 

วันแรก

1 ปูพื้นฐาน ไพ่ทาโรต์ และไพ่ Oracle

2 การเลือกไพ่ มีเหตุผลเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก และการเรียนรู้อย่างไร

3 รู้จักตัวเองเบื้องต้นผ่านไพ่

4 การแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการใช้ไพ่

 

วันที่สอง

1 รู้จักไพ่ธาตุสี่และการรู้จักลักษณะบุคคลผ่านไพ่ทั้งสี่กลุ่ม

2 ฝึกแปลความหมายไพ่ด้วยการใคร่ครวญและเสียงภายใน

3 การใช้บทบาทสมมติและการ “สิงไพ่”

4 ฝึกแปลความหมายไพ่ร่วมกับการใช้ตำรา

 

วันที่สาม

1 การวางไพ่กับการแปลความหมายเพื่อรู้จักตนเอง

2 การวางไพ่กับการแปลความหมายเชิงพยากรณ์

3 ฝึกอ่านไพ่หลักด้วยเสียงภายใน ควบคู่กับการภาวนา

4 จรรยาบรรณการใช้ไพ่

 

 

วันที่สี่

1 การอ่านไพ่เชิงลึกจากหนึ่งใบ

2 สรุปการรู้จักตัวเอง

3 กรณีสาธิตและการต่อยอด

 

วันที่ห้า

1 ทดสอบการอ่านไพ่รายบุคคล/รายกลุ่ม

2 ทบทวนคีย์เวิร์ดสำคัญของไพ่ทาโรต์

3 แลกเปลี่ยนการอ่านไพ่แบบอื่นๆ หรือคำถามจากผู้เรียน

 

หมายเหตุ

กระบวนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนและเวลา

ระหว่างสัปดาห์ฝึกอ่านไพ่เพื่อพยากรณ์ชีวิตด้านต่างๆ ของตัวเอง โดยให้คำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม

บทเรียนและความประทับใจ

 

สนุกกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ครูออกแบบคะ ขอบคุณมาก ดีเกินคาด และทำให้สามารถเข้าใจไพ่ทาโรต์ได้เยอะขึ้น จากเดิมที่เป็นศูนย์ ได้เรียนรู้และเข้าใจตนเองในสิ่งที่เป็นอยู่แล้ว(ฉันรู้ คนอื่นรู้) สิ่งที่ดีอยู่ทำให้เราเชื่อมั่นและต่อยอด ส่วนสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ก็ค่อยๆบอกกล่าวและลดลง และได้รู้ในส่วนที่ฉันไม่รู้ผ่านการสะท้อนจากเพื่อนๆ ได้เรียนรู้แง่มุมที่หลากหลายจากการอ่านไพ่ลักษณะต่างๆ ได้รู้การเชื่อมโยงจากไพ่ (ทั้งเรียนจากตัวเองและเรียนจากเพื่อน) ได้ฝึกและเรียนรู้การสนทนาแบบการให้คำปรึกษา ลักษณะที่ดีควรเป็นอย่างไร และได้รู้ว่าไพ่ทาโรต์สามารถสื่อสารอะไรแบบนี้ได้ด้วย”

คุณชมพร อุ้ย [รุ่นที่ 17]


“ตามชื่อคอร์สเลยค่ะ ทำให้เราได้มีโอกาสกลับมา ลึกซึ้งกับตัวเองมากขึ้น เหมือนเป็นการ คอนเฟิร์มสิ่งที่เป็น และเพิ่มเติมมุมมองใหม่ ๆ ให้กับตัวเองได้มากขึ้น เกิดความเข้าใจในตัวตนแบบกลมกล่อม กระจ่างชัดกับความสามารถและศักยภาพดี ๆ ที่มี และแง่มุมรองต่าง ๆ ที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ รวมถึงการเริ่มทำความรู้จักตัวตนที่แอบซ่อนอยู่ภายใน อย่างไม่เคอะเขิน และไม่รู้ตัวโดยผ่านกระบวนการกิจกรรมสนุก ๆ เช่น การสิงไพ่ เพื่อเข้าใจความหมายอันหลากหลายของหน้าไพ่แต่ละใบ และจากการแบ่งปันของ เพื่อน ๆ ร่วมคลาสที่น่ารัก ที่ช่วยบอก ช่วยเกลา ช่วยสะท้อนภายใต้การนำทางของครู ให้ค่อย ๆ เรียนรู้ไป แบบลื่นไหลจน ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการเรียนไพ่ แต่เป็นคลาสที่ช่วยคลี่คลาย ให้ตัวตนค่อย ๆ ยืดเหยียด ขยายวง Comfort Zone ให้กว้างออกไป เพื่อโอบรับเพื่อนใหม่ในเราได้อย่างนุ่มนวล ไร้กำแพงหรือคำตัดสินใด ๆ”

คุณวิภาพร จอย [รุ่นที่ 16]

 

“ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของคอร์สนี้ มันน่าทึ่งมากๆ ที่ไพ่ทาโรต์สะท้อนให้เราเห็นอีกหลากหลายตัวตนในตนเอง ที่ไม่คาดคิดว่ามันจะมีอยู่ในเรา

“การอ่านไพ่ให้เราแทงย้อนกลับไปยังต้นเหตุของก้อนหินหนักอึ้งในใจ โดยทบทวนเหตุการณ์ความทุกข์ในใจผ่านหน้าไพ่ที่ปรากฎ เพื่อรู้และยอมรับในสิ่งผิดพลาดที่เคยกระทำในอดีตแม้มันจะจบไปนานแล้วและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ แต่การยอมรับคือจุดเริ่มต้นที่ดีของการมองเห็นทางออกจากความทุกข์นั้น การให้อภัยตนเองคือการก้าวข้ามอุปสรรคใหญ่ที่เป็นปมในใจ เพราะปมนี้คือต้นเหตุของความกลัวที่ปิดกั้นศักยภาพรอบด้านของเรา เมื่อทำลายกำแพงความกลัวนี้ได้ ความกล้าหาญของเราจะฟื้นคืนชีพอีกครั้ง และพลังของความกล้าหาญหนักแน่นในความดีนี้เองจะนำพาเราเอาชนะทุกอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้”

คุณอภิรพร เอ๋ [รุ่นที่ 15]

วิทยากร

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht)

ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการเยียวยาผ่านการเขียนและการตีความสัญลักษณ์ โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่นในปัจจุบันชอบประดิษฐ์ไพ่ใช้เองในการเรียนการสอนเกือบทุกหัวข้อ เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้

สมัครเข้าร่วม

ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมตามเงื่อนไขก่อนเท่านั้น
( รับจำนวนไม่เกิน 20 คน )

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่าในกรณีใด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจ