การเขียนบำบัดผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ

  เมื่อปี 2558 สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนรัก โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณณัชชา คำเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht ได้ศึกษาและรายงานผล “การเขียนบำบัดร่วมกับกระบวนการจิตปัญญาศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวี” ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) จังหวัดสมุทรปราการ ณ อิมพีเรียล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาในตอนนั้น พบว่าผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้สึกที่เข้าใจและใส่ใจผู้อื่น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดูแลจัดการอารมณ์ความรู้สึก และความละเอียดอ่อนในการเข้าใจและรู้จักตนเอง รวมถึงจากการสังเกตบันทึกที่สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกในการดำเนินชีวิตอย่างมีความหวัง ความฝัน และความตั้งใจพัฒนาตนเอง การรับยาต่อเนื่องตรงเวลา ไม่พบการดื้อยาจากการขาดการรักษาและระดับ VL น้อยกว่า 20 copies/ML ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเขียนบำบัดส่งผลในด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมและความต่อเนื่องในการรักษาตัวเองของผู้ต้องขัง ตอนนี้เป็นเวลาผ่านมา 8 ปี ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้กลับมาสานต่อกิจกรรมการศึกษานี้อีกครั้งในกลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาและเป็นพลังแก่การเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง รวมถึงเผยแพร่ผลการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์แก่การใช้การเขียนบำบัดเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้คนในสังคมสืบไป ขอขอบคุณแผนงานกระบวนทัศน์ใหม่ เสมสิกขาลัย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และ สสส. สำหรับการสนับสนุนโครงการ… Continue reading การเขียนบำบัดผู้ต้องขังเรือนจำสมุทรปราการ

เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?

  เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?   “กิจกรรมทำให้ฉันค้นพบว่า ตนเองมีคำตอบในทุกๆเรื่องอยู่ภายในของตัวเราอยู่แล้ว เพียงแค่เราต้องมีเครื่องมือและวิธีการที่เราจะสามารถเข้าไปพูดคุย สอบถาม และเสาะหาสิ่งเหล่านั้นจากภายในของเรา และยังทำให้ ฉันได้ค้นพบตนเองในบางมุมที่ตกหล่น หรือขาดหายไป ฉันได้กลับไปเชื่อมโยงตนเองในแง่มุมที่ดีงามเหล่านั้นอีกครั้ง มันทำให้ฉันเกิดกำลังใจที่ดีอย่างมากที่จะกลับมาใช้ชีวิตด้วยความสุข และสิ่งดีๆที่ได้รับนี้ ยังคงอยู่ ไม่ได้รู้สึกแค่ตอนที่อยู่ในคลาส นี่หลายๆวันผ่านไป ฉันก็ยังรู้สึกดีเช่นเดิม คงเป็นเพราะฉันได้เรียนรู้จากครูถึงกระบาวนการ และเครื่องมือที่ดีที่ฉันจะสามารถนำพาตนเองกลับมารับพลังที่ดีจากภายในของตนได้อย่างตลอดไป” ???? คุณจุฑามาส , เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 46   “ฉันได้ทบทวนประสบการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ว่าตัวเองเติบโตมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านทั้งความสุขความทุกข์ การก้าวข้ามความผิดหวัง การยึดติดกับอดีต และเรียนรู้มากขึ้นที่จะอยู่กับปัจจุบัน เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า ฉันได้สำรวจตัวตนที่หลากหลายซึ่งมีความย้อนแย้งทั้งการเป็นเป็ดที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง อย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นดวงตะวันที่ทำอะไรซ้ำๆ เป็นกิจวัตรได้ หากต้องการจะเพิ่มความชำนาญในสิ่งที่ทำได้ทบทวนคุณค่าในตัวเอง” ???? คุณภรณี , เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 45   แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ในแง่ของการมองให้ลึกลงไปในตัวเอง… Continue reading เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?

ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51

  ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51 (ออนไลน์ 5 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2565)   ประทับใจคุณครู ส่งคำแนะนำกลับมาเร็ว ตั้งใจอ่านและให้คำแนะนำ บอกวิธีการ ในการแก้ไข ใส่ใจ นักเรียน รู้สึกถึงความต้องการสอน ต้องการบอกให้นักเรียนดีขึ้น บางครั้งนักเรียนอ่านและไม่ได้แก้ตรงประเด็น ครูก็จะมาเน้นย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้แก้จุดไหน ต้องแก้เพิ่มเติมอย่างไร ได้เขียน สิ่งที่อยู่ในความคิดออกมา ได้ทบทวนตัวเอง โดยมีคุณครูแนะนำ ว่าต้องแก้ไข ต้องเพิ่มเติมตรงไหน ได้เข้าใจตนเองว่าทำไมเราจึงเป็นแบบนี้ เพราะความคิดในอดีต เพราะปมในอดีต ความคิดในอดีต ที่ขัดขวางไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราต้องการในวันนี้ ปัจจุบัน มาจากความคิด ประสบการณ์ในอดีต แต่ถ้าเราตระหนักรู้เราสามารถ เข้าใจและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ วันนี้เราเติบโตขึ้นกว่าในอดีตแล้ว ต้องก้าวข้ามความกลัว ความผิดหวัง ความเศร้าในอดีต ค่อยๆก้าวข้ามออกมา / พรจันทร์ เล็ก   ความประทับใจครั้งนี้คือความไม่มีวินัยของเราในการอบรมจนครูต้องเตือน ขอบคุณครูค่ะ… Continue reading ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51

ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 50

  ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 50 จากผู้เรียนที่จบการศึกษาทั้ง 6 ท่าน เมื่อวันที่ 15 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2565     @คำถามสรุป… รู้สึกอย่างไรบ้างกับระบบคะแนนกุญแจในการอบรม (ไม่บังคับ) , ความรู้สึกและความประทับใจในการอบรม / หลังอบรม จาก อรหทัย อร : มีกำลังใจ ทำต่อเนื่อง ประทับใจ ที่ครูตอบไวมาก สนใจและพยายามอ่านลายมือที่อ่านยาก ให้ทั้งกำลังใจ และให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา ช่วยให้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราคิดและเขียนออกมา จาก มธุรพร บุ๋ม : เป็นกำลังใจในการตอบคำถาม ระบบการจัดการอบรม เช่น การแจ้งเตือนก่อน/หลังการอบรม การเตรียมตัวเพื่อเข้าอบรม และคำแนะนำจากวิทยากร หัวข้อบันทึกช่วยฝึกฝนและขัดเกลา สะท้อนความเป็นเด็กน้อย และก้าวข้ามขอบความคิด จาก สิริลักษณ์ ปู : ชอบระบบกุญแจเพราะเหมือนเราได้รับของขวัญจากการลงมือทำเพื่อตัวเอง ความประทับใจในการเรียนกับครูทุกครั้งคือการได้ผ่านประสบการณืจากโจทย์ที่เราเลือกมาลงมือทำ… Continue reading ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 50

จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2564

  จบรุ่นที่ 49 แล้ว ???? สำหรับการอบรม “เขียนเยียวยา” ในชุดหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต การเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจ บ่มเพาะความสุขและเยียวยาความทุกข์ในหัวใจของตนเอง [ รายนามผู้จบการอบรม ] ???????????? พัชรพรรณ (มายลี่) อาชีพ Hotelier สิริลักษณ์ (ปู) อาชีพ ครู ประภาวัลย์ (สาว สาว) อาชีพ พนง.รัฐวิสาหกิจ อุมาพร (อุ๊) อาชีพ แม่บ้าน พันธิตรา (พั้นช์) อาชีพ แพทย์ สลักจิต (กบ) อาชีพ พนักงานของรัฐ แคทรียา (แคท) อาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ปราการ (คุง) อาชีพ ที่ปรึกษางานพัฒนาองค์กร กฤติมา (ดิว) อาชีพ อาจารย์ เฉิดโฉม (โฉม) อาชีพ… Continue reading จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2564

รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 48

    “รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักสถาบันฯและได้เรียนคอร์สนี้ เห็นถึงความตั้งใจ การวางแผนกิจกรรมการเรียน ที่ละเอียดเป็นประโยชน์มาก ทุกกิจกรรมล้วนส่งเสริมให้เรารู้จัก ยอมรับ และเห็นคุณค่าตนเอง อีกทั้งสร้างแรงผลักดันผ่านเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์รวมหลายศาสตร์ไว้ด้วยกัน ประกอบกับคำแนะอย่างตรงไปตรงมาของครู ก็ช่วยชี้ทางสว่างและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ได้อย่างมาก ส่วนตัวรู้สึกเห็นประโยชน์และสนุกขณะทำกิจกรรมมาก จนเกิดฉันทะทำให้มีวินัยส่งการบ้านอยู่เรื่อยๆ เมื่อได้ฝึกฝนและทำกิจกรรมตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา (ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม) ทำให้กระบวนการคิดเราเริ่มซึมซับ ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง เห็นว่าขอบหรืออุปสรรคไม่ใช่สิ่งน่ากลัว เป็นเหมือนของขวัญที่ท้าทายให้เราดึงความสามารถและคุณค่าของเราออกมาเพื่อแกะของขวัญนั้นให้ได้ . “ได้เรียนรู้การข้ามขอบที่ชื่อดูเหมือนยาก ตอนแรกเข้าใจว่าต้องกระโดดไปให้ไกล ไปให้สุดแรงนั้น แต่พอได้เรียนก็เข้าใจว่าความจริงไม่ใช่แค่แบบนั้น การข้ามขอบมีหลายวิธี ตั้งแต่ยกขาก้าวข้ามช้าๆเหมือนเดินปกติก็ได้ กระโดดเหยาะๆก็ได้ หรือแม้กระทั่งเปิดพื้นที่ที่มีขอบนั้นให้ขยายออกไปก็ได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ยกตัวอย่างเบื้องต้น สิ่งที่สำคัญคือการรู้จักขอบ จุดหวั่นไหว ช่วงเวลานาทีทองที่จะจัดการอารมณ์ ความรู้สึก การกระทำเดิมนั้นๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปหาผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นั่นคือการข้ามขอบ . “ก่อนเรียนก็คิดว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นขอบหรือที่ต้องก้าวข้ามมากนัก เพราะชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไป กินอิ่มนอนหลับดี ทีนี้พอได้มาเรียนทำให้เราได้ใส่ใจ มองเข้าหาตัวเอง รู้จักตัวเองอย่างละเอียดขึ้น ก็ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเราประมาททางความคิดมาก (ส่งผลต่อพฤติกรรม) เราไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรคือขอบหรือต้นตอปัญหาของตนเอง ทำให้ละเลย มองข้าม หลีกหนีปัญหา… Continue reading รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 48

พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน

  พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน “เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ . “รู้สึกได้ตระหนักรู้กับตัวเองมากขึ้น เห็นแนวทางการดูแลจิตใจ เห็นมุมมองอื่นๆของชีวิตมากขึ้น มีหัวข้อที่น่าทำเยอะ ครูช่วยชี้ช่องและช่วยย้ำเตือนให้เรามีสติกับตัวเองมากขึ้น ได้ขยายการเข้าใจในตัวเองมากขึ้น ชอบเนื้อหาเสริมด้วยโดยเฉพาะเรื่องไข่ขาว ไข่แดง ที่เรามักจะอยู่ในวงไข่แดงในพื้นที่ปลอดภัย . “จาการเขียนทำให้กลับมาดูแลตัวเอง ในเรื่องการให้เวลากับร่างกายตัวเอง จิตใจตัวเอง ได้บอกอะไรกับตัวเรามากขึ้น มอบความสุขให้ตัวเองมากขึ้น มองอุปสรรคต่างๆอย่างเป็นกลางมากขึ้น มองเห็นตัวตนในด้านอื่นๆมากขึ้นนอกเหนือมุมมองเดิมๆที่เราเคยเห็น” . คุณผึ้ง อาชีพ พนักงาน​บริษัท​ . “รู้ถึงวิถีใหม่ของการเรียนรู้ ปล่อยให้ความคิดเลื่อนไหลไปในทางลึกของจิตใจ ความรู้สึก การคิดเห็นอย่างอิสระ แล้วมาหาความหมาย หาข้อคิด หาทิศทาง แล้วนำมาหาคำตอบ “เฉพาะตัว” รู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการมองจากภายใน (คล้าย ๆ วิปัสสนา-การมองจากภายใน) ด้วยการถามลึกลงไปในใจ ถามลงไปถึงรากของปัญหา แล้วให้ปัญหานั้นมีตำตอบของตัวเองที่เหมาะสม ซึ่งในชีวิตที่ผ่านมา เมื่อพบกับปัญหาก็ลงมือแก้กันทันที แต่วิธีการที่ได้จากครูคือ การทำใจให้สงบ เริ่มทบทวนปัญหาแล้วนำ “คำตอบนั้นมาวิเคราะห์อีกครั้ง เพื่อนำไปเป็นแนวทาง . คุณมูน อาชีพ… Continue reading พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม “เด็กน้อยภายใน” รุ่นที่ 47

สรุปการอบรมในรูปแบบในห้องเรียน วันที่ 13-14 มีนาคม 2564  โดย คุง “เป็นกิจกรรมที่ทำผ่านประสบการณ์ โดยในการทำให้สอดคล้องกับความเป็นเด็กน้อย คือ ใช้ความคิดให้น้อยและลงมือทำเลย ซึ่งตอนทำก็จะรู้สึกสงสัยและได้ยินคำถามจากภายใน แต่ก็เป็นการฝึกที่จะลองไม่ตัดสิน ลองวางใจไปกับกระบวนการ… ผมคิดว่าตัวเองได้เรียนรู้เรื่องความวางใจในผู้อื่น หัดปล่อยวางต่อคำถามว่ามันจะเป็นยังไง และเชื่อว่ามันจะทำได้ และก็เป็นดั่งนั้นคือ ทุกคนก็สามารถที่จะค่อยๆ ทำได้แม้ไม่ได้เปิดตาเลยก็ตาม…การปิดตา ทำให้เราได้สมาธิในการฟังคนที่อยู่ตรงหน้า และลดการตัดสินและการตีความก่อนที่เราจะได้ฟัง สัมผัสร่างกาย…กิจกรรมนี้ให้ได้สัมผัสร่างกายชองตัวเอง ซึ่งปกติไม่ค่อยได้ทำมากนัก ก็จะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกแปลกๆ เวลาที่สัมผัสตัวเอง แต่ก็ทำให้เห็นได้ชัดขึ้นว่า การที่เราชอบนวด ชอบสบายก็อาจเพราะเราไม่ค่อยได้รับสิ่งนี้ การกำหนดขอบเขต…ได้เรียนรู้จากเพื่อนว่า การกำหนดขอบเขต สามารถทำได้โดยที่เรายังคงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในความหวังดีของผู้ให้ เราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธแบบสิ้นเยื่อขาดใยก็ได้ ได้เทคนิคในการเขียนบันทึกที่ช่วยให้มีความมั่นใจในการเขียน ทำให้มีเวลาในการอยู่กับตัวเอง ได้เขียน และได้ทบทวนกับตัวเองมากขึ้น… หัวข้อที่ช่วยไกด์ในการเขียน ทำให้เราได้สำรวจตัวเองในอีกหลายๆ แง่มุม ที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อน” … สรุปการอบรมในรูปแบบในห้องเรียน วันที่ 13-14 มีนาคม 2564  โดย แอน “จากการเขียนบันทึก ทำให้ชัดเจน ในการถ่ายทอดส่งที่อยู่ในความคิดความทรงจำของเรา ทำให้เราได้มองเห็นที่ที่ซ่อนอยู่หรืออาจจะไม่ชัดเจน ได้ชัดเจนมากขึ้น ได้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจหรืออาจจะคิดไม่ถึง… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการอบรม “เด็กน้อยภายใน” รุ่นที่ 47

คำบอกเล่าจากคอร์ส “เขียนค้นตน” กิจกรรมระดับสี่ 2564

  “หัวข้อการเรียนรู้ครั้งนี้ ช่วยให้ฉันได้ลงลึกถึงความรู้สึกส่วนลึกในใจ มองเห็นแก่นแท้ในการเป็นตัวเอง ชอบการวาดระบาย การสื่อสารผ่านมือไม่ถนัด การจินตนาการสู่ความฝันและสัญญาณต่างๆแล้วน้อมนำมาสู่ตัวเองเรียนรู้และเข้าใจในตนเองจากจินตภาพนั้นๆ เป็นการเรียนรู้ที่ประทับใจมากค่ะ ขอบคุณหัวข้อบทเรียนดีดีเหล่านี้นะคะ . “ฉันได้ค้นพบหลายสิ่ง และสามารถปรับมุมมองความคิดของตนเองให้อยู่กับตนเองได้อย่างมีความสุข รับฟังสัญญาณ เสียงจากภายใน เสียงจากภายนอก ความฝัน สิ่งบอกเหตุต่างๆ อย่างเข้าใจและมีเหตุมีผลมากขึ้น น้อมนำสิ่งต่างๆที่ได้ค้นพบได้เรียนรู้มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตของตนเองในช่วงนี้และต่อไปในเบื้องหน้า . “ฉันพบความเป็นมิตร ความเมตตาที่ฉันมีต่อตนเองและสรรพสิ่ง เข้าใจในธรรมชาติ ธรรมะ คือ ความจริง ของตนเองและผู้อื่นได้กระจ่างชัดเจนขึ้น เมื่อเข้าใจอย่างชัดเจนก็เหมือนได้พบแสงสว่างให้มองเห็นในเรื่องต่างๆได้มากขึ้น นำไปสู่การยอมรับการให้อภัย การมองเห็นในข้อดีข้อเสีย สิ่งดีสิ่งไม่ดีที่มีคู่กันไปเป็นธรรมดาของตนเองของทุกสิ่งทุกคน ฉันได้พบหัวใจที่แน่วแน่มั่นคงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าเผขิญความจริงยอมรับและพร้อมจะปรับเปลี่ยนพัฒนาของตนเอง ฉันมิได้ใฝ่สมบูรณ์แบบจนขาดเหตุผลขาดความเข้าใจและการยอมรับ ฉันมิได้ขี้กลัวแต่ฉันขาดความมั่นใจ เพราะยังมองไม่เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองและไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่มี . “การเรียนรู้ครั้งนี้ ฉันได้มองเห็นตนเองชัดเจนขึ้น ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เกินพอดีไปสักหน่อย???????? เรียนรู้ที่จะมองตนเองในมุมกว้างขึ้นและลึกขึ้น ยอมรับและผ่อนคลาย ให้โอกาสกับตนเองและสิ่งต่างๆมากขึ้น” . / จากคุณอุบล (ปู) อาชีพ แม่บ้านและธุรกิจส่วนตัว . . “รู้สึกว่าได้รู้จักตัวตนของตัวเองในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและเข้าใจตนเองมากขึ้น รู้สึกประทับใจ เป็นคนที่มีตัวตนอันหลากหลายและซับซ้อน ก่อนหน้านี้เราเลือกที่จะยอมรับแต่ตัวตนด้านดี… Continue reading คำบอกเล่าจากคอร์ส “เขียนค้นตน” กิจกรรมระดับสี่ 2564

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน เขียนค้นตน รุ่น 45 – 46

  “จากการอบรมคอร์สเขียนค้นตนในช่วงเวลา 2 วันที่ผ่านมา ฉันได้ทบทวนประสบการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ว่าตัวเองเติบโตมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านทั้งความสุขความทุกข์ การก้าวข้ามความผิดหวัง การยึดติดกับอดีต และเรียนรู้มากขึ้นที่จะอยู่กับปัจจุบัน เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า ฉันได้สำรวจตัวตนที่หลากหลายซึ่งมีความย้อนแย้งทั้งการเป็นเป็ดที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง อย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นดวงตะวันที่ทำอะไรซ้ำๆ เป็นกิจวัตรได้ หากต้องการจะเพิ่มความชำนาญในสิ่งที่ทำได้ทบทวนคุณค่าในตัวเอง . “จากกิจกรรม ฉันน่ารักที่…โดยฉันได้เลือกคุณค่า ที่ฉันเพิ่งได้ค้นพบไม่นานมานี้จากการเปิดไพ่ของขวัญ เมื่อไปเป็นกระบวนการอาสาให้กิจกรรมทางสังคมกิจกรรมหนึ่ง และนำคุณค่านี้มาลองเขียนแบบคลัสเตอร์ เพื่อส่งเสริมตัวตนดีๆนี้ที่เพิ่งรู้ตัว ฉันคิดว่า ฉันยังมีตัวตนที่ยังควรค้นหาต่อไปอีก ฉันจะลงมือทำต่อโดยจัดสรรเวลาในแต่ละสัปดาห์ลองทำแบบฝึกหัดอื่นๆที่ครูโอเล่ให้เลือก แล้วเป็นข้อที่ยังไม่ได้เลือกทำ . “บทเรียนที่น่าสนใจในช่วงสองวันนี้คือ การที่ครูโอเล่ให้เขียนด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดเพื่อดึงความคิด ความรู้สึก จากจิตใต้สำนึกออกมา และฉันรู้สึกเพลิดเพลิน และในกระบวนการดังกล่าว ได้สัมผัสถึงตัวตนความเป็นเด็กในตัว การเรียนรู้ใหม่ๆหรือจิตผู้เริ่มต้น (Beginner’s Mind) และตัวตนนี้ ฉันจะนำมาใช้กับงานที่ตั้งใจจะทำในปี 2564” . / จากคุณ ภรณี (เก๋) นักแปลอิสระ . “ฉันได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งไม่ใช่แค่การทบทวนตัวเองในปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่เป็นการทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่สดใสมีรอยยิ้มมีหัวใจนำทาง และฟังเสียงของหัวใจลึกซึ้งของตัวเองมากขึ้น ฉันเป็นเหมือนนกอิสระที่บินอย่างมีจุดหมาย ฉันพร้อมที่จะเจอะเจอกับผู้คนมากมายทั้งเด็ก… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการเรียน เขียนค้นตน รุ่น 45 – 46