ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

 

👩🏾‍💻 คอร์สออนไลน์ฟรี

โครงการ ปัญญ์ สเปซ

แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางใจและปัญญา

 

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต​

 

การอบรมการเขียนบำบัดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

อาทิ เขียนค้นตน เขียนเยียวยา เขียน.ข้าม.ขอบ และ เด็กน้อยภายใน

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

 

เรียนรู้จักตัวตนผ่านไพ่ทาโรต์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นแก่ตนเอง

 

ห้องเรียน พลังแห่งจิต

 

หลักสูตรพัฒนาจิตใจผ่านการโปรแกรมจิตตนเองและผู้อื่น ด้วยศาสตร์ Hypnosis และหลักคิดในพุทธศาสนา

 

E-Book ชุด เขียนบำบัด ปฏิวัติการเมือง จากหัวใจ