พัฒนาจิตใจ กับกิจกรรมของเรา

กับหลักสูตรและสื่อเรียนรู้

โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์

โครงการปัญญ์ สเปซ

 

เรียนคอร์สออนไลน์ฟรี เกี่ยวกับการเขียนบำบัด การรู้จักตัวเอง การสื่อสารอย่างสันติ การสะกดจิตขั้นต้น และบทความสอนใจต่างๆ

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

 

เรียนไพ่ทาโรต์ ไปพร้อมกับการเรียนรู้จักตัวตัวเอง สอนที่แรกในไทย ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกท้าทาย ได้พัฒนาจิตใจไปพร้อมกัน และได้ให้ฝึกเป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่นอีกด้วย

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต​

 

เรียนการเขียนบำบัดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง ในด้านการู้จักตนเอง การเยียวยาจิตใจ การคลี่คลายเด็กน้อยภายใน การก้าวข้ามความกลัวและเปลี่ยนแปลงความคิด ด้วยปลายปากกาและสองมือของตนเอง

โครงการ เขียนภาวนา

 

เรียนการเขียนภาวนาเพื่อเจริญสติ ฝึกสมาธิ รู้เท่าทันกิเลสในใจและฝึกละวางอัตตา ด้วยกิจกรรมฝึกภาวนาผ่านการเขียนบันทึก ร่วมกับการกำหนดลมหายใจให้รู้ละวาง และการฝึกสมาธิภาวนาอย่างเข้มข้น

ห้องเรียน พลังแห่งจิต

 

เรียนการสะกดจิต เพื่อการเยียวยา การพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณ ผ่านการโปรแกรมจิตตนเองและผู้อื่น ด้วยศาสตร์ Hypnosis และหลักคิดในพุทธศาสนา

E-Book ชุด เขียนบำบัด ปฏิวัติการเมือง จากหัวใจ