ห้องเรียน พลังแห่งจิต : เรียนสะกดจิตอย่างตื่นรู้

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 20

ฝึกฝนการเป็นนักสะกดจิตบำบัด

เรียนการสะกดจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือผู้อื่น ภาวะผู้นำ การเยียวยา และเทคนิคในการสำรวจจิตใต้สำนึก ด้วยศาสตร์ Hypnosis และวิธีคิดบนหลักพุทธศาสนา

รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist เมื่อสำเร็จการอบรมและการสอบปฏิบัติ

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ ปัญญ์ สเปซ และโครงการกุศลอื่นๆ ของสถาบันฯ

กำหนดการอบรม

 

วันที่ 21 – 22 , 28 – 29 กันยายน และ วันที่ 12 – 13 , 19 – 20 ตุลาคม 2567 รวม 8 วัน เสาร์-อาทิตย์ เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

 

เรียนเวลา 9.00 น. – 17.00 น. โดยพักเบรก 2 ครั้ง

ในช่วง 10.30 น. – 12.30 น. และ 14.00 น. – 15.30 น.

 

ผู้เข้าร่วมจะต้องสามารถอบรมได้ตลอดทั้งวันและสามารถฝึกภาคปฏิบัติได้ในทุกรอบ หากขาดภาคปฏิบัติจะไม่ผ่านการอบรม

ที่มาของหลักสูตร

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” เป็นหลักสูตรเรียนการสะกดจิต เพื่อพัฒนาการเป็นนักสะกดจิตบำบัด เพื่อเป็นทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การอบรม การทำงาน และชีวิตประจำวัน ด้วยศาตร์ Hypnosis และกิจกรรมประยุกต์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง อย่างมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อให้เข้าใจเรื่องของจิตได้อย่างลึกซึ้งและไม่งมงาย

 

เดิมหลักสูตรนี้แบ่งเป็นการอบรม 2 ชุด ได้แก่ ขั้นต้น-ขั้นกลาง และ ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist) ก่อนที่ปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมชุดเดียว เพื่อความต่อเนื่องในการฝึกฝนทักษะและการลงลึกของเนื้อหา เพื่อผู้ที่จบการอบรมจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่น และการทำงานของตนเอง

 

เราเริ่มต้นหลักสูตรนี้ในปลายปี 2558 ด้วยความตั้งใจที่จะเผยแพร่ศาสตร์การสะกดจิต ทั้งด้าน Hypnosis และ NLP ในมิติใหม่ๆ ที่แตกต่างจากในสังคมขณะนั้น ด้วยการไม่เน้นเพียงความสำเร็จทางโลก ความร่ำรวย และการหลงในพลังวิเศษ แต่ถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมให้เกิดสติ การพัฒนาตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น บนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตด้วยปัญญา

สิ่งที่จะได้รับ/เรียนรู้ในการอบรม 8 วัน

 

 • เทคนิคต่างๆ ในการสะกดจิตบำบัด
 • การฝึกใช้เสียงโปรแกรมจิต
 • การสะกดจิตย้อนอดีต อดีตชาติ และแนวโน้มอนาคต (Future Life Progression)
 • เทคนิคในการสำสำรวจจิตใต้สำนึก และปมทางใจ
 • การเขียนสคริปสะกดจิต และการฝึกสะกดจิตกับเพื่อนร่วมเรียน
 • ทบทวนแนวทางในการเติบโตทางจิตวิญญาณ
 • เทคนิคการเชื่อมโยงกับปัญญาญาณ และสิ่งที่ลึกกว่าจิตใต้สำนึก
 • การสะกดจิตกับชีวิตระหว่างภพ (Life Between Live Regression)
 • การสะกดจิตเป็นหมู่คณะ และการประยุกต์การสะกดจิตในการเรียนการสอน
 • รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist (C.Ht) เมื่อเรียนจบและผ่านสอบปฏิบัติเท

กระบวนการสอน

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” เป็นการเรียนสะกดจิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและผ่านประสบการณ์ ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ส่วนหลัก ได้แก่

 

 • การบรรยายความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับจิตใจและการสะกดจิต
 • การสะกดจิตกลุ่ม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยครูผู้สอนเพื่อสาธิตวิธีการและชวนสำรวจจิตใต้สำนึก
 • การฝึกสะกดจิตเพื่อนร่วมเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม

ค่าใช้จ่าย

 

ค่าลงทะเบียน 7,200 – 8,900 บาท ตามกำลังทรัพย์

(เฉลี่ยวันละ 900 บาท)

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

* ขอแบ่งชำระ 3 งวด งวดละ 2,400 ขึ้นไปได้ โดยงวดสุดท้ายจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

 

รายรับในการอบรมเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ โดยเราเป็นโครงการที่ดำเนินงานด้วยรายได้จากการจัดกิจกรรม ไม่พึ่งพาการขอรับทุนจากบริษัทหรือองค์กรใด อ่านรายละเอียดได้ที่

www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

การสมัครเรียนสะกดจิต

– ทักแชท Inbox เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์
หรือไลน์ id : @khianpianchiwit

– แจ้งสมัครการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” พร้อมแจ้งข้อมูล ได้แก่ ชื่อนามสกุล ชื่อเล่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และเหตุผลที่สมัครเข้าร่วม

 

เมื่อได้รับข้อมูลแล้วทีมงานจะแจ้งบัญชีสมทบค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมเรียน ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ที่สมัครและยืนยันการเข้าร่วมก่อนเท่านั้น

( รับจำนวนไม่เกิน 20 ท่าน)

ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” นอกจากจะได้รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist เมื่อผ่านการสอบปฏิบัติแล้ว จะสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ในค่าเรียนตามบริจาคไม่มีขั้นต่ำ และได้รับส่วนลด 500 บาท ต่อ 1 session ในการสะกดจิตบำบัดส่วนตัว

ได้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์สะกดจิตมากยิ่งขึ้น ชอบที่อาจารย์เปรียบเทียบการสะกดจิตกับศาสนาพุทธ ทำให้เห็นว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาเค้าให้เปลี่ยนการปรุงแต่งไปเป็นพลังให้ได้ก่อน เค้าถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงการปล่อยวางเลิกปรุงแต่งได้ จุดนี้ทำให้เห็นคุณค่าของงานที่กำลังจะทำมากๆ ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินของผู้คน (ใช้ประโยชน์จากการปรุงแต่งจนสามารถละการปรุงแต่งได้สักวัน) ได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นจากการได้ฝึกกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้ผลตอบรับที่ดี และก็ได้ฟังข้อปรับปรุงจากเพื่อนและอาจารย์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

คุณพวงแก้ว (นุ้ย) นักเรียนรุ่นที่ 16

 

“ตอนแรกคิดว่าการฝึกสะกดจิตตัวเองหรือผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากและค่อนข้างไกลตัว เมื่อมาเรียนแล้วจึงพบว่าเราสะกดจิตตัวเอง ผู้อื่น และโดนผู้อื่นสะกดจิตตลอดเวลาในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ผ่านทั้งคำพูด การกระทำ และสัญลักษณ์ต่างๆ

“ในห้องเรียนครูโอเล่ได้สอนความเข้าใจหลายๆ อย่างที่คิดว่ายากให้เป็นสิ่งที่ง่ายและจับต้อง เข้าใจได้ง่าย อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมาก อีกทั้งบรรยากาศในห้องเรียนที่อบอุ่น เป็นกันเองของทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้ ทำให้เกิดความสงบ สบาย สนุก วางใจได้โดยง่าย

“ในตอนแรกที่สมัครเข้าใจว่าเป็นการเรียนทฤษฎีที่เป็นรากฐานของการเรียนคอร์สกึ่งออนไลน์ที่เคยลงเรียนมา มีความคิดไปก่อนว่าอาจจะน่าเบื่อ แต่ความเป็นจริงกลับสนุกมาก ครูมีเทคนิคให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติก่อน ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนโดยง่าย ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุก และได้รับความรู้เกินกว่าที่คาดไว้ อีกทั้งมีหลายอย่างที่ดีเกิดขึ้นในใจมากมาย”

คุณเจี๊ยบ ผู้เรียนรุ่นที่ 5

วิทยากร

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ วิทยากร นักเขียน นักสะกดจิตบำบัด ผู้สอนการเขียนบำบัดในชื่อชุดหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” (จำนวน 55 รุ่น) สอนการสะกดจิตบำบัดและการโปรแกรมจิตตัวเองในชุดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” (30 รุ่น) นอกจากนี้ก็ยังเปิดอบรมในเนื้อหาต่างๆ อาทิ การรู้จักตนเอง การเจริญสติภาวนา การพัฒนาครู และภาวะผู้นำ แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

 

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา และการสอนภาวนากับธรรมะประยุกต์ โดยได้รับ Certified Hypnotherapist เป็นผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” ผู้ร่วมศึกษาการเขียนบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV (เสนอผลการศึกษาสองครั้ง) และผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการเขียนภาวนา (เปิดสอน 14 รุ่น และกำลังอยู่ระหว่างศึกษาวิจัยการเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา)

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่าในกรณีใด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit

ไลน์ @khianpianchiwit

ติดต่ออบรมให้กับองค์กร/กลุ่มบุคคล

ทางโครงการรับเชิญอบรมให้กับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ต้องการ โดยอาจมีการประยุกต์ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นการเขียนแบบ Visual Notes, กิจกรรมฝึกการทำงานเป็นทีม, การทำสมาธิและการเจริญสติ ผ่านศิลปะและการเขียน เป็นต้น

องค์กรและกลุ่มบุคคลที่เราได้เคยอบรมให้ : เจ้าหน้าที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล., กิจกรรมการอบรมของ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ (5 รอบ), กลุ่มเพื่อนรัก (ผู้ป่วย) โรงพยาบาลบางบ่อ, ผู้ต้องขังแดนหญิงเรือนจำสมุทรปราการ (2 รอบ) กลุ่มพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, พนักงานบริษัท Bangkok Pacific Steel  (2 รอบ), คณะครูโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย (3 รอบ) ฯลฯ

 

ติดต่อได้ที่ ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/khianpianchiwit/

เว็บไซต์ : www.dhammaliterary.org

อีเมล : dhammaliterary@gmail.com