ห้องเรียน พลังแห่งจิต : เรียนสะกดจิตอย่างตื่นรู้

ห้องเรียน พลังแห่งจิต Power of Mind ขั้นต้น-กลาง และ ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist) คอร์สสะกดจิตบำบัด เพื่อการเยียวยาและการพัฒนาจิตวิญญาณ ฝึกสะกดจิตตนเองและเพื่อนร่วมเรียน พัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ชจิต และศักยภาพของใจ 4 แบบ บนหลักคิดวิธีพุทธ และศาสตร์ Hypnosis www.dhammaliterary.org/mindpower/ เนื้อหาในการอบรม ขั้นต้น ขั้นกลาง : - ทำความรู้จักแก่นแท้ของการสะกดจิตที่มีอยู่ในชีวิต - การฝึกสะกดจิตผู้อื่น ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก - สำรวจเรื่องราวชีวิตในจิตใต้สำนึก และปมทางใจ - ทบทวนแนวทางในการเติบโตทางจิตวิญญาณ - การสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ (Past life Regression) - การเขียนเพื่อโปรแกรมจิต - การสะกดจิตจิตผ่านชีวิตประจำวัน ขั้นสูง - ค้นหาเป้าหมายทางจิตวิญญาณ - การเชื่อมโยงกับปัญญาของจักรวาล และสิ่งที่ลึกกว่าจิตใต้สำนึก - การสะกดจิตระลึกอนาคต (Future Life Progression) - การสะกดจิตกับชีวิตระหว่างภพ (Life Between Live Regression) - การฝึกสะกดจิตเป็นหมู่คณะ และหลักการที่จำเป็น - รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist (C.Ht) เมื่อเรียนจบและผ่านการทดสอบ การสะกดจิตคืออะไร การสะกดจิตคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตใจ ด้วยการกำหนดจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ด้วยภาษาของถ้อยคำ การคิด จินตภาพ และการสื่อสารกับจิตใจ ผ่านหลักการ Hypnosis และโปรแกรมจิตด้วยวิธีต่างๆ นอกจากนี้การสะกดจิตอยู่ในชีวิตประจำวัน ทั้งในสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ค้างคาในจิตใจ ซึ่งการเข้าใจในหลักการสะกดจิตและการฝึกใช้พลังที่มีอยู่ในจิตใจตน จะทำให้เราเป็นสุขในชีวิตอย่างแท้จริงมากขึ้น และมีพลังในการช่วยเหลือตนและผู้อื่น กระบวนการเรียนรู้ การอบรมแต่ละวันจะแบ่งออกเป็น 3 คาบ ได้แก่เวลา 9.00 – 10.30 น. , 12.30 – 14.00 น. , 15.30 – 17.00 น. ผู้เรียนควรเข้าได้ครบทุกคาบและห้ามขาดวันแรก โดยมีแบบฝึกหัดที่ต้องทำก่อนเริ่มเรียนและระหว่างการอบรม การเรียนรู้จะเน้นที่การลงมือทำเป็นสำคัญ ผ่านการสะกดจิตกลุ่มโดยการนำจากครูผู้สอน การสะกดจิตให้เพื่อน และการทำกิจกรรมจินตภาพ ควบคู่กับการฟังบรรยายเนื้อหาประกอบบางช่วง "คอร์สนี้ทำให้เรารู้สึกว่าทุกๆคนมีพลังมากมายอยู่ในตัว ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้รับกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่ทางออกที่เคยมองไม่เห็น และเปิดทางให้เราพบทางสว่างที่รออยู่ข้างหน้า สิ่งที่เรียนรู้มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างมากมาย และได้วิธีปฏิบัติที่เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ผ่านการอ่านหน้งสือ" / คุณตาล รุ่นที่ 16 "เหมือนขีวิตมันเบาขึ้น พลังงานในตัวเราดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น วิธีการเขียนโปรแกรมจิตตัวเอง แก้ไขแก้ปัญหาของตัวเองได้ ชีวิตเบาขึ้น จิตเบาขึ้น จิตขยายขึ้น มีความสุขมากขึ้น ชีวิตสร้างความเป็นไปได้ใหม่ได้ในทุกๆวัน ทำให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ถึงความเป็นจริงมากขึ้น ได้พัฒนาพลังอำนาจของความคิดให้เป็นบวกมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ทำให้เกิดสติ และปัญญามากขึ้น ไม่หลงไปกับการถูกสะกดจิตจากคนอื่น” / คุณษา รุ่นที่ 19 วิทยากร : ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (C.Ht) ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาวะผู้ต้องขัง และแปลหนังสือ ดอกไม้และความหวัง โดยมีผู้เรียนเข้าหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 100 รุ่นในปัจจุบัน “ขอให้ทุกท่านมาเรียนรู้ ศักยภาพของจิตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้อื่นและตัวเราเอง ทำให้เรื่องเหล่านั้นเข้าใจได้โดยง่ายและได้ลงมือฝึกฝนจริง บนหลักธรรมะและการสะกดจิตในศาตร์ Hypnosis ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง ผ่านการดูแลตนเองและผู้อื่น การสมัครเข้าร่วม ค่าลงทะเบียน ต่อหลักสูตร สมทบค่าใช้จ่าย 4,200 – 5,400 บาท ตามกำลังทรัพย์ โดยรายละเอียดการชำระอยู่ในใบสมัคร * เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน * ค่าลงทะเบียนในการอบรมสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ กรอกใบสมัครเข้าร่วม https://forms.gle/9wJ3RYRVBampapVR8 “ได้พัฒนาตนเองจาก learning by doing หลักสูตรเข้มข้นมากค่ะ ได้ฝึกตัวเอง กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น เหมือนเป็นคลาสที่พร้อมให้เราเรียนรู้เหมือนเรามาอยู่ในส่วนของ positive energy ของ class ได้องค์ความรู้ที่เรากำลังตามหาว่าศาสตร์สะกดจิตจะเชื่อมโยงกับทางศาสนาไหม ถ้าฝึกไปด้วยกันจะมีแนวทางอย่างไร หากนำมาฝึกต่อเราจะมีแนวทางฝึกอย่างไรบ้าง ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่เอามาปรับใช้ เช่น แนวทางการทำ hypno การเขียน script การเขียนโปรแกรมจิต ตอนเข้ามาเป้าหมายคืออยากเอาไปใช้ ในการดูแลจิตใจตนเอง ค่ะ แต่หลังเรียนคิดว่า เราสามารถเอาความรู้นี้ไปแนะนำเพื่อน ญาติ บางคนที่เราอยากให้ชีวิต ของเค้าดีขึ้นได้อีกด้วย” / คุณอุ๊ รุ่นที่ 19

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

เรียนสะกดจิตบำบัดอย่างตื่นรู้

 

ฝึกสะกดจิตตนเองและเพื่อนร่วมเรียน พัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ชจิต และศักยภาพของใจ 4 แบบ บนหลักคิดวิธีพุทธ และศาสตร์ Hypnosis ประกอบด้วย ขั้นต้นและขั้นกลาง , ขั้นสูง (Certified Hypnotherapist)

รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ ปัญญ์ สเปซ และโครงการกุศลอื่นๆ ของสถาบันฯ

ความสำคัญของหลักสูตรนี้

ความเข้าใจเกี่ยวกับจิต เหมือนยากและไกลตัว แต่จิตใจเรามีศักยภาพและพลังที่คอยกำหนดการกระทำและชีวิตเราอยู่เสมอมา ทั้งในสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ค้างคาในจิตใจ ซึ่งการเข้าใจในหลักการสะกดจิตและการฝึกใช้พลังที่มีอยู่ในจิตใจตน จะทำให้เราเป็นสุขในชีวิตอย่างแท้จริงมากขึ้น และมีพลังในการช่วยเหลือตนและผู้อื่น

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” เป็นหลักสูตรเรียนการสะกดจิต เพื่อการตื่นรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรู้ทัน และรู้ใช้ ศักยภาพของจิตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้อื่นและตัวเราเอง ทำให้เรื่องเหล่านั้นเข้าใจได้โดยง่ายและได้ลงมือฝึกฝนจริง บนหลักธรรมะและการสะกดจิตในศาตร์ Hypnosis ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง ผ่านการดูแลตนเองและผู้อื่น

 

การพัฒนาตัวเราด้วยศาสตร์พลังแห่งจิตนี้ สามารถนำไปใช้ในหลากหลายด้านของชีวิต ตั้งแต่การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง การนำปัญญาภายในออกมาชี้ทางแก่ชีวิต การเยียวยาบาดแผลในอดีต การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้อื่น การฟื้นฟูสุขภาพกายและส่งเสริมการทำงาน ผู้เรียนมิเพียงได้ฝึกสั่งจิตตนเท่านั้น แต่จะยังได้เป็นนักสะกดจิตหรือนักพลังแห่งจิตที่ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของเราอยู่แล้ว แต่ผู้รู้ใช้ย่อมมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในชีวิตได้มากมาย

กำหนดการเปิดรับสมัคร

 

👩🏼‍🏫 ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้นและขั้นกลาง

 

รุ่นที่ 20  :

วันที่ 27 – 28 เมษายน และ 4 – 5 พฤษภาคม 2567 ออนไลน์ผ่าน Zoom

 

รุ่นที่ 21  :

วันที่ 21 – 22 และ 28 – 29 กันยายน 2567 ออนไลน์ผ่าน Zoom

 

👨🏻‍🏫  ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง Certified Hypnotherapist รุ่นที่ 8 :

 

วันที่ 12 – 13 และ 19 – 20 ตุลาคม 2567 ออนไลน์ผ่าน Zoom

เวลาเข้าเรียน

 

⏰ การอบรมมีสามช่วงต่อวัน ต้องเข้าครบทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 – 14.00 น. และ ช่วงที่ 3 : 15.30 – 17.00 น.

 

เฉพาะวันเสาร์ มีช่วงที่ 4 : 20.00 น. – 21.30 น. เป็นการสอนหรือฝึกในเนื้อหาเสริมเฉพาะผู้เรียนที่สะดวก ไม่บังคับต้องเข้าทุกคน

 

มีการบ้านระหว่างสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่สอง

ผู้เรียนต้องสามารถเข้าได้ครบทั้งสี่วัน และส่งการบ้านระหว่างสัปดาห์อย่างครบถ้วน ขอสงวนให้ผู้เรียนที่ตรงเวลาและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น 

หัวข้อเนื้อหา ขั้นต้นและขั้นกลาง

สอนรวมกันในคอร์ส “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” 4 วัน

 

 • ทำความรู้จักแก่นแท้ของการสะกดจิตที่มีอยู่ในชีวิต
 • การฝึกสะกดจิตผู้อื่น ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก
 • สำรวจเรื่องราวชีวิตในจิตใต้สำนึก และปมทางใจ
 • ทบทวนแนวทางในการเติบโตทางจิตวิญญาณ
 • การสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ (Past life Regression)
 • การเขียนเพื่อโปรแกรมจิต
 • การสะกดจิตจิตผ่านชีวิตประจำวัน

หัวข้อเนื้อหา ขั้นสูง

เฉพาะผู้เรียนจบขั้นต้นและขั้นกลางแล้วเท่านั้น

 

 

 • ค้นหาเป้าหมายทางจิตวิญญาณ
 • การเชื่อมโยงกับปัญญาของจักรวาล และสิ่งที่ลึกกว่าจิตใต้สำนึก
 • การสะกดจิตระลึกอนาคต (Future Life Progression)
 • การสะกดจิตกับชีวิตระหว่างภพ (Life Between Live Regression)
 • การฝึกสะกดจิตเป็นหมู่คณะ และหลักการที่จำเป็น
 • รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist (C.Ht) เมื่อเรียนจบและผ่านการทดสอบ

กระบวนการสอน

 

“ห้องเรียน พลังแห่งจิต” เป็นการเรียนสะกดจิต ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วม ความเข้าใจด้วยปัญญา และการค้นพบศักยภาพในจิตและกายของตนด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

 

 • การบรรยายความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับจิตใจ
 • กระบวนการสะกดจิตกลุ่มโดยครูผู้สอนเพื่อสาธิตวิธีการและชวนสำรวจจิตใต้สำนึก
 • การฝึกสะกดจิตตัวเองและเพื่อนร่วมเรียนเพื่อพัฒนาทักษะนักสะกดจิตที่ใช้ประโยชน์กับเรื่องอื่นๆ ได้อีกด้วย
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม

ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” จะได้รับใบประกาศ, เมื่อจบแล้วสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ในค่าเรียนตามบริจาคไม่มีขั้นต่ำ และได้รับส่วนลด 500 บาท/session ในการสะกดจิตบำบัดส่วนตัว

ค่าใช้จ่าย

 

✅ ห้องเรียน พลังแห่งจิต : เลือกชำระ 4,200 ถึง 5,700 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์ 

✅ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง  : เลือกชำระ 4,200 ถึง 5,700 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์

 

สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร QR Code บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Google Pay โดยรายละเอียดอยู่ในใบสมัคร

 

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยรายได้จากการจัดกิจกรรมเกือบทั้งหมด โดยไม่พึ่งพาสปอนเซอร์เป็นหลัก อ่านรายละเอียดโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่

www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

การสมัครเรียนสะกดจิต

กดปุ่มข้างบนเพื่อกรอกใบสมัคร แล้วส่งหลักฐานโอนชำระค่าลงทะเบียนมาทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือเพจเฟสบุ๊ค สถาบันธรรมวรรณศิลป์

* รายละเอียดบัญชีธนาคาร โปรดตรวจสอบในใบสมัคร

ได้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์สะกดจิตมากยิ่งขึ้น ชอบที่อาจารย์เปรียบเทียบการสะกดจิตกับศาสนาพุทธ ทำให้เห็นว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาเค้าให้เปลี่ยนการปรุงแต่งไปเป็นพลังให้ได้ก่อน เค้าถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงการปล่อยวางเลิกปรุงแต่งได้ จุดนี้ทำให้เห็นคุณค่าของงานที่กำลังจะทำมากๆ ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินของผู้คน (ใช้ประโยชน์จากการปรุงแต่งจนสามารถละการปรุงแต่งได้สักวัน) ได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นจากการได้ฝึกกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้ผลตอบรับที่ดี และก็ได้ฟังข้อปรับปรุงจากเพื่อนและอาจารย์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

คุณพวงแก้ว (นุ้ย) นักเรียนรุ่นที่ 16

 

“ตอนแรกคิดว่าการฝึกสะกดจิตตัวเองหรือผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากและค่อนข้างไกลตัว เมื่อมาเรียนแล้วจึงพบว่าเราสะกดจิตตัวเอง ผู้อื่น และโดนผู้อื่นสะกดจิตตลอดเวลาในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ผ่านทั้งคำพูด การกระทำ และสัญลักษณ์ต่างๆ

“ในห้องเรียนครูโอเล่ได้สอนความเข้าใจหลายๆ อย่างที่คิดว่ายากให้เป็นสิ่งที่ง่ายและจับต้อง เข้าใจได้ง่าย อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมาก อีกทั้งบรรยากาศในห้องเรียนที่อบอุ่น เป็นกันเองของทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้ ทำให้เกิดความสงบ สบาย สนุก วางใจได้โดยง่าย

“ในตอนแรกที่สมัครเข้าใจว่าเป็นการเรียนทฤษฎีที่เป็นรากฐานของการเรียนคอร์สกึ่งออนไลน์ที่เคยลงเรียนมา มีความคิดไปก่อนว่าอาจจะน่าเบื่อ แต่ความเป็นจริงกลับสนุกมาก ครูมีเทคนิคให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติก่อน ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนโดยง่าย ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุก และได้รับความรู้เกินกว่าที่คาดไว้ อีกทั้งมีหลายอย่างที่ดีเกิดขึ้นในใจมากมาย”

คุณเจี๊ยบ ผู้เรียนรุ่นที่ 5

วิทยากร

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ วิทยากร นักเขียน นักสะกดจิตบำบัด ผู้สอนการเขียนบำบัดในชื่อชุดหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” (จำนวน 55 รุ่น) สอนการสะกดจิตบำบัดและการโปรแกรมจิตตัวเองในชุดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” (30 รุ่น) นอกจากนี้ก็ยังเปิดอบรมในเนื้อหาต่างๆ อาทิ การรู้จักตนเอง การเจริญสติภาวนา การพัฒนาครู และภาวะผู้นำ แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

 

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา และการสอนภาวนากับธรรมะประยุกต์ โดยได้รับ Certified Hypnotherapist เป็นผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” ผู้ร่วมศึกษาการเขียนบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV (เสนอผลการศึกษาสองครั้ง) และผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการเขียนภาวนา (เปิดสอน 14 รุ่น และกำลังอยู่ระหว่างศึกษาวิจัยการเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา)

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

 • ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่ากรณีใดๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ ยกเว้น กรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทางโครงการมีการยกเลิกหรือเต็มจำนวนรับสมัครจะมีการคืนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม

dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit