สนับสนุนโครงการเขียนบำบัดผู้ต้องขัง ประจำปี 2567

 

เชิญชวนร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเขียนบำบัดเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้ต้องขังเรือนจำ สร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ สู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน

ในโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเขียนบำบัดกลุ่มผู้ต้องขังแดนชายในเรือนจำกลางสมุทรปราการ ประจำปี 2567

 

👉 อ่าน/ดาวโหลดเอกสารโครงการ

ส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาผู้ต้องขัง2567

 

ที่มาของโครงการ

เริ่มต้นในปี พ.ศ.2558 โดยคุณณัชชา คำเครือ พยาบาลชำนาญการ โรงพยาบาลบางบ่อ ร่วมกับครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกันจัดกิจกรรมการเขียนบำบัดและกิจกรรมด้านจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบางอาทิ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ติดเชื้อเฮชไอวี โดยได้จัดกิจกรรมในแดนหญิงจำนวนสองครั้ง เป็นเวลา 6 และ 12 เดือน และได้จัดในแดนชายจำนวน 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 2 เดือน (เฉลี่ยเดือนละหนึ่งวัน)

มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและปัญญา เพื่อช่วยปรับพฤติกรรมในการดูแลตนเอง การใช้ชีวิต และการตัดสินใจอย่างเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งจะทำให้การพัฒนาสุขภาวะจากโรงพยาบาลทำได้ง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งระหว่างต้องขังและหลังจากพ้นโทษ

โดยมีการศึกษาและรายงานผลจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2558 และครั้งที่สองในการรับทุนจากสุขภาวะทางปัญญาเพื่อการขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะด้วยพุทธกระบวนทัศน์ และ สสส. ประจำปี 2566

 

โครงการประจำปี 2567

ในปีนี้เราได้ตั้งใจขยายกลุ่มเป้าหมายด้วยการจัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังแดนชายอย่างต่อเนื่องกว่าครั้งที่เราเคยจัดให้แดนนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ต้องขังชาย อายุไม่เกิน 60 ปีและเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวนไม่เกิน 20 คน

จัดกิจกรรมในระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 (กำหนดวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตารางของเรือนจำ) รวมเป็นจำนวน 8 ครั้ง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้การเขียนบำบัดร่วมกับกิจกรรมจิตตปัญญาในการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้แก่ผู้ต้องขังทั้งในการอบรมและในชีวิตประจำวัน

การอบรม 8 ครั้งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  • Narrative Writing : กิจกรรมบำบัดผ่านการเขียนในลักษณะการบอกเล่าเรื่องราวทบทวนชีวิต
  • Reflection Writing : กิจกรรมบำบัดผ่านการเขียนด้วยกลวิธีที่ซับซ้อน และหัวข้อเชิงลึก เพื่อปรับความคิด
  • Persuasive Writing : กิจกรรมบำบัดผ่านการเขียนในลักษณะการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง
  • Article Craft : กิจกรรมต่อยอดการเขียนบำบัดด้วยการประยุกต์จากบันทึกส่วนตัวสู่งานเขียนสร้างสรรค์

 

👉 อ่านรายละเอียดโครงการประจำปีนี้

กรอบโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังเรือนจำ 2567

👉 รายงานผลดำเนินงานโครงการเมื่อปีที่ผ่านมา

โครงการ พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเขียนบำบัด กลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงในเรือนจำสมุทรปราการ

 

ร่วมสนับสนุนโครงการเขียนบำบัดผู้ต้องขัง ประจำปี 2567

“โครงการนี้ดำเนินงานด้วยรายรับจากการอบรม โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์เท่านั้น และไม่รับทุนสนับสนุนให้เปล่าจากองค์กรใด”

ผู้ต้องการสนับสนุนโครงการสามารถเข้าร่วมคอร์สการกุศลที่เปิดรับสมัคร หรือเชิญอบรมให้กับองค์กร/กลุ่มบุคคลในหลักสูตร “ตระหนักรู้ภายใน กำหนดใจเป็นสุข

  • เข้าร่วมหลักสูตร “เพื่อนร่วมทาง” รุ่นที่ 2 Card Companion With Writing ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 เรียนออนไลน์ทาง Zoom (รอบสดเท่านั้น)
  • เข้าร่วมหลักสูตร “มีแค่รัก” รุ่นที่ 2 Unconditional Love ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567 ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ หมู่บ้านอยู่เจริญ 3 คลองสี่ ปทุมธานี
  • เข้าร่วมหลักสูตร “เขียนภาวนา” Meditation Writing รุ่นที่ 15 ในวันที่ 11 – 12 , 18 – 19 , 25 – 26 พฤษภาคม และ 1 – 2 และ 8 – 9 มิถุนายน 2567 (ขั้นต่ำ 8 วัน) เรียนออนไลน์ทาง Zoom (รอบสด)

 

เหตุใดจึงระดมทุนผ่านการอบรม ?

“เราเน้นที่หลักการพึ่งพาตนเองและการมีส่วนร่วมของคนตัวเล็กเพื่อสร้างการทำงานเพื่อสังคมที่มั่นคงโดยไม่พึ่งพาแหล่งเงินทุน กิจกรรมการกุศลเกือบทุกครั้งของสถาบันฯ ใช้งบประมาณจากรายได้ในการอบรมและการจำหน่ายสื่อต่างๆ โดยประกอบด้วยการอบรมการกุศลและการอบรมแสวงรายได้ที่เกื้อกูลกันและกัน”