โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน

โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน รุ่นที่ 7

Embrace Your Dark Side

 

ขัดเกลาและดูแลสิ่งลบร้ายในตนเองผ่านการเขียนบันทึกปกดำ

การอบรมพิเศษ ในหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” 
สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 14

 

เรียนกลางคืน : วันที่ 8 – 10 , 15 – 17 และ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ออนไลน์ผ่าน Zoom รวม 9 คืน ( คืนละ 2 ชั่วโมง เวลา 20:00 น. – 22:00 น. )

 

 

7 บทเรียนและกิจกรรมสำคัญในการอบรม

 
  • การยอมรับและดูแลตัวตนที่ตนรังเกียจ
  • การรับคำวิพากษ์วิจารณ์
  • ความกลัวและการรับมือสถานการณ์ที่ท้าทาย
  • รู้เท่าทันกลไกปกป้องตัวเองและอัตตา
  • ฝึกละการยึดติดภาพลักษณ์และการหลอกตัวเอง
  • เงื่อนไขหัวใจที่ผูกมัดชีวิตตนและคนอื่น
  • คุณค่าชีวิตที่เปิดกว้างและคุณค่าชีวิตที่ตายตัว

 

เหตุใดต้อง โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน

 

🌑 …การ “โอบกอด” ประกอบด้วย 2 นัยสำคัญ แง่หนึ่งคือการยอมรับตัวเองตามที่เป็นจริงในหลากหลายด้าน แม้สิ่งที่ลบร้ายและน่ารังเกียจก็ตาม การยอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริงเป็นกุญแจสำคัญของการปลดปล่อยความทุกข์ในจิตใจ และปลดปล่อยตัวเองจากร่องพฤติกรรมที่ก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง อันเนื่องมาจากความไม่รู้จักตนและการหลอกตัวเองเป็นเหตุ

🌒 …นัยที่สองคือการเมตตาและปรารถนาดีต่อด้านมืดแห่งตัวตน เพื่อขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเห็นคุณค่าในตน มิใช่ด้วยความรังเกียจหรือความพยายามกลบเกลื่อนและสร้างภาพฉาบทับ

🌓 …การไม่รู้จักขัดเกลาและโอบกอดด้านลบร้ายในตัวเอง เป็นบ่อเกิดของความทุกข์และการขาดดุลยภาพในชีวิตและการทำงาน เนื่องด้วยมักจะชักนำให้ตนเองต้องดิ้นรนขวนขวาย ไขว่คว้าสิ่งต่างๆ มากมาย หรือทำร้ายตนเองและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ทำให้หลงทำสิ่งผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และรู้สึกขัดแย้งในตัวตน หรือเมื่อประสบความสำเร็จก็ยังรู้สึกขาดแคลนหรือทุกข์ในหัวใจ

🌔 …การเติบโตและความสุขแท้ของชีวิต เกิดขึ้นจากภายในตนเอง จากการยอมรับสิ่งที่ดีและเลวแห่งตัวตน และรู้อยู่อย่างเป็นสุขท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองและสิ่งทั้งหลาย เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถอยู่ร่วมและดูแลผู้อื่นท่ามกลางด้านมืดแห่งตัวตนต่างๆ ทั้งเราและเขา ได้อย่างไม่เป็นทุกข์

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

  • ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้มีบทบาทต้องบริหารจัดการงานหรือบุคคลอื่น
  • ครู วิทยากร โค้ช
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาตน

 

👉🏼 โดยเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะฝึกฝนขัดเกลาตนเองอย่างเต็มที่อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรม และหากมีอาการป่วยทางจิตเวชต้องแจ้งทางโครงการเพื่อพิจารณาก่อน

👉🏼 สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตรและพร้อมเรียนรู้จากทุกกิจกรรม/สถานการณ์ โดยไม่รู้ล่วงหน้า และส่งการบ้านครบถ้วนตามที่กำหนด (ถ้ามี)

กิจกรรมในการอบรม

 

ประกอบด้วยการสนทนาด้วยการรับฟังอย่างลึกซึ้ง , กิจกรรมศิลปะและการเขียน ซึ่งไม่เน้นทักษะและผลงาน , การจินตภาพและจิตวิทยาเชิงกระบวนการ น้อมนำจิตสู่สภาวะและการใคร่ครวญต่างๆ และการเจริญสมาธิภาวนา

โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องใดมาก่อน

จำนวนคนที่รับและวิธีการเรียน

 

🤟🏼 รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 20 คน

 เรียนผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom , สมุดบันทึกและอุปกรณ์ที่ทางโครงการส่งให้ โดยผู้เรียนจะได้รับอุปกรณ์ประกอบการอบรมทางไปรษณีย์ก่อนเริ่มเรียน

 

👩🏼‍💻 เรียนกลางคืน วันที่ 8 – 10 , 15 – 17 และ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 20:00 น. ถึง 22:00 น.

ค่าใช้จ่าย

 

🙏🏼 ค่าลงทะเบียน ชำระ 3,900 ถึง 5,400 บาท ตามกำลังทรัพย์

การสมทบผู้ที่มีกำลังทรัพย์จ่ายในอัตรามากก็จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์ไม่มากได้ร่วมเรียน

ขอแบ่งชำระสองงวดทีละกึ่งหนึ่งได้ โดยงวดที่สองจะต้องชำระภายในไม่เกินวันสุดท้ายของการอบรม

🙇🏼 ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรใดแต่ใช้ทุนส่วนตัวของครูโอเล่และรายได้จากการอบรมทั้งสิ้น อ่านรายละเอียดได้ที่
www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

วิทยากร

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์  “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV

สมัครเข้าเรียน

 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และได้รับการพิจารณาจากทีมงาน ให้โอนค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งหลักฐานหรือแจ้งเวลา ธนาคาร และชื่อผู้สมัครมาทางอีเมล์ dhammaliterary@gmail.com

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

 

สอบถามเพิ่มเติม

Dhammaliterary@gmail.com

facebook.com/khianpianchiwit

ความประทับใจจากรุ่นที่ผ่านมา

 

🧚🏼 “พ่อแม่ภายใน เป็นอีกบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา จุดที่ทำให้ชีวิตไม่ราบรื่น แต่เราไม่จำเป็นต้องผลักไส หรือ หลีกหนี เพียงเรารู้จักการเป็นมิตรกับตัวเอง เราจะอยู่ร่วมกับทุกตัวตนได้อย่างกลมกลืน เพราะทุกตัวตนล้วนรักและปรารถนาดีกับเราทั้งนั้น

“ความท้าทายที่สุดของการอบรมครั้งนี้คือการเผชิญหน้ากับอัตตาผ่านการเขียนแบบ Dialogue รู้สึกว้าวมากที่พาตัวเองได้ได้ขนาดนี้ มีทั้งการปะทะคารมและค่อยโอนอ่อนผ่อนตามทำความเข้าใจกับอัตตาเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประทับใจบทเรียนในส่วนนี้มากๆ”

มิ้นท์ อาชีพ เจ้าหน้าที่ป่าไม้

 

🧚🏼 “เป็นการทบทวนตัวเอง ค่อยๆมองเห็นตัวตนที่มีโดยมีความพร้อมที่จะยอมรับและค่อยทำความเข้าใจได้ดีขึ้น การผสมผสานทั้งการระบายเป็นภาพ ด้วยการเขียน การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง การปั้นดินน้ำมัน และการเคลื่อนไหวร่างกาย มีความน่าสนใจ ที่สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีอิสระ แบบค่อยๆไต่ระดับความเข้มข้นและมีเวลาเพียงพอที่จะได้ทบทวนภายใน โดยไม่รู้สึกกดดัน และก้าวข้ามความกลัวที่จะทำไม่ได้”

ภศิชา อาชีพ ที่ปรึกษาและวิทยากร

 

🧚🏼 “หลังจากที่ได้มาอบรมทำได้เรารู้จักตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เราไม่เคยสนใจและยังผลักไสให้ห่างออกไปจากชีวิตเราเสียด้วยซ้ำ เป็นกระบวนการเรียนรู้กับคุณค่าที่งอกงามภายในและศักยภาพที่เรามักจะมองข้าม เป็นรากฐานที่ดีในการยอมรับและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้หัวใจเราเบาลง เพื่อจะพบกับความสงบสุขภายในจิตใจ”

ณภัทร อาชีพ แพทย์