ตระหนักรู้ภายใน กำหนดใจเป็นสุข

   

ตระหนักรู้ภายใน กำหนดใจเป็นสุข

 

หลักสูตรการอบรม 2 วัน สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ ด้วยเครื่องมือการโปรแกรมจิต การภาวนา และการทบทวนตนเองในหลากหลายกิจกรรม

 

ติดต่อสอบถามและเรียนเชิญจัดการอบรมได้ที่

อีเมล : dhammaliterary@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค : www.facebook.com/khianpianchiwit