หลักสูตร เพื่อนร่วมทาง : คุยกับใจ ด้วยไพ่กัลยาณมิตร

เพื่อนร่วมทาง รุ่นที่ 2 Card Companion With Writing คุยกับใจ ด้วยไพ่กัลยาณมิตร และการเขียนบำบัด ค่าเข้าร่วมตามบริจาค โดยมีขั้นต่ำที่ 990 บาท ได้ไพ่หนึ่งชุดพร้อมจัดส่งฟรี และมีคู่มือไฟล์ PDF เนื้อหาอบรม รุ่นที่สอง การใช้ไพ่กัลยาณมิตรเป็นเพื่อนร่วมทาง ร่วมกับการเขียนบำบัดจากหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต“ โดยมุ่งเน้นการค้นหาคุณค่าในตัวเอง ทบทวนทางแก้ไขปัญหา การฟังเสียงหัวใจ การดูแลความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและต่อตัวเอง ด้วยการเรียนฝึกอ่านไพ่แบบง่ายๆ ที่ไม่เน้นหลักการ โดยมีเพื่อนและครูช่วยตีความ เป็นโครงการอบรมเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและปัญญาแก่ผู้ต้องขัง ปีที่ 4 โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ “มีไพ่เป็นเพื่อนร่วมเดินทาง มีเพื่อนๆ ครู ช่วยสะท้อนเสริมหรือให้มุมมองอื่นที่แตกต่างออกไป เหมือนได้ค่อยๆ กลับไปเข้าใจตัวเอง เรื่องราว สิ่งต่างๆ แบบมีสติมากขึ้น เห็นถึงคุณค่าของคำว่า “กัณยาณมิตร” ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่เคยรู้จัก การออกมาจากกรอบความคิดเดิมๆ เปิดใจรับรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คนใหม่ๆ ถือว่าได้เรียนรู้ในหลายๆ แง่มุม รวมทั้งรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกับที่เราเคยไปดูไพ่ ให้ความรู้สึกที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ" / ผู้เรียนรุ่นแรกเกี่ยวกับไพ่กัลยาณมิตร เครื่องมือเชื่อมใจ ให้ค้นพบคำตอบจากเสียงภายใน กลั่นจากประสบการณ์ชีวิตของผู้จัดทำ โดยได้นำใช้ในกิจกรรม ภาษารักเชื่อมใจ โครงการจิตอาสา ให้ครูผู้ปกครอง และเยาวชน สื่อสารด้วยใจ คุยกันผ่านไพ่ อาทิ ยุวพุทธฯ, กลุ่มจิตอาสา , รร.ส่วนบุญฯ จังหวัดลำพูน และในโครงการผู้ต้องขังเรือนจำหญิง เกี่ยวกับการเขียนบำบัด การเขียนบันทึกบนหลักจิตวิทยา ที่ไม่เน้นในการสร้างผลงาน แต่มุ่งเน้นในการดูแลตนเองและการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและสุขภาวะทางปัญญา เป็นการเขียนที่แตกต่างจากการจดบันทึกหรือการแต่งบทความทั่วไป ซึ่งสอนภายใต้หลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” มากกว่า 50 รุ่น โดยแบ่งเป็นหัวข้อ เขียนค้นตน, เขียนเยียวยา, เขียน.ข้าม.ขอบ และ เด็กน้อยภายใน นอกจากนี้ครูโอเล่ยังสอนภายใต้โครงการเพื่อการกุศลอื่นๆ อาทิ การอบรมให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการ เพื่อนร่วมทาง/วิทยากร ศจิกา เลิศสาธิต (หมี) นักเขียน โค้ช ผู้จัดรายการวิทยุ เจ้าของผลงาน หมาสอนธรรม, เพราะเศร้าเราจึงสุข, มะเร็งคือของขวัญ เป็นผู้จัดทำไพ่กัลยาณมิตร โดยจะมาเป็นผู้ช่วยแนะนำความหมายของไพ่ และแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร "รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์", “เขียนเปลี่ยนชีวิต” และหัวข้อด้านการเยียวยาและการรู้จักตนเอง โดยมาเป็นผู้แนะนำกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อมาเป็นมิตรกับใจตนเองอย่างแท้จริง “ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ ขอบคุณคุณหมีที่จัดทำไพ่ขึ้นมา รู้สึกไพ่อ่านง่าย มือใหม่อย่างเราสามารถเชื่อมต่อกับไพ่ได้ ทำให้ได้พูดคุยและรู้จักตัวตนข้างในของตัวเองมากขึ้นด้วย อยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ” / ผู้เรียนรอบแรก ค่าเข้าร่วมตามบริจาค ขั้นต่ำ 990 บาท ซึ่งจะเป็นค่าไพ่หนึ่งชุดพร้อมการจัดส่ง รายได้หักต้นทุนทุกๆ 3,000 บาท เป็นการสนับสนุน ผู้ต้องขังหนึ่งคนได้เข้าอบรมพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านการเรียนเขียนบำบัด 4 เดือนรู้จักโครงการ พัฒนาสุขภาวะผู้ต้องขังเรือนจำ ด้วยการเขียนบำบัด เริ่มต้นในปี 2558 โดยคุณณัชชา คำเครือ พยาบาลชำนาญการ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกันจัดกิจกรรมการเขียนบำบัดและกิจกรรมด้านจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการในกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ติดเชื้อเฮชไอวี โดยได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อทำการศึกษาจำนวน 2 รอบ พบว่าผู้เข้าร่วมมีการพัฒนาด้านสุขภาวะทางจิตใจและปัญญา อาทิ การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความเข้าใจตนเอง-ผู้อื่น และมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนชีวิตเมื่อพ้นโทษมากขึ้น โครงการได้นำเสนอผลของการศึกษาในเว็บไซต์ด้านล่าง ในปี พ.ศ. 2567 ทางเราจะจัดอบรมการเขียนบำบัดให้แก่ผู้ต้องขังเป็นรุ่นที่ 3 ระยะเวลารวม 4 เดือน จำนวน 8-10 วัน โดยใช้งบประมาณจากรายได้การอบรม อาทิ เพื่อนร่วมทาง, มีแค่รัก Unconditional Love และหลักสูตร เขียนภาวนา โดยไม่รับทุนจากองค์กรใด www.dhammaliterary.org/writing-therapy-prison2566/

เพื่อนร่วมทาง รุ่นที่ 2
Card Companion With Writing

คุยกับใจ ด้วยไพ่กัลยาณมิตร และการเขียนบำบัด

 

เรียนรู้ 2 วัน พบกับเพื่อนร่วมทางภายใน โดยใช้ไพ่กัลยาณมิตร ร่วมกับการเขียนบำบัดจากหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต“ เป็นสื่อกลาง โดยมุ่งเน้นการค้นหาคุณค่าในตัวเอง ทบทวนทางแก้ไขปัญหา การฟังเสียงหัวใจ การดูแลความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและต่อตัวเอง ด้วยการเรียนฝึกอ่านไพ่และการเขียนบันทึกแบบง่ายๆ ที่ไม่เน้นหลักการ โดยมีเพื่อนและครูช่วยตีความ

 

กิจกรรมนี้เป็นโครงการอบรมเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและปัญญาแก่ผู้ต้องขัง ปีที่ 4 โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

กำหนดการ

 

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 – 16.30 น.

เรียนออนไลน์ทาง Zoom (รอบสดเท่านั้น)

เกี่ยวกับไพ่กัลยาณมิตร

เครื่องมือเชื่อมใจ ให้ค้นพบคำตอบจากเสียงภายใน กลั่นจากประสบการณ์ชีวิตของผู้จัดทำ โดยได้นำใช้ในกิจกรรม ภาษารักเชื่อมใจ โครงการจิตอาสา ให้ครูผู้ปกครอง และเยาวชน สื่อสารด้วยใจ คุยกันผ่านไพ่ อาทิ ยุวพุทธฯ, กลุ่มจิตอาสา , รร.ส่วนบุญฯ จังหวัดลำพูน และในโครงการผู้ต้องขังเรือนจำหญิง

เกี่ยวกับการเขียนบำบัด

 

การเขียนบันทึกบนหลักจิตวิทยา ที่ไม่เน้นในการสร้างผลงาน แต่มุ่งเน้นในการดูแลตนเองและการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและสุขภาวะทางปัญญา เป็นการเขียนที่แตกต่างจากการจดบันทึกหรือการแต่งบทความทั่วไป ซึ่งสอนภายใต้หลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” มากกว่า 50 รุ่น โดยแบ่งเป็นหัวข้อ เขียนค้นตน, เขียนเยียวยา, เขียน.ข้าม.ขอบ และ เด็กน้อยภายใน นอกจากนี้ครูโอเล่ยังสอนภายใต้โครงการเพื่อการกุศลอื่นๆ อาทิ การอบรมให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการ

เพื่อนร่วมทาง / วิทยากร

 

ศจิกา เลิศสาธิต (หมี)

นักเขียน โค้ช ผู้จัดรายการวิทยุ เจ้าของผลงาน หมาสอนธรรม, เพราะเศร้าเราจึงสุข, มะเร็งคือของขวัญ เป็นผู้จัดทำไพ่กัลยาณมิตร โดยจะมาเป็นผู้ช่วยแนะนำความหมายของไพ่ และแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้

 

ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ผู้สอนหลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”, “เขียนเปลี่ยนชีวิต” และหัวข้อด้านการเยียวยาและการรู้จักตนเอง โดยมาเป็นผู้แนะนำกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อมาเป็นมิตรกับใจตนเองอย่างแท้จริง

ค่าลงทะเบียน

 

ค่าเข้าร่วมตามบริจาค ขั้นต่ำ 990 บาท ซึ่งจะเป็นค่าไพ่หนึ่งชุดพร้อมการจัดส่ง โดยสามารถสมทบเพิ่มเติมตามกำลังทรัพย์ ซึ่งรายได้หักต้นทุนทุกๆ 3,000 บาท เป็นการสนับสนุน ผู้ต้องขังหนึ่งคนได้เข้าอบรม ในโครงการพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านการเรียนเขียนบำบัด 4 เดือน

การสมัครเข้าร่วม

 

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/4oigAgvDxTUUXwDy9

Line id : deepsleephub

https://line.me/ti/p/0aYDwGw8eI

 

โอนค่าร่วมกิจกรรมได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ

ศจิภา เลิศสาธิต 544-0207-990

คำบอกเล่าจากรุ่นแรก

 

“มีไพ่เป็นเพื่อนร่วมเดินทาง มีเพื่อนๆ ครู ช่วยสะท้อนเสริมหรือให้มุมมองอื่นที่แตกต่างออกไป เหมือนได้ค่อยๆ กลับไปเข้าใจตัวเอง เรื่องราว สิ่งต่างๆ แบบมีสติมากขึ้น เห็นถึงคุณค่าของคำว่า “กัณยาณมิตร” ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่เคยรู้จัก การออกมาจากกรอบความคิดเดิมๆ เปิดใจรับรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คนใหม่ๆ ถือว่าได้เรียนรู้ในหลายๆ แง่มุม รวมทั้งรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกับที่เราไปเคยดูไพ่ ให้ความรู้สึกที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ”

““ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ ขอบคุณคุณหมีที่จัดทำไพ่ขึ้นมา รู้สึกไพ่อ่านง่าย มือใหม่อย่างเราสามารถเชื่อมต่อกับไพ่ได้ ทำให้ได้พูดคุยและรู้จักตัวตนข้างในของตัวเองมากขึ้นด้วย อยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ”

 

รู้จักโครงการ พัฒนาสุขภาวะผู้ต้องขังเรือนจำด้วยการเขียนบำบัด

 

เริ่มต้นในปี 2558 โดยคุณณัชชา คำเครือ พยาบาลชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกันจัดกิจกรรมการเขียนบำบัดและกิจกรรมด้านจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการในกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ติดเชื้อเฮชไอวี

 

โดยได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อทำการศึกษาจำนวน 2 รอบ พบว่าผู้เข้าร่วมมีการพัฒนาด้านสุขภาวะทางจิตใจและปัญญา อาทิ การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความเข้าใจตนเอง-ผู้อื่น และมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนชีวิตเมื่อพ้นโทษมากขึ้น โครงการได้นำเสนอผลของการศึกษาในเว็บไซต์ด้านล่าง

 

ในปี พ.ศ. 2567 ทางเราจะจัดอบรมการเขียนบำบัดให้แก่ผู้ต้องขังเป็นรุ่นที่ 3 ระยะเวลารวม 4 เดือน จำนวน 8-10 วัน โดยใช้งบประมาณจากรายได้การอบรม อาทิ เพื่อนร่วมทาง, มีแค่รัก Unconditional Love และหลักสูตร เขียนภาวนา โดยไม่รับทุนจากองค์กรใด

 

www.dhammaliterary.org/writing-therapy-prison2566/