จบการอบรมแล้ว ???? ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16

  จบการอบรมแล้ว ???? ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 14 – 15 , 21 – 22 พฤษภาคม 2565 (Zoom) ผ่านการอบรมทั้งสิ้นแปดท่าน ดังนี้ ???? พวงแก้ว (นุ้ย) อาชีพ พนักงานบริษัท ???? อัญชลี (อัญ) อาชีพ อิสระ ???? กิตติมา (มด) อาชีพ รับจ้าง ???? วริศษาว์ (ตาล) ธุรกิจส่วนตัว ???? กนกวรรณ (หมี) อาชีพ แม่บ้าน ???? สุวิมล (สุ) อาชีพ ค้าขาย ???? ณฐาพัทธ์ (พีช) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว… Continue reading จบการอบรมแล้ว ???? ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16

ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง ’5

  ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง รุ่น 5 Certified Hypnotherapist วันที่ 16-17 และ 23-24 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับกลุ่มไลน์   [ ผู้สำเร็จการอบรม ] พลอยมณี (พลอย) อาชีพ แม่บ้าน คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์ พุทธธิดา (เจี๊ยบ) อาชีพ อาจารย์ เสรีพิพัชร์ (เสรี) อาชีพ นักธุรกิจ ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนอิสระ ณอัญญา (อั๊ท) อาชีพ กระบวนกรอิสระ นภภัสร์สร (จูเน่ซัว) อาชีพ หมอดู ลำดวน อาชีพ แพทย์ อนุตรจิตต์ (นุ) อาชีพ… Continue reading ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง ’5

ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง ’15

  รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 2-3 และ 9-10 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับกลุ่มไลน์   [ ผู้สำเร็จการอบรม ] ณภัทร (ภัทร) อาชีพ นวดบำบัด/คลื่นเสียงบำบัด พลอยมณี (พลอย) อาชีพ แม่บ้าน คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์ พุทธธิดา (เจี๊ยบ) อาชีพ อาจารย์ เสรีพิพัชร์ (เสรี) อาชีพ นักธุรกิจ พรจิตร (ปุ้ย) อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนอิสระ ณอัญญา (อั๊ท) อาชีพ กระบวนกรอิสระ นภภัสร์สร (จูเน่ซัว) อาชีพ… Continue reading ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง ’15

การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (3)

    ” ขณะทำกิจกรรม มีความผ่อนคลาย สงบ รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง มีเวลาให้ความรู้สึก ความระลึกได้ ที่ถูกบดบังอยู่แจ่มชัดขึ้น ได้ฝึกวิธีผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ การปล่อยวาง ปล่อยให้ความรู้สึกนุกคิด ที่เก็บซ่อนอยู่ แสดงตัวออกมา ทำให้ได้ความคิด แนวทางใหม่ๆ ที่ตัวเองเผยออกมา พูดออกมา ซึ่งเป็นทั้ง อิสระ และแนวทาง กำลังใจ . ” ทุกวันควรได้มีการทำกิจกรรม แม้ไม่ได้ทำการบ้าน แต่การได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นเหมือนการเป็นกระดาษเปล่าที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ท่าทีที่ควรแสดงออกที่เหมาะสม ให้แก่ตนเอง” . คุณเยาวรีย์ (นิด) อาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ . . ” ดีใจที่เราทำได้ ทำให้เราสร้างร่องรอยของจิตใจใต้สำนึกใหม่ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตขึ้น ให้พ้นจากร่องเดิมหรือความคุ้นชินที่เราใช้อยู่เป็นประจำ ตัวอย่างวันนี้โกรธ เพราะ แต่เมื่อนึกถึงหัวข้อที่เราเคยทำ ไม่ให้เราเต้นไปกับจังหวะของมัน ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ แต่เราเต้นไปได้หน่อยหนึ่ง เกิดมีสติขึ้นมา นึกขึ้นได้ ความโกรธจึงลดน้อยลงโดยปริยาย ทำให้เราค่อยปลดเปลื้องอะไรบางอย่างออกจากตัว เข้าใกล้จิตเดิมแท้ของเรา… Continue reading การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (3)

การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (2)

    ” ให้ความรู้สึกเกินคาดกับความตั้งใจในการเลือกทางชีวิต เพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองมากๆค่ะ เป็นคอร์สที่ให้ความคุ้มค่าต่อจิตใจได้อย่างมากมาย ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและชีวิตได้อย่างชัดเจนจนตัวเองรู้สึกและคนรอบตัวสัมผัสได้ เคยฟังการพูดถึงการดึงจิตใต้สำนึกมาใช้จะทำให้มีความเฉียบคมในการใช้ชีวิตและการตัดสินใจแก้ปัญหามากกว่าปกติ ณ ตอนนี้รู้สึกได้ตามนั้นเลยค่ะ แปลกใจกับตัวเองมากๆว่าการเรียนโดยไม่เห็นครูแต่รับรู้ได้สำหรับการดูแล เอาใจใส่และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการจากความพยายามของตัวเองผ่านสื่อออนไลน์ มันมีความเป็นไปได้จริงๆ เพราะระหว่างเรียนมีเหตุการณ์ที่สามารถนำหัวข้อที่ฝึกทำไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมั่นใจและไม่กลัวการเผชิญหน้าเหมือนที่เคยเป็น สามารถจัดการอารมณ์พร้อมชนให้แตกหักกันไปข้างหนึ่ง การอยากเอาชนะ เปลี่ยนแปลงจนกลับกลายเป็นการให้อภัย การปล่อยวางและการยอมรับในกันและกันตามความเป็นจริง มันช่างสร้างความอัศจรรย์ในหัวใจได้อย่างเอกอุ จนทะลุออกมาสร้างพลังชีวิตให้มีทิศทางกับการเดินทางหาความสุขภายในได้ชัดเจนมากๆ . ” ท้ายนี้ขอบอกตัวเองว่า เลือกที่จะเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขกับสิ่งที่มีและเป็นอยู่ ด้วยการเรียนรู้ที่จะพอและไม่กลัวทางข้างหน้าจนเกินไปและกดดันตัวเองจนเกิดความเครียด ปล่อยวางได้ไวใจจะสุขได้ในทันที ” . คุณณัชชา (ณิช) อาชีพ นักธุรกิจ . . ” เราถือว่าเป็นการเรียนที่ครูโอเล่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้เรียน และรับรู้ได้ว่าครูพยายามจะดึงพวกเราให้เข้าใจในการมองตัวเองและจิตใจของเราเองด้วย หัวเรื่องทุกข้อน่าสนใจ แต่ไม่มีเวลาทำได้หมด จึงเลือกชื่อที่คิดว่าเราเองสนใจและได้ประโยชน์สูงสุด . “เรารู้สึกถึงจิตใจที่เปลี่ยนไป ใจนิ่งขึ้น มองปัญหาอย่างใจเย็นและรอบด้านขึ้น ที่สำคัญคือการรู้จักให้กำลังตนเอง ด้วยการยิ้ม และขอบคุณตัวเอง รู้จักรักตนเองจากสัมผัสแห่งรัก ทั้งยังสามารถสัมผัสถึงพ่อแม่พี่น้องและผู้คนรอบข้างได้ มีเรื่องราวหลายเรื่องเกิดขึ้นในระหว่างเรียนซึ่งปรากฏการณ์คล้ายแบบฝึกหัด ทำให้เราสามารถเอาบทเรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ . “บทเรียนสำคัญสำหรับตัวเอง คือ… Continue reading การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (2)

การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (1)

    ” รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยความกดดันที่อยู่ในตัว หลังการทำกิจกรรมจะรู้สึกโปร่งเบามากขึ้น ได้ฝึกหาข้อดีจากชีวิตประจำวัน ได้รู้ว่าตัวเราเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ และคนที่จะปลดปล่อยความทุกข์เหล่านั้นได้ก็คือตัวเราเอง เราต้องหมั่นคิดและมองหาแง่งามในชีวิต เสียดายที่มีเวลาในการทำน้อย แต่รู้สึกประทับใจในทุกกิจกรรม . ” ข้อคิดจากการอบรมคือการพยายามหาแง่งามในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ รู้จักปล่อยวางและสร้างพลังใจให้ตัวเอง จะพยายามทำให้ได้ในทุกวัน เพื่อตัวเอง ความทุกข์เป็นเหมือนโรคร้ายที่เราสามารถรักษาให้บรรเทาได้ด้วยตัวเอง ยิ้มให้ได้ในทุกวัน หาความสุขให้เจอ . คุณชินรัตน์ (นุก) อาชีพ ครู . . ” ชอบกิจกรรมเปลี่ยนฤดูและสัมผัสแห่งรักค่ะ เหมือนกับการที่เราได้จินตนาการไปทำกิจกรรมบางอย่าง แล้วจิตใจเราสดชื่นเบิกบาน เห็นถึงคุณค่า ความดี ความงามที่เกิดขึ้นค่ะ ครั้งนี้ครูให้ข้อคิดหลายเรื่อง ทำให้มีกำลังใจในการทำกิจกรรมมากขึ้นค่ะ รู้ข้อบกพร่องของตัวเอง และสามารถนำคำแนะนำนั้นมาแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ ขอบคุณครูนะคะที่สละเวลามาให้คำแนะนำค่ะ . ” ได้ฝึกปล่อยความคิดนึกปรุงแต่ง ฝึกการรู้จักขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัว เห็นความสำคัญของร่างกายที่เราใช้เขามาตลอดชั่วชีวิต เห็นคุณของต้นไม้ที่ให้ร่มเงาบังแดด บังฝน ให้ที่พักพิงทั้งกายและใจ รู้คุณของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่ท่านทรงมีเมตตาอย่างสูง เราจะดำเนินรอยตามท่านไป เราจะปลูกเมล็ดพันธ์ุที่ดีไว้ในใจเราเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไป ฝึกและรู้คุณของการเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับค่ะ . ” ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต มีสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือได้ปฏิบัติธรรมเมื่อนั้น… Continue reading การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (1)

รวมบทเรียน พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๖ (๕)

    “ตอนระลึกถึงความรัก ตอนแรกที่บอกว่ามันแวบความรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นมา แต่ไม่นานภาพแม่ก็ขึ้นมาแทน นัยน์ตารื้นขึ้นทันที ยิ่งนึกยิ่งคิดถึงน้ำตาก็ไหลออกมา รับสัมผัสตรงนี้มันลึกมากค่ะ เข้าไปถึงหัวใจ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก เขียนมาถึงตอนนี้เลยนึกขึ้นได้ว่าเราไม่ค่อยได้ดึงพลังแห่งความรักของแม่มาเป็นพลังหล่อเลี้ยงใจเราเท่าไร ทั้งที่ดูน่าจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุด และสำหรับตัวเองจุดนี้ (จักระ)ก็ค่อนข้างจะอ่อนแอเปราะบางด้วย . ตอนครูให้กำหนดใจบริเวณหน้าผาก ตรงกลางเหนือหว่างคิ้ว จินตนาการถึงแสงสีน้ำเงิน สว่างบริเวณนี้ครู่หนึ่ง แล้วพาใจนึกถึง ช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง หรือเกิดไอเดียที่ดีขึ้น ตอนนั้นนิ่งไปนิดนึงค่ะ บริเวณหว่างคิ้วเหมือนมีแรงดึงดูด ไม่เห็นสีน้ำเงิน แต่เห็นความคิดตนแวบนึงว่า ในห้วงที่ผ่านมาดูเหมือนเราจะว่างเปล่ามาก ไม่มีสิ่งใดดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเลย แล้วภาพในห้องเรียนก็ปรากฏขึ้นมาแทนค่ะ แล้วความรู้สึกที่หว่างคิ้วก็หายไป เห็นเป็นภาพในกรอบสีทองที่ครูพาจินตนาการ ตอนนั้นในใจก็ย้อนความรู้สึกในห้องเรียนขึ้นมา คือเป็นความอบอุ่นที่อาจารย์ที่เคารพรักท่านมองเห็นเรา เชื่อมั่นในตัวเราและปรารถนาให้เรามีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกเรื่อง เป็นภาพที่ชัดเจน พอมาระลึกอีก ก็เหมือนดูหนังซ้ำย้ำเตือนตนเองอีก แถมยังได้บอกกับตนเองในใจอีกว่า “เราเก่ง เราทำได้ เราประสบความสำเร็จได้” . เมื่อจบกิจกรรมจึงรู้สึกอบอุ่นใจค่ะครู มาถึงตอนนี้ก็มีความคิดเพิ่มจากการบันทึกแลกเปลี่ยนนี้ว่า ความสามารถเรามีอยู่ในตน อาจห่างหายไปเพราะสถานการณ์บางอย่าง ขอให้เรารู้ตัวและระลึกรู้ถึงสิ่งนั้นอย่างที่เขามีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาไม่เคยทิ้งเราไปไหน เราควรสื่อสารกับเขาให้มากสัมผัสเขาบ่อยๆ และเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยท้อให้นึกถึงพลังความรักของแม่และครูอาจารย์ที่ปรารถนาดีต่อเราเสมอมา” . บทเรียนจากกิจกรรมปรับพื้นฐาน หลักสูตร #ห้องเรียน #พลังแห่งจิต… Continue reading รวมบทเรียน พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๖ (๕)

รวมบทเรียน พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๖ (๔)

    บทเรียนการอบรม “#ห้องเรียน #พลังแห่งจิต” รุ่นที่ ๖ กี่งออนไลน์ * * * * * “วันนี้ลองทำซ้ำกิจกรรมเดิม แต่ก่อนทำได้ทำกิจกรรมเสริม 6-7 พร้อมและต่อเนื่องกันไปเลย เพราะคิดว่สทั้งสองกิจกรรมเอื้อต่อกันค่ะครู พอได้เริ่มรู้สึกว่าจิตเราสงบไม่ส่งออกนอกมีความรู้สึกผ่อนคลายจิตออกไป ตอนที่บอกกับตัวเองว่าเรารับพลังเข้ามา และตอนหายใจออกบอกว่าเราได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่านั้นรู้สึกมีพลังบางอย่างวิ่งอยู่ในกาย ทำให้รู้สึกอิ่มเอมบอกไม่ถูกค่ะ . สำหรับกิจกรรมปล่อยวางพอได้ทำซ้ำแล้ว บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้คือ ร่างกายหรือความรู้สึกของเรามันบอกกับเราว่าบางอย่างที่มันผ่านมาแล้ว บางทีเรายังเก็บไว้อยู่ในใจ พอเราได้ย้อนกลับไประลึกถึงทั้งสิ่งที่พอใจและไม่น่าพอใจ ทั้งสิ่งของ ทั้งความรู้สึกขณะทำนั้น ไม่ว่าความเจ็บปวดหรือความเมื่อยต่างๆก็ดี หากเราเอาจิตไปจับไปให้ความสำคัญกับมัน เราจะรู้สึกทุกข์กับมันมาก การพยายามนึกถึงสิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ มันทำให้จิตรู้สึกอึดอัดแน่น ต่อเมื่อใจ้ราคลายออกได้ ไม่ยึดไม่เกาะเกี่ยวบอกดับตัวเองให้ให้ปล่อยวางมันไป เรารู้สึกเลยว่าใจโล่งเบาไม่อึดอัด แม้แต่ความเจ็บปวดของร่สงกายพอเราไม่ใส่ใจบอกตัวเองว่าปล่อยวางอาการนี้ซะมันกลับไม่ทุกข์ทรมานแม้เราจะรู้สึกว่า อาการนั้นยังคงอยู่แต่มันไม่อาจเข้ามาทำร้ายจิตใจเราได้ มันทำให้เราตระหนักว่าทุกวันที่เราเป็นทุกข์เพราะเราเอาปัญหาหรือสิ่งที่รู้ว่าทำให้ทุกข์เอามาเก็บไว้ จริงๆถ้าเราแค่รู้ว่ารู้สึกทุกข์ โดยไม่ต้องไปจมจ่อมอยู่กับมัน ความทุกข์มันก็ทำร้ายเนาไม่ได้แล้ว ทุกอย่างอยู่ที่ความคิ อยู่ที่มุมมองของเราจริงๆนะคะครู . ขอบคุณครูอีกครั้งที่ให้ทำหัวข้อนี้ซ้ำทำให้เข้าใจและรู้ว่าการปล่อยวางคือการวางใจไม่ไปยึดกับสิ่งใดที่ทำให้ใจเป็นทุกข์นั่นเอง วันนี้รู้สึกโล่งๆเบาใจค่ะ” . จากคุณเพียงใจ (จุ๋ม) อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ *… Continue reading รวมบทเรียน พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๖ (๔)

รวมบทเรียน พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๖ (๓)

    บทเรียนจาก หลักสูตร #ห้องเรียน #พลังแห่งจิต รุ่นที่ ๖ * * * * * * หัวข้อ “นักรบภายใน” วิเคราะห์สถานการณ์ที่ไม่กล้าเผชิญ : ผมคิดถึงเรื่อง “การเงิน” 1. ภาพนักดาบซามูไร ปรากฏอยู่ในความคิด ภาพที่เห็นสิ่งที่เผชิญอยู่ คือ ปีศาจเงินตรา มันยื่นแขน ขา ยาวเฟื้อย แถมมีนิ้วมือ นิ้วเท้าที่มีรูบานใหญ่ตรงปลาย ที่สามารถพร้อมดูดเอา ธนบัตร เหรียญออกจากตัวของผม ออกจากกระเป๋ากางเกงของผม ได้อย่างง่ายดาย ผมเห็นภาพนักดาบ สาวมีดดาบคมกริบประจำตัว ฟันฉับ! เข้าที่มือและเท้าของเจ้าปีศาจเงินตราตัวร้าย ที่คอยดูดกินเงินตราของผม ภาพแขนขาของมันขาดสะบั้น กระเด็นกระดอน ก่อนที่สุดท้ายร่างของมันจะแตกสลาย หายไปในอากาศ 2. ภาพของปีศาจร้ายปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ การดูดเงินของมัน พยายามปรากฏในรูปแบบการใช้เงิน ของตัวผมเองในรูปแบบต่างๆ แทน เช่น การอยากได้รองเท้ากีฬาที่ถูกใจคู่ใหม่ การอยากไปทานอาหารญี่ปุ่นที่คุ้นลิ้น… Continue reading รวมบทเรียน พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๖ (๓)

รวมบทเรียน พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๖ (๒)

    “วันนี้ทำกระดาษเปล่าอีกครั้งแล้วสังเกตอย่างที่ครูแนะนำค่ะ พบว่าภาพที่เราสร้างขึ้นมาบนกระดาษ จิตเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง ตอนที่ลบจิตเราก็ลบออกไปเอง ความทุกข์ หรือคำไม่ดีที่พูดกับตัวเอง อันไหนลบง่ายคือจิตยึดติดกับมันน้อย ลบยากจิตยึดติดกับมันมาก และเหมือนกันทั้งความทุกข์กับความสุขจิตนั้นสร้าง และยึดติดไว้เอง ตอนลบภาพเหมือนให้จิตได้คลายความยึดติดกับภาพ คำพูดหรือสิ่งต่างๆ ที่จิตสร้าง ปรุงแต่ง ยึดไว้ ให้คลาย ให้ปล่อย ขณะที่จิตมีสติและสมาธิมาก จิตก็มีกำลังในการจัดการปล่อยวางความยึดติดทั้งหลายเหล่านั้น กระดาษเปล่าสอนว่าจิตเดิมมันว่าง ภาพที่อยู่บนกระดาษเปล่าไม่มี เป็นเพียงสิ่งที่จิตสร้าง ปรุงแต่งและจิตที่สร้างนี้ก็มีกำลังที่จะละวาง ลบภาพเหล่านั้นได้ตามความต้องการของจิตนั้น นี่เป็นสิ่งที่ได้จากการสังเกตค่ะ วาดมันดาราต่อด้วยความตั้งใจค่ะ ^^ ” คุณจิตรลดา (เจี๊ยบ) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว + + + + + บทเรียนในหลักสูตร #ห้องเรียน #พลังแห่งจิต รุ่นที่ ๖ กึ่งออนไลน์ www.dhammaliterary.org