ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง ’5

 

ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง รุ่น 5 Certified Hypnotherapist

วันที่ 16-17 และ 23-24 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับกลุ่มไลน์

 

[ ผู้สำเร็จการอบรม ]

 1. พลอยมณี (พลอย) อาชีพ แม่บ้าน
 2. คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์
 3. พุทธธิดา (เจี๊ยบ) อาชีพ อาจารย์
 4. เสรีพิพัชร์ (เสรี) อาชีพ นักธุรกิจ
 5. ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนอิสระ
 6. ณอัญญา (อั๊ท) อาชีพ กระบวนกรอิสระ
 7. นภภัสร์สร (จูเน่ซัว) อาชีพ หมอดู
 8. ลำดวน อาชีพ แพทย์
 9. อนุตรจิตต์ (นุ) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/โค้ช
 10. กฤตวรรณ (อุ้ย) อาชีพ ครู
 11. ปานภัสส์ (รี) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

 

 

[ การเติบโตจากการเรียนรู้สี่วัน ]

✅ ข้ามขอบของตัวเองด้วยการทำในสิ่งที่ปฏิเสธมาโดยตลอดได้สำเร็จ และเป็นประโยชน์กับทุกหัวใจที่เดินทางมาเรียนรู้ด้วยกัน
✅ เปิดรับ เปิดใจ เปิดกว้างให้กับเพื่อนมนุษย์ได้เข้ามาในพื้นที่ของตัวเอง วางใจและศรัทธาในความสามารถของตัวเอง เผื่อแผ่กับผู้อื่นอย่างไม่แบ่งแยก
✅ ได้รับประสบการณ์จากเพื่อน นำไปใช้ปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาตัวเอง
✅ ฝึกการนำพาผู้คนให้มีพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญา ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน การใช้คำ ใช้ภาษา ใช้น้ำเสียง ได้เห็นแนวคิด ได้เห็นวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์
✅ รับฟังความคิดเห็น​ผู้อื่นมากขึ้น กล้าแสดงออก แก้ไขปัญหา​เฉพาะ​หน้า และมีจิตที่นิ่งสงบมากขึ้น
✅ ทำลายกำแพงความกลัว ความไม่มั่นใจในตัวเองของการที่ต้องพูดเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตาม
✅ รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
✅ เห็นความจริงบางอย่างที่เรายึดมั่นถือมั่นมานาน ได้เข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเองในอีกด้านหนึ่ง รู้สึกได้ว่าเติบโตทางสติปัญญาและพร้อมจะน้อมไปเพื่อการลดละตัวตน
✅ เข้าใจการทำงานของจิต สั่งสามารถโปรแกรมและสั่งจิตตามเป้าหมายที่ต้องการได้ ก่อนหน้านี้สั่งแต่จิตให้กินตลอดเวลา นึกถึงอาหารตลอดเวลา ตอนนี้สามารถโปรแกรมจิตได้แล้วว่าพลังงานเหลือเฟือ อิ่มตลอดเวลา ต้องการเพียงน้ำเปล่าในวัน fasting
✅ รู้สึกเป็นตัวของตัวเองและผ่อนคลาย ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อการยอมรับจากใคร รู้สึกมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อยากช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส รู้สึกมาถูกทางและได้เติมเต็มจิตวิญญาน
✅ ค่อยๆ มีความมั่นคงภายในจิตใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนต้นไม้ที่เติบโตทุกวันแต่เราไม่ทันสังเกตเห็น เพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือ รากที่หยั่งลึกลงไปบนผืนดิน
✅ ได้รู้จักเด็กน้อยในตัวเองเพิ่มขึ้น สัมผัสถึงแก่นแท้ในตัวเอง อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนธรรมดาที่มีรัก โลภ โกรธ หลง ได้อย่างไม่ผลักไส แต่ใคร่ครวญด้วยปัญญา
✅ กล้าที่จะลองขัดใจตัวเองเพราะเชื่อครูว่า ขัดใจ=ขัดเกลาอัตตา กล้าที่จะท้าทายตนเอง โดยใช้ใจนำสมองในการเขียนบท
✅ ก้าวข้ามความคิดว่าเรื่องธรรมะเป็นของยาก เชื่ออย่างสนิทใจแท้ว่าพลังแห่งจิต มีอย่างจริงแท้
เกิดภาวะลื่นไหล สนุกคิดบิดแต่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ออกมาเป็นเอกลักษณ์
✅ เข้าใจอิทธิพล ผลของจิต รวมทั้ง กระบวนการแก้ไข
ต่อยอดการพัฒนาจิต จากการฝึกสติสมาธิ 
เตือนจิตตัวเองลึกมากขึ้น
✅ มีบททดสอบเข้ามาให้ใจหวั่นไหว สั่นสะเทือน แต่สิ่งที่ต่างไปคือ กลไกป้องกันตัวเอง ร่องเดิมที่เคยชิน ด้วยการ โต้ตอบ หรือ หนี กลับลดลง ไม่ได้หายไป แต่เข้าใจในกระบวนการ
ในใจตัวเองมากขึ้น
✅ ได้ทันใจตัวเองเข้ามาดูภายใน และเพิ่มต้นทุนด้านในให้มั่นคงขึ้น มองเห็นตามจริงได้ชัดขึ้น อยู่กับความไม่พอใจ ไม่ถูกใจได้อย่างไม่ผลักไส และเป็นมิตรกับความรู้สึก 
รัก โลภ โกรธ หลง ในตัวเอง
✅ สามารถเชื่อมโยงกับจิตผู้รู้ สามารถโปรแกรมจิตใหม่ ให้มี Mindset ใหม่ มีความเชื่อมั่นว่า ฉันคือผู้บัญชาการชีวิตตัวเอง

 

รายละเอียดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”
https://www.dhammaliterary.org/mindpower/