จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19

  การเดินทางของจิตวิญญาณนำมาให้พบกัน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 9 – 10 และ 16 – 17 กันยายน 2566 ออนไลน์ทาง Zoom โดยเป็นรุ่นที่ผู้เรียนรู้สึกเชื่อมโยงกันมากที่สุดรุ่นหนึ่งในระหว่างทำกิจกรรมฝึกสะกดจิตคู่กัน 😊 คำบอกเล่าส่วนหนึ่งหลังเรียนจบ :   “เหมือนเราได้พัฒนาตนเอง จาก learning by doing เลยค่ะ หลักสูตรเข้มข้นมากค่ะ ได้ฝึกตัวเอง ในการ กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น เหมือนรู้สึกว่า เพื่อนๆ ทุกคน ที่อยู่ในคลาส และอาจารย์ พร้อมที่รับฟัง ในสิ่งที่เราพูด และจะมีข้อเสนอแนะ ที่ดีๆกลับมาให้เรา ไม่ต้องกังวล ว่าจะผิดหรือ ถูก เหมือนเป็นคลาสที่พร้อมให้เรา เรียน รู้ เหมือนเรามาอยู่ในส่วนของ positive energy ของ class เลยค่ะ ประทับใจในทุกครั้งที่อาจารย์… Continue reading จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19

สิ่งที่ได้พัฒนาตนเองจากการเรียน พลังแห่งจิต

  การอบรมในหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ที่เราจัดมาแล้วทั้งหมด 18 รุ่นในขั้นต้น-กลาง เป็นการเรียนรู้เกี่ยวพลังของจิต การโปรแกรมจิต และการฝึกหัดจิต เพื่อการพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง ผ่านการดูแลตนเองและผู้อื่น บนพื้นฐานความเข้าใจด้วยปัญญาและการฝึกจิต บนหลักการสะกดจิตบำบัดและพุทธธรรม นำสิ่งที่ดูยากแต่ใกล้ตัวให้ได้เห็นว่าเราทุกคนสามารถฝึกได้อย่างไร “คอร์สนี้ทำให้เรารู้สึกว่าทุกๆคนมีพลังมากมายอยู่ในตัว ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้รับกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่ทางออกที่เคยมองไม่เห็น และเปิดทางให้เราพบทางสว่างที่รออยู่ข้างหน้า สิ่งที่เรียนรู้มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างมากมาย และได้วิธีปฏิบัติที่เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ผ่านการอ่านหน้งสือ ทุกๆคนเก่งและน่าทึ่งมากๆค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ มีคนแค่ส่วนน้อยที่ให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับจิต เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น ตาลดีใจที่ได้พบเพื่อนๆที่มีความสนใจในแบบเดียวกัน ซึ่งยากมากๆที่จะมีโอกาสได้พบเจอในชีวิตประจำวัน” / คุณตาล รุ่นที่ 16   “ได้เรียนรู้… กระบวนการขั้นตอนการสะกดจิตอย่างถูกวิธี ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเห็นเพิ่มประสบการณ์และเห็นความผิดพลาดตัวเองเพื่อนำไปปรับปรุง เรียนรู้พลังงานของครู​ขณะที่สอนและขณะสะกดจิต​นร.​ ได้เรียนรู้จักกับเพื่อนๆ​ กลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน​ เรียนรู้ความเหมือน​ความต่างของกันและกัน และได้เรียนรู้กับตัวเองว่า​ จิต​ เรามีความพิเศษมากๆ​ มีพลังอำนาจมากๆ​ในการพาเราไปรับรู้​ทุกสิ่งที่อยากรู้​ สั่งการสมองพฤติกรรม​ของเรา​ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือแย่ลงก็เพราะ​ จิต​” / คุณลักษณ์ รุ่นที่ 16   😊 ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของบทเรียนและสิ่งที่ได้รับ ของผู้เรียนรุ่นที่… Continue reading สิ่งที่ได้พัฒนาตนเองจากการเรียน พลังแห่งจิต

“Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นแรก

  การอบรม “Self-Hypnosis โปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นแรกได้จบลงแล้ว โดยเป็นหลักสูตรพิเศษที่ต่อยอดจากการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ทั้ง 18 รุ่นที่ผ่านมา โดยได้ต้อนรับศิษย์เก่าสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมเรียนในรอบปฐมฤกษ์ กิจกรรมนี้เป็นการฝึกเป็นนายเหนือความคิดและจิตใจของตนเองผ่านศาสตร์การโปรแกรมจิตด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ติดตัว บนพื้นฐานของหลักธรรมและการสะกดจิตบำบัด ผ่านการอบรมที่เน้นการลงมือทำทั้งในคาบเรียนผ่าน Zoom และหลังการเรียนแต่ละคาบ ติดตามการอบรมในชุด ห้องเรียน พลังแห่งจิต ได้ที่เว็บไซต์ https://www.dhammaliterary.org/mindpower/   “ประเด็นที่มีอิทธิพลกับตัวเองมากๆ คือคำสอนคุณครูที่ว่า “เราถูกโปรแกรมจิตอยู่แล้วทุกๆวัน” ไม่ว่า จะถูกปัจจัยภายนอกโปรแกรม หรือตัวเราโปรแกรมตัวเอง คำพูดนี้กระตุ้นให้ได้คิด จริงๆแล้ว การสะกดจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัว เราถูกสะกดจิตอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ เมื่อไม่รู้เท่าทัน จิตของเราจะถูกโปรแกรมแบบไม่มีระบบ ไม่มีสติ เป็นชีวิตที่ปล่อยไหลไปตามยถากรรม ตามกิเลสที่ยั่วยวนเรา ส่งผลให้เราสุข ทุกข์ไปตามกรรม แต่การเรียนรู้จากคอร์สนี้ ทำให้เข้าใจและเห็นจริงผ่านประสบการณ์ของกิจกรรม ว่า การโปรแกรมจิตให้เป็นระบบ ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเราเอง เพียงรู้เท่าทัน และ ใช้สติกำหนด ความรู้สึก นึก คิดเราเอง ก่อนจะส่งผลไปสู่การกระทำทางกาย… Continue reading “Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นแรก

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 18

  จบรุ่นที่ 18 แล้ว 🥳 “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง เรียนรู้และฝึกฝนออกกำลังของจิต ผ่านการจินตภาพ การสะกดจิตบำบัด การเขียนโปรแกรมจิต และเรียนรู้หลักการเบื้องหลังที่เกี่ยวข้อง   รับฟังสรุปบทเรียนจากผู้เข้าร่วม ได้ดังนี้ *** ได้ฝึกตัวเองอย่างไร : จากการฝึกสะกดจิตคู่ทุกรอบที่ผ่านมา ✅ ได้ฝึกส่งพลังให้กับเพื่อน ✅ สังเกตอีกฝ่าย เช่นท่าทาง ความต้องการ , ฝึกการฟัง ✅ ความชำนาญในเรื่องการสะกดจิต ✅ ได้รับพลังจิตวิญญาณ ให้จิตใจเข้มแข็ง และรู้ทางแก้ปัญหา ✅ การสื่อสารสองทาง ✅ ดูแค่บทตัวเองไม่ได้ ต้องสังเกตจังหวะที่เหมาะสม ปรับไปตามเหตุการณ์ ไม่ต้องกังวลบท ✅ การรู้เป้าหมายของอีกฝ่าย ทำให้เรามุ่งไปสู่ผลลัพธ์ได้ตรง ✅ การสื่อสารที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าถึงอีกฝ่ายเชิงลึก ✅ สัมผัสเพื่อนด้วยใจ ✅ ฝึกใช้โทนเสียงที่เหมาะสม ✅ คำพูดในการบอกผู้อื่นก็เป็นการบอกตนเองด้วย ✅ ฝึกให้เรารับรู้พลังงานและความรู้สึกของคนอื่น… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 18

ผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6

  ขอแสดงความยินดีกับผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ วันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่าน Zoom ฝึกฝนการสะกดจิตบำบัด ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การสะกดจิตย้อนอดีตชาติและมองภาพอนาคต และสิ่งที่ลึกกว่าจิตใต้สำนึก ติดตามโครงการเพื่อการกุศลโดยผู้จบการอบรม เร็วๆ นี้   เปิดหลักสูตรของสถาบันฯ ได้ที่ https://www.dhammaliterary.org/open-course/   รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ฐิติมาพร เสรีมาศพันธุ์ ภณศา จันทร์อุดม ปวีณา วงษา อัญชลี ศรีลาชัย นันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ พวงแก้ว กองทอง มุทิตา สารพัฒน์ อัครเดช ชูเลาตระกูล สรินัดดา สุดบรรทัด วีรมลล์… Continue reading ผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6

จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

  จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17 เรียนรู้พื้นฐานการสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก , การสะกดจิตย้อนวัย , การใช้จินตภาพ , การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ เมื่อวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยอบรมและปฏิบัติฝึกสะกดจิต ผ่านโปรแกรม Zoom สอนโดยครูโอเล่ (หรือเม่น – ชื่อที่ผู้จัดการ และ ผู้เรียนตั้งให้ใหม่)   ส่วนหนึ่งของบทเรียน จากการสรุปในห้อง “ได้ฝึกจิตอย่างไร จากการฝึกสะกดจิตคู่ที่ผ่านมา ??? โฟกัสควบคุมการใช้เสียงของตนเอง 
เพื่อให้สอดคล้องกับคลื่นสมอง ฝึกตัวเองมีสมาธิและช้าลง ทำอย่างมีสติ 
โฟกัสกับคนข้างหน้าเรา ควบคุมอารมณ์… Continue reading จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 16

  “ทำให้รู้ว่าเสียง ความคิด และจินตนาการ มีอิทธพลต่อตัวเราอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้เข้าใจการเชื่อมโยงพลังงานระหว่างจิตกับร่างกาย และบทเรียนต่างๆเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้” – คุณอัญชลี (อัญ)   “ได้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์สะกดจิตมากยิ่งขึ้น ชอบที่อาจารย์เปรียบเทียบการสะกดจิตกับศาสนาพุทธ ทำให้เห็นว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาเค้าให้เปลี่ยนการปรุงแต่งไปเป็นพลังให้ได้ก่อน เค้าถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงการปล่อยวางเลิกปรุงแต่งได้ จุดนี้ทำให้เห็นคุณค่าของงานที่กำลังจะทำมากๆ ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินของผู้คน (ใช้ประโยชน์จากการปรุงแต่งจนสามารถละการปรุงแต่งได้สักวัน) ได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นจากการได้ฝึกกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้ผลตอบรับที่ดี และก็ได้ฟังข้อปรับปรุงจากเพื่อนและอาจารย์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป – คุณพวงแก้ว (นุ้ย)   “👍 กระบวนการขั้นตอนการสะกดจิตอย่างถูกวิธี 👍 ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเห็นเพิ่มประสบการณ์และเห็นความผิดพลาดตัวเองเพื่อนำไปปรับปรุง 👍 เรียนรู้พลังงานของครู​ขณะที่สอนและขณะสะกดจิต​นร.​ 👍ได้เรียนรู้จักกับเพื่อนๆ​ กลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน​ เรียนรู้ความเหมือน​ความต่างของกันและกัน 👍 ได้เรียนรู้กับตัวเองว่า​ จิต​ เรามีความพิเศษมากๆ​ มีพลังอำนาจมากๆ​ในการพาเราไปรับรู้​ทุกสิ่งที่อยากรู้​ สั่งการสมองพฤติกรรม​ของเรา​ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือแย่ลงก็เพราะ​ จิต​” – คุณสิริลักษณ์ (ลักษณ์)   “✔️ เข้าใจกระบวนการทำงานของจิตใจเราเองมากขึ้น ✔️ ฝึกการระมัดระวัง การใช้ชีวิต ต้องมีสติ ในการใช้ชีวิต และรับข้อมูล… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 16

จบการอบรมแล้ว ???? ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16

  จบการอบรมแล้ว ???? ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 14 – 15 , 21 – 22 พฤษภาคม 2565 (Zoom) ผ่านการอบรมทั้งสิ้นแปดท่าน ดังนี้ ???? พวงแก้ว (นุ้ย) อาชีพ พนักงานบริษัท ???? อัญชลี (อัญ) อาชีพ อิสระ ???? กิตติมา (มด) อาชีพ รับจ้าง ???? วริศษาว์ (ตาล) ธุรกิจส่วนตัว ???? กนกวรรณ (หมี) อาชีพ แม่บ้าน ???? สุวิมล (สุ) อาชีพ ค้าขาย ???? ณฐาพัทธ์ (พีช) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว… Continue reading จบการอบรมแล้ว ???? ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 16

ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง ’5

  ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง รุ่น 5 Certified Hypnotherapist วันที่ 16-17 และ 23-24 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับกลุ่มไลน์   [ ผู้สำเร็จการอบรม ] พลอยมณี (พลอย) อาชีพ แม่บ้าน คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์ พุทธธิดา (เจี๊ยบ) อาชีพ อาจารย์ เสรีพิพัชร์ (เสรี) อาชีพ นักธุรกิจ ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนอิสระ ณอัญญา (อั๊ท) อาชีพ กระบวนกรอิสระ นภภัสร์สร (จูเน่ซัว) อาชีพ หมอดู ลำดวน อาชีพ แพทย์ อนุตรจิตต์ (นุ) อาชีพ… Continue reading ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นสูง ’5

ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง ’15

  รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 2-3 และ 9-10 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับกลุ่มไลน์   [ ผู้สำเร็จการอบรม ] ณภัทร (ภัทร) อาชีพ นวดบำบัด/คลื่นเสียงบำบัด พลอยมณี (พลอย) อาชีพ แม่บ้าน คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์ พุทธธิดา (เจี๊ยบ) อาชีพ อาจารย์ เสรีพิพัชร์ (เสรี) อาชีพ นักธุรกิจ พรจิตร (ปุ้ย) อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนอิสระ ณอัญญา (อั๊ท) อาชีพ กระบวนกรอิสระ นภภัสร์สร (จูเน่ซัว) อาชีพ… Continue reading ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง ’15