สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19 (2)

  “สามารถเข้าถึงความทรงจำของตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น เช่น รับรู้เข้าอกเข้าใจ ความเจ็บปวด ความเสียใจ ความสุขดีใจ ของตนเองและผู้อื่น ในช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกปรากฏภาพในอดีตขึ้นมาให้เห็น ได้ย้อนกลับไปในอดีตชาติที่เป็นปมมาถึงชาติปัจจุบัน ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้ว่าให้ดำรงชีวิตอย่าง “มีความรัก มีความเมตตา ต่อทุกสรรพสิ่ง” ได้ศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบการสะกดจิตที่ละเอียดมากๆ ทำให้เห็นเป้าหมายสิ่งที่อยากลงมือทำชัดเจนมากขึ้น แน่วแน่มากขึ้นค่ะ สิ่งที่เรียนจะนำไปใช้ต่ออย่างไร? กำหนดเป้าหมายและฝึกเขียนคำโปรแกรมจิตตนเองให้สำเร็จค่ะ เสียงใดใด ที่ผ่านเข้าหู เป็นดั่งสายลมบางๆ ที่พัดผ่านไป ใช้เมื่อสภาพแวดล้อมมีเสียงดังหรือต้องการสมาธิค่ะ ได้เรียนแล้ว รู้สึกมีไฟ มีพลังในการมุ่งมั่น ลงมือทำ ฝึกฝนความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า เติบโตต่อไป ได้เป็นแสงสว่างให้ตนเอง และผู้อื่นต่อไปค่ะ จากที่ได้เรียนขั้นต้น-ขั้นกลางอยากเริ่มต้นสะกดจิตตนเองจากความรู้ที่ได้เรียนมา และฝึกฝนสะกดกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัว เพื่อให้พวกเค้าสามารถบรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เคยเป็นปม หรือเคยติดขัดค่ะ ขอบคุณครูโอเล่ และผู้ร่วมเรียนหลักสูตรนี้ทุกๆ คนเลยค่ะ ดีใจที่ได้มาพบกันค่ะ” คุณวาว   “เหมือนเราได้พัฒนาตนเอง จาก learning by doing เลยค่ะ หลักสูตรเข้มข้นมากค่ะ ได้ฝึกตัวเอง ในการ กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น เหมือนรู้สึกว่า เพื่อนๆ ทุกคน… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19 (2)

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19

  “ได้รับการโปรแกรมจิตที่ดีขึ้นตอนเขียนโปรแกรมจิตตัวเองค่ะ ทำให้โฟกัสเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น, นำไปโปรแกรมจิตตัวเองต่อไปค่ะ / ได้พลังจิตเข้มแข็งขึ้น, ได้รับรู้ภารกิจทางจิตวิญญาณ ทำให้เริ่มไม่ประมาทในชีวิต ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์” คุณอุ๊   “ได้ฝึกความมั่นใจ ความวางใจว่าตัวเองสามารถทำได้ ได้การฝึกฝน ทำซ้ำๆ เพราะนี่เป็นเรื่องใหม่ที่ได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการร์กับเพื่อน ในการสะกดจิตและได้รับการสะกดจิต เราต้องมีสมาธิ ไม่ว่อกแวกไปกับสิ่งรอบตัว จะทำให้การสะกดจิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องวางใจเพื่อนที่ร่วมฝึกด้วย ถึงจะได้ผลที่ดี การสะกดจิตต้องดูสถานการณ์ตรงหน้า สคริปมีบ้าง ต้องใช้ความเชื่อ ประสบการณ์ที่เรามี ยังมีเทคนิคที่ครูโอเล่สอน ต้องกลับไปทบทวนอีกเยอะเลยค่ะ ความรู้และวิธีต่างๆ ในการสะกดจิต การไม่หลงไปกับสิ่งนอกตัวที่สะกดจิตเราอยู่ทุกวัน การมีสติ การโปรแกรมจิตตัวเองในสิ่งที่ดี ได้เรียนรู้ที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซน การสู้กับความกลัวความไม่มั่นใจของตัวเอง เวลาที่ฝึกสะกดจิตคู่” คุณอ๋อ   “เห็นกลไกคงามคิดของจิตที่ลึกล้ำและทำให้รู้สึกว่าไม่อยากสร้างปัญหาให้ใคร ปาฏิหาริย์ที่เสียงเป็นสื่อเกิดความพลังอันน่าอัศจรรย์ในการเยียวยาสภาวะผู้คนให้พ้นปมปัญหา จากจิตสู่จิต ช่างน่าอัศจรรย์ “รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอย่างมาก ควบคุมสมาธิ สติตนเอง เพื่อเดินไปพร้อมๆกัน สมาธิแน่วแน่ขึ้น เพร่ะจะปล่อยมือเคสไม่ได้เลย ได้มีความคิดเป็นขั้นตอนมากขึ้น ได้เห็นการทำงานของจิต ฟูและฟุบ เกิดและดับ ทันการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อ… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19

เรื่องเล่า 8 ปีหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

  8 ปีมาแล้วที่เราได้เปิดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” วิชาที่ว่าด้วยการใช้ศาสตร์การสะกดจิต ทั้งด้าน Hypnosis และ NLP ในมิติใหม่ๆ ที่แตกต่างจากในสังคมขณะนั้น เริ่มต้นด้วยความตั้งใจว่า ศาสตร์ความรู้นี้มีประโยชน์มากกว่าการเน้นเพียงความสำเร็จทางโลก ความร่ำรวย และการหลงในพลังวิเศษ แต่ควรนำมาถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมให้เกิดสติ การพัฒนาตนเอง และการรู้จักควบคุมจิตใจของตนเองได้อย่างแท้จริง หลักสูตรนี้จึงสอนให้เข้าใจถึงแก่นแท้ และสามารถใช้หลักการนี้ด้วยปัญญา ไม่ได้สร้างพลังให้ศรัทธาผู้สอนหรือยกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่มุ่งหมายให้เกิดความเคารพตนเอง และเห็นว่าสิ่งที่ดูไกลตัวและวิเศษนี้ แท้ที่จริงแล้วอยู่ในตนเอง ในชีวิตประจำวัน และควรค่าแก่การฝึกฝนอย่างไร ในภาพนี้เป็นรุ่นที่สอง (เมื่อปี 2559) เราได้รับอนุเคราะห์ให้ใช้ห้องอเนกประสงค์ในสวนสาธารณะใกล้ชุมชนเพื่อจัดการเรียนการสอน ทำให้มีเด็กๆ ในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งทำให้กิจกรรมต้องปรับไปเล็กน้อยเพื่อรับพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วม สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ คือการได้ฝึกสะกดจิตในพื้นที่เปิด ใกล้ร่มไม้ ใกล้ชุมชน ใกล้ถนนและทางด่วน ขณะที่หลากหลายชีวิตกำลังเดินทางด้วยความรวดเร็วบนท้องถนน เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะสงบกายใจ และลงลึกในตนเอง แม้บรรยากาศรอบข้างจะไม่ได้สงบเป็นสัปปายะอย่างสมบูรณ์ แต่เราก็สามารถบ่มเพาะความมั่นคงภายใน ดั่งต้นไม้ที่หยั่งรากให้เห็นเป็นตัวอย่าง ทำให้เห็นภาพว่าการเรียนการสะกดจิต ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องกระทำในห้องแอร์หรือในโรงแรม แต่เรากระทำกันในโลกของความเป็นจริงก็ได้ ทำที่บ้าน ในชุมชน หรือท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตก็ได้ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือต้องเก็บไว้ในที่หรูหรา     แม้ทุกวันนี้เราจะยังไม่ได้กลับมาเปิดสอนแบบออฟไลน์… Continue reading เรื่องเล่า 8 ปีหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”

จบการอบรม ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง รุ่นที่ 7

  สำเร็จการศึกษาขั้นสูงไปอีกรุ่นแล้ว ขอให้พวกเขาได้ส่งต่อพลังและทักษะในการกำหนดจิตเพื่อการเติบโตทางใจและจิตวิญญาณต่อไป อย่างมั่นคง มั่นใจ และหมั่นศึกษาต่อไป บทเรียนสุดท้ายที่ครูย้ำเตือนคือความวางใจแต่ไม่หลง ใช้ศักยภาพเพื่อปัญญาและการให้ทาน มิใช่เพื่ออัตตาและการอวดวิเศษ การเข้าถึงปัญญาที่มีในธรรมชาติต้องฝึกละวางตนเอง และที่สำคัญต้องฝึกภาวนาและเจริญสติ ฝึกปักใจให้หนักแน่นมั่นคง เพื่อจูงใจตนเองและคนอื่นสู่ด้านสว่างต่อไป   [ แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับส่งท้าย ] “ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ มีวินัยมากขึ้น มองเห็นอนาคตที่อยากทำให้สำเร็จชัดเจนมากขึ้น “ได้คำตอบจากเสียงภายใน ว่าสิ่งที่เราตามหา มีอยู่แล้วในตัวเรา เราเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้ว ให้เรานำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีออกมาบำบัด เยียวยา ผู้คนได้แล้ว โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษากับงานพยากรณ์ “หลายๆ เทคนิคนำมาใช้ประโยชน์ได้ช่วยฮีลใจตัวเอง ฮีลร่างกายตนเอง และคนอื่นได้ด้วย “เข้าใจธรรมชาติของจิตมากขึ้น นอกจากการสั่งจิตแล้วยังได้ฝึกเรื่องการโปรแกรมจิตเพื่อการบรรจุสิ่งดีๆ ที่จะเป็นประโยชน์และพลังเสริมให้ผู้รับการบำบัด ได้ใช้กับตัวเองในเรื่องการฝึกจิตมองสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดปัญญา และโปรแกรมสิ่งดีๆ ให้กับจิต และจะหาเวลาและโอกาสใช้สิ่งที่เรียนรู้กับผู้อื่นด้วย “การเรียนครั้งนี้ได้รับพลังจากจิตใต้สำนึก สิ่งที่ได้รับเหนือความคาดหมายไปอีกคือ พลังปัญญาของจักรวาล “ได้พัฒนาตนเองในการฝึกสะกดจิต ทั้งแบบมีการวางแผนล่วงหน้าและแบบไม่ได้วางแผน ได้พัฒนาสมองซีกซ้าย เชื่อมโยงระหว่างกาย ใจ จิตวิญญาณ จิตใต้สำนึก ได้ฝึกการฟังแบบมีสติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ “ตอนแรกรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะเรียนได้ ยังคิดว่าน่าจะเรียนได้ไม่จบด้วยซ้ำ… Continue reading จบการอบรม ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง รุ่นที่ 7

จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19

  การเดินทางของจิตวิญญาณนำมาให้พบกัน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 9 – 10 และ 16 – 17 กันยายน 2566 ออนไลน์ทาง Zoom โดยเป็นรุ่นที่ผู้เรียนรู้สึกเชื่อมโยงกันมากที่สุดรุ่นหนึ่งในระหว่างทำกิจกรรมฝึกสะกดจิตคู่กัน 😊 คำบอกเล่าส่วนหนึ่งหลังเรียนจบ :   “เหมือนเราได้พัฒนาตนเอง จาก learning by doing เลยค่ะ หลักสูตรเข้มข้นมากค่ะ ได้ฝึกตัวเอง ในการ กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น เหมือนรู้สึกว่า เพื่อนๆ ทุกคน ที่อยู่ในคลาส และอาจารย์ พร้อมที่รับฟัง ในสิ่งที่เราพูด และจะมีข้อเสนอแนะ ที่ดีๆกลับมาให้เรา ไม่ต้องกังวล ว่าจะผิดหรือ ถูก เหมือนเป็นคลาสที่พร้อมให้เรา เรียน รู้ เหมือนเรามาอยู่ในส่วนของ positive energy ของ class เลยค่ะ ประทับใจในทุกครั้งที่อาจารย์… Continue reading จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19

สิ่งที่ได้พัฒนาตนเองจากการเรียน พลังแห่งจิต

  การอบรมในหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ที่เราจัดมาแล้วทั้งหมด 18 รุ่นในขั้นต้น-กลาง เป็นการเรียนรู้เกี่ยวพลังของจิต การโปรแกรมจิต และการฝึกหัดจิต เพื่อการพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง สัมผัสจริง ผ่านการดูแลตนเองและผู้อื่น บนพื้นฐานความเข้าใจด้วยปัญญาและการฝึกจิต บนหลักการสะกดจิตบำบัดและพุทธธรรม นำสิ่งที่ดูยากแต่ใกล้ตัวให้ได้เห็นว่าเราทุกคนสามารถฝึกได้อย่างไร “คอร์สนี้ทำให้เรารู้สึกว่าทุกๆคนมีพลังมากมายอยู่ในตัว ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้รับกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่ทางออกที่เคยมองไม่เห็น และเปิดทางให้เราพบทางสว่างที่รออยู่ข้างหน้า สิ่งที่เรียนรู้มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างมากมาย และได้วิธีปฏิบัติที่เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ผ่านการอ่านหน้งสือ ทุกๆคนเก่งและน่าทึ่งมากๆค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ มีคนแค่ส่วนน้อยที่ให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับจิต เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น ตาลดีใจที่ได้พบเพื่อนๆที่มีความสนใจในแบบเดียวกัน ซึ่งยากมากๆที่จะมีโอกาสได้พบเจอในชีวิตประจำวัน” / คุณตาล รุ่นที่ 16   “ได้เรียนรู้… กระบวนการขั้นตอนการสะกดจิตอย่างถูกวิธี ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเห็นเพิ่มประสบการณ์และเห็นความผิดพลาดตัวเองเพื่อนำไปปรับปรุง เรียนรู้พลังงานของครู​ขณะที่สอนและขณะสะกดจิต​นร.​ ได้เรียนรู้จักกับเพื่อนๆ​ กลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน​ เรียนรู้ความเหมือน​ความต่างของกันและกัน และได้เรียนรู้กับตัวเองว่า​ จิต​ เรามีความพิเศษมากๆ​ มีพลังอำนาจมากๆ​ในการพาเราไปรับรู้​ทุกสิ่งที่อยากรู้​ สั่งการสมองพฤติกรรม​ของเรา​ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือแย่ลงก็เพราะ​ จิต​” / คุณลักษณ์ รุ่นที่ 16   😊 ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของบทเรียนและสิ่งที่ได้รับ ของผู้เรียนรุ่นที่… Continue reading สิ่งที่ได้พัฒนาตนเองจากการเรียน พลังแห่งจิต

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 18

  จบรุ่นที่ 18 แล้ว 🥳 “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง เรียนรู้และฝึกฝนออกกำลังของจิต ผ่านการจินตภาพ การสะกดจิตบำบัด การเขียนโปรแกรมจิต และเรียนรู้หลักการเบื้องหลังที่เกี่ยวข้อง   รับฟังสรุปบทเรียนจากผู้เข้าร่วม ได้ดังนี้ *** ได้ฝึกตัวเองอย่างไร : จากการฝึกสะกดจิตคู่ทุกรอบที่ผ่านมา ✅ ได้ฝึกส่งพลังให้กับเพื่อน ✅ สังเกตอีกฝ่าย เช่นท่าทาง ความต้องการ , ฝึกการฟัง ✅ ความชำนาญในเรื่องการสะกดจิต ✅ ได้รับพลังจิตวิญญาณ ให้จิตใจเข้มแข็ง และรู้ทางแก้ปัญหา ✅ การสื่อสารสองทาง ✅ ดูแค่บทตัวเองไม่ได้ ต้องสังเกตจังหวะที่เหมาะสม ปรับไปตามเหตุการณ์ ไม่ต้องกังวลบท ✅ การรู้เป้าหมายของอีกฝ่าย ทำให้เรามุ่งไปสู่ผลลัพธ์ได้ตรง ✅ การสื่อสารที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าถึงอีกฝ่ายเชิงลึก ✅ สัมผัสเพื่อนด้วยใจ ✅ ฝึกใช้โทนเสียงที่เหมาะสม ✅ คำพูดในการบอกผู้อื่นก็เป็นการบอกตนเองด้วย ✅ ฝึกให้เรารับรู้พลังงานและความรู้สึกของคนอื่น… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 18

ผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6

  ขอแสดงความยินดีกับผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ วันที่ 22 – 23 , 29 – 30 ตุลาคม 2565 (รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่าน Zoom ฝึกฝนการสะกดจิตบำบัด ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การสะกดจิตย้อนอดีตชาติและมองภาพอนาคต และสิ่งที่ลึกกว่าจิตใต้สำนึก ติดตามโครงการเพื่อการกุศลโดยผู้จบการอบรม เร็วๆ นี้   เปิดหลักสูตรของสถาบันฯ ได้ที่ https://www.dhammaliterary.org/open-course/   รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ฐิติมาพร เสรีมาศพันธุ์ ภณศา จันทร์อุดม ปวีณา วงษา อัญชลี ศรีลาชัย นันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ พวงแก้ว กองทอง มุทิตา สารพัฒน์ อัครเดช ชูเลาตระกูล สรินัดดา สุดบรรทัด วีรมลล์… Continue reading ผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 6

จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

  จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17 เรียนรู้พื้นฐานการสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก , การสะกดจิตย้อนวัย , การใช้จินตภาพ , การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ เมื่อวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยอบรมและปฏิบัติฝึกสะกดจิต ผ่านโปรแกรม Zoom สอนโดยครูโอเล่ (หรือเม่น – ชื่อที่ผู้จัดการ และ ผู้เรียนตั้งให้ใหม่)   ส่วนหนึ่งของบทเรียน จากการสรุปในห้อง “ได้ฝึกจิตอย่างไร จากการฝึกสะกดจิตคู่ที่ผ่านมา ??? โฟกัสควบคุมการใช้เสียงของตนเอง 
เพื่อให้สอดคล้องกับคลื่นสมอง ฝึกตัวเองมีสมาธิและช้าลง ทำอย่างมีสติ 
โฟกัสกับคนข้างหน้าเรา ควบคุมอารมณ์… Continue reading จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 16

  “ทำให้รู้ว่าเสียง ความคิด และจินตนาการ มีอิทธพลต่อตัวเราอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้เข้าใจการเชื่อมโยงพลังงานระหว่างจิตกับร่างกาย และบทเรียนต่างๆเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้” – คุณอัญชลี (อัญ)   “ได้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์สะกดจิตมากยิ่งขึ้น ชอบที่อาจารย์เปรียบเทียบการสะกดจิตกับศาสนาพุทธ ทำให้เห็นว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาเค้าให้เปลี่ยนการปรุงแต่งไปเป็นพลังให้ได้ก่อน เค้าถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงการปล่อยวางเลิกปรุงแต่งได้ จุดนี้ทำให้เห็นคุณค่าของงานที่กำลังจะทำมากๆ ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินของผู้คน (ใช้ประโยชน์จากการปรุงแต่งจนสามารถละการปรุงแต่งได้สักวัน) ได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นจากการได้ฝึกกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้ผลตอบรับที่ดี และก็ได้ฟังข้อปรับปรุงจากเพื่อนและอาจารย์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป – คุณพวงแก้ว (นุ้ย)   “👍 กระบวนการขั้นตอนการสะกดจิตอย่างถูกวิธี 👍 ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเห็นเพิ่มประสบการณ์และเห็นความผิดพลาดตัวเองเพื่อนำไปปรับปรุง 👍 เรียนรู้พลังงานของครู​ขณะที่สอนและขณะสะกดจิต​นร.​ 👍ได้เรียนรู้จักกับเพื่อนๆ​ กลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน​ เรียนรู้ความเหมือน​ความต่างของกันและกัน 👍 ได้เรียนรู้กับตัวเองว่า​ จิต​ เรามีความพิเศษมากๆ​ มีพลังอำนาจมากๆ​ในการพาเราไปรับรู้​ทุกสิ่งที่อยากรู้​ สั่งการสมองพฤติกรรม​ของเรา​ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือแย่ลงก็เพราะ​ จิต​” – คุณสิริลักษณ์ (ลักษณ์)   “✔️ เข้าใจกระบวนการทำงานของจิตใจเราเองมากขึ้น ✔️ ฝึกการระมัดระวัง การใช้ชีวิต ต้องมีสติ ในการใช้ชีวิต และรับข้อมูล… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 16