ผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง ’15

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 15

เมื่อวันที่ 2-3 และ 9-10 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับกลุ่มไลน์

 

[ ผู้สำเร็จการอบรม ]

 1. ณภัทร (ภัทร) อาชีพ นวดบำบัด/คลื่นเสียงบำบัด
 2. พลอยมณี (พลอย) อาชีพ แม่บ้าน
 3. คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์
 4. พุทธธิดา (เจี๊ยบ) อาชีพ อาจารย์
 5. เสรีพิพัชร์ (เสรี) อาชีพ นักธุรกิจ
 6. พรจิตร (ปุ้ย) อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 7. ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนอิสระ
 8. ณอัญญา (อั๊ท) อาชีพ กระบวนกรอิสระ
 9. นภภัสร์สร (จูเน่ซัว) อาชีพ หมอดู
 10. ลำดวน อาชีพ แพทย์
 11. อนุตรจิตต์ (นุ) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/โค้ช

 

 

[ ทบทวนสิ่งที่ได้ฝึกและเรียนรู้ จากการฝึกสะกดจิตคู่ 4 รอบ ]

✅ การใช้คลื่นเสียงในพูด
✅ เข้าใจประสบการณ์/
ธรรมชาติของแต่ละคน
✅ โค้ชนำทางสู่จิตใต้สำนึกตัวเอง
✅ ทำให้จิตของคนอื่นสงบลง
✅ แสดงความเป็นผู้นำ
✅ ใช้จินตนาการ / นึกเป็นภาพ
✅ การใช้ท่วงทำนอง/ถ้อยคำในการสื่อสาร เพื่อจูงใจคนอื่น
✅ การสังเกต (สีหน้า แววตา ท่าทาง) 
รับรู้อารมณ์อีกฝ่าย
✅ ความวางใจ (ตัวเอง / กระบวนการ / คู่)
✅ ไหวพริบในการพูดคุยกับเคส
✅ สัมผัสที่หก (ความรู้สึก) / เปิดช่องสัญญาณ
✅ สื่อสารจากความรู้สึกของตัวเอง
✅ ลด/วางตัวตนของตัวเอง 
(อ่อนน้อม ลดความโอ้อวด)
✅ การตั้งคำถาม
✅ ใช้หัวใจฟัง
✅ อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยวางความคิด (ด้นสด)
✅ ความเชื่อมั่น / เขียนให้พลัง
✅ ใช้ความเป็นกันเองเพื่อส่งพลังบวก
✅ ฝึกสะกดจิตกับตัวเอง
✅ เชื่อมโยงกับครูภายใน ความเป็นผู้ใหญ่

 

รายละเอียดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต”
https://www.dhammaliterary.org/mindpower/