จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17

 

จบการศึกษา ! “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง รุ่นที่ 17
???? เรียนรู้พื้นฐานการสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis
????‍♀️ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก , การสะกดจิตย้อนวัย , การใช้จินตภาพ , การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ
เมื่อวันที่ 8 – 9 , 15 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยอบรมและปฏิบัติฝึกสะกดจิต ผ่านโปรแกรม Zoom สอนโดยครูโอเล่ (หรือเม่น – ชื่อที่ผู้จัดการ และ ผู้เรียนตั้งให้ใหม่)

 

???? ส่วนหนึ่งของบทเรียน จากการสรุปในห้อง

“ได้ฝึกจิตอย่างไร จากการฝึกสะกดจิตคู่ที่ผ่านมา ???
❤️ โฟกัสควบคุมการใช้เสียงของตนเอง 
เพื่อให้สอดคล้องกับคลื่นสมอง
❤️ ฝึกตัวเองมีสมาธิและช้าลง ทำอย่างมีสติ 
โฟกัสกับคนข้างหน้าเรา
❤️ ควบคุมอารมณ์ เวลาพูดผิดพลาด เพื่อกลับมาพูดต่อ
❤️ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปรับตามสิ่งที่เกิดขึ้นหน้างาน 
ปล่อยวางจากแผนที่มี
❤️ รู้เท่าทันจิตตนเอง วางตัวกับคนที่อยู่ตรงหน้าหรือสังคมที่อยู่ได้
❤️ ฝึกย้อนกลับมาฟังเสียงตัวเองหรือสิ่งที่พูด สะกดจิตตัวเองไปด้วย ในขณะที่เรากำลังสะกดจิตคนอื่น
❤️ ฝึกเรียงลำดับเหตุการณ์และร้อยเรียงจินตนาการ
❤️ ฝึกสัมผัสที่หก หยั่งสิ่งที่เขาเห็นแต่ไม่ได้พูด เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า จดจ่อและไปตามจิตของเพื่อน
❤️ โอบอุ้มเพื่อน ใส่ใจและอยู่กับคนตรงหน้า ไม่กังวลในสคริป
❤️ ออกนอกกรอบจากข้อจำกัดของตัวเอง
❤️ วางแผนระยะสั้น ฝึกฝันกลางวัน สร้างภาพในใจ
❤️ ทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น เช่น เส้นทางความทุกข์ของแต่ละคนมีความเหมือนกัน แค่หน้าตาต่างกัน
❤️ ฝึกวางตัวเป็นกลาง ลดทิฐิ
❤️ เข้าใจเรื่องของพระพุทธศาสนามากขึ้น การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป , ผลบุญกรรม และการสามารถทำให้ดับได้ด้วยจิต
❤️ พูดสิ่งดีๆ กับเพื่อน จิตเราก็ได้ฟังสิ่งดีๆ นั้นไปด้วย
❤️ ฝึกสติ ระวังคำพูดที่จะกระทบกับเพื่อน และใช้ความเมตตากรุณาที่ต้องการช่วยเหลือกัน
❤️ สิ่งที่เพื่อนได้หรือเห็นก็สอนใจเราไปด้วย

 

“สิ่งที่ได้รับหรือบทเรียนจากคอร์สนี้ ???
???? ที่ระลึก : จิตที่กลับมารวมกันและนิ่งลง ทำให้มีพลังไปที่ต่างๆ ได้
???? ความเพียร : ให้ทำต่อไปเรื่อยๆ ตั้งใจจดจ่อใส่ใจกับการภาวนา
???? ดูแลตัวเองนะ : สิ่งที่เห็นในการสะกดจิตทำให้รู้ว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดเหมือนเดิม
???? Unknown : เรียนรู้จากความไม่รู้ เป็นความท้าทายทุกครั้งในการฝึกสะกดจิตและการฝึกจิตตนเอง
???? รักยังอยู่ : คนในภาพอาจไม่อยู่แล้ว แต่ความรักความรู้สึกยังคงอยู่ สิ่งที่จบลงในภพหนึ่งแล้ว 
แต่สิ่งนั้นอาจจะยังคงอยู่หรือสืบมาข้ามภพ
???? เวียนว่ายตายเกิด : เข้าใจคำๆ นี้ชัดเจนขึ้น ทำให้บอกตนเองว่า “หมั่นทำกรรมดีไว้”
???? เมตตาต่อตนเอง และรักตัวเอง : เพราะกลไกปกป้องตัวเองที่สร้างขึ้น ทำให้ไม่เห็นโลกตามจริง จนยอมตามคนอื่นเกินไปเป็นภาระต่อตัวเอง ต้องมองตามความจริง เพื่อเมตตาตัวเองมากขึ้น
???? อยู่ในใจเสมอ : “พ่ออยู่ในใจลูกเสมอนะ อย่าร้อง จงเข้มแข็ง” 
เราพร้อมทำอะไรเพื่อตนเองและคนรอบข้างอย่างมีกำลังใจ และความเข้มแข็งจากจิตใจ
???? ยอมรับ : ยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น 
ไม่คิดว่าทำไมต้องเกิดแบบนี้ขึ้นแก่ฉัน
???? คุณค่า : การตระหนักในคุณค่าตัวเองมากขึ้น มีความพร้อมส่งต่อคุณค่านี้ให้กับคนอื่น
???? การปล่อย : หากเราติดค้างเรื่องใด ควรปล่อยวางบ้าง เราไม่สามารถยึดติดสิ่งๆ หนึ่งได้ตลอดเวลา
???? สติ เกิด สงบ : เวลาทำให้เพื่อนแล้วผิดพลาด จิตมีการสัดส่าย ตอนไหนมีสติ เราก็จะสงบ และควบคุมความกังวลใจได้
???? การเจริญสติ : รู้เท่าทันตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ ทำให้ละตัวเองในขณะนั้นและทำตามกระบวนการ
สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรนี้ เปิดสอนเพียงปีละ 2 รอบเท่านั้น
ติดตามตารางการอบรมได้ที่