จบการอบรม ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง รุ่นที่ 7

 

สำเร็จการศึกษาขั้นสูงไปอีกรุ่นแล้ว ขอให้พวกเขาได้ส่งต่อพลังและทักษะในการกำหนดจิตเพื่อการเติบโตทางใจและจิตวิญญาณต่อไป อย่างมั่นคง มั่นใจ และหมั่นศึกษาต่อไป

บทเรียนสุดท้ายที่ครูย้ำเตือนคือความวางใจแต่ไม่หลง ใช้ศักยภาพเพื่อปัญญาและการให้ทาน มิใช่เพื่ออัตตาและการอวดวิเศษ การเข้าถึงปัญญาที่มีในธรรมชาติต้องฝึกละวางตนเอง และที่สำคัญต้องฝึกภาวนาและเจริญสติ ฝึกปักใจให้หนักแน่นมั่นคง เพื่อจูงใจตนเองและคนอื่นสู่ด้านสว่างต่อไป

 

[ แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับส่งท้าย ]

“ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ มีวินัยมากขึ้น มองเห็นอนาคตที่อยากทำให้สำเร็จชัดเจนมากขึ้น
“ได้คำตอบจากเสียงภายใน ว่าสิ่งที่เราตามหา มีอยู่แล้วในตัวเรา เราเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้ว ให้เรานำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีออกมาบำบัด เยียวยา ผู้คนได้แล้ว โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษากับงานพยากรณ์
“หลายๆ เทคนิคนำมาใช้ประโยชน์ได้ช่วยฮีลใจตัวเอง ฮีลร่างกายตนเอง และคนอื่นได้ด้วย
“เข้าใจธรรมชาติของจิตมากขึ้น นอกจากการสั่งจิตแล้วยังได้ฝึกเรื่องการโปรแกรมจิตเพื่อการบรรจุสิ่งดีๆ ที่จะเป็นประโยชน์และพลังเสริมให้ผู้รับการบำบัด ได้ใช้กับตัวเองในเรื่องการฝึกจิตมองสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดปัญญา และโปรแกรมสิ่งดีๆ ให้กับจิต และจะหาเวลาและโอกาสใช้สิ่งที่เรียนรู้กับผู้อื่นด้วย
“การเรียนครั้งนี้ได้รับพลังจากจิตใต้สำนึก สิ่งที่ได้รับเหนือความคาดหมายไปอีกคือ พลังปัญญาของจักรวาล
“ได้พัฒนาตนเองในการฝึกสะกดจิต ทั้งแบบมีการวางแผนล่วงหน้าและแบบไม่ได้วางแผน ได้พัฒนาสมองซีกซ้าย เชื่อมโยงระหว่างกาย ใจ จิตวิญญาณ จิตใต้สำนึก ได้ฝึกการฟังแบบมีสติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ
“ตอนแรกรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะเรียนได้ ยังคิดว่าน่าจะเรียนได้ไม่จบด้วยซ้ำ แต่พอเรียนแล้วเจอเพื่อนในคลาสที่เป็นมิตรมาก ให้กำลังใจให้ความั่นใจ เลยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเราทำได้ /การฝึกเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราได้คิดอะไร ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น ต้องเป็นคนช่างสังเกตุ รอบคอบมากขึ้น
“ได้ความรู้ที่หลากหลาย และลึกซึ้ง ถึงการปรับเปลี่ยนจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก ได้ความรู้และเข้าถึงประสบการณ์ของ past life regression, life between life, future progression ได้ความมั่นใจ และกระตือรือร้นที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
“ฝึกการเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออก ฝึกตั้งคำถามและสอบถามลึกเพื่อลงในรายละเอียด ได้เรียนรู้เสียงภายในและสำรวจความรู้สึกบ่อยขึ้น
“รู้สึกมั่นใจในการสะกดจิตผู้อื่นมากขึ้น เข้าใจกระบวนการในการสะกดจิตได้ชัดเจนขึ้น การได้ฝึกทำกิจกรรมและได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนทำให้เรามีมุมมองใหม่ที่มีประโยชน์นำไปปรับใช้ได้
การได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกร่วมทำให้เราเข้าใจในพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
กิจกรรมจับไพ่สะท้อนให้เห็นและเข้าใจถึงตัวตนของเราชัดเจนมากขึ้น การเรียนนี้ฝึกให้เราเชื่อมโยงกับปัญญาญาณภายในเพื่อหาคำตอบในเรื่องต่างๆ และที่สำคัญการมาเรียนในครั้งนี้ทำได้รับคำตอบที่สำคัญในชีวิตจากการสะกดจิตด้วย”
“เราได้เรียนรู้วิธีการจากเพื่อนๆที่หลากหลาย และเข้าใจในความหลากหลายและแตกต่างมากขึ้น และการฝึกการสะกดจิตของเราได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาให้เข้าใจมากขึ้นทั้งตัวเราและตัวผู้ถูกสะกดจิต ได้มีพลังงานดีๆที่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆซึ่งกันและกัน”

 

รายชื่อสมาชิกผู้จบการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง” รุ่นที่ 7

วรัทยา นิด
สาริสา อุ๊
บุปผา อ๋อ
หรรษา เก๋
สิริวิภา เหมย
สุนทรี นุ้ย
ณภัทร ภัทร
อุษณี อุ๊
อนิสา อันอัน
มธุรพร บุ๋ม
คุณามาศ แอน (ศิษย์เก่าเข้าทบทวน)
ศจิภา หมี (ศิษย์เก่าเข้าทบทวน)

 

ติดตามตารางอบรมของสถาบันฯ
https://www.dhammaliterary.org/open-course/