สิ่งที่ได้รับจากการเข้าเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 18

 

จบรุ่นที่ 18 แล้ว 🥳 “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ขั้นต้น-กลาง เรียนรู้และฝึกฝนออกกำลังของจิต ผ่านการจินตภาพ การสะกดจิตบำบัด การเขียนโปรแกรมจิต และเรียนรู้หลักการเบื้องหลังที่เกี่ยวข้อง

 

รับฟังสรุปบทเรียนจากผู้เข้าร่วม ได้ดังนี้

*** ได้ฝึกตัวเองอย่างไร : จากการฝึกสะกดจิตคู่ทุกรอบที่ผ่านมา

✅ ได้ฝึกส่งพลังให้กับเพื่อน
✅ สังเกตอีกฝ่าย เช่นท่าทาง ความต้องการ , ฝึกการฟัง
✅ ความชำนาญในเรื่องการสะกดจิต
✅ ได้รับพลังจิตวิญญาณ ให้จิตใจเข้มแข็ง และรู้ทางแก้ปัญหา
✅ การสื่อสารสองทาง
✅ ดูแค่บทตัวเองไม่ได้ ต้องสังเกตจังหวะที่เหมาะสม ปรับไปตามเหตุการณ์ ไม่ต้องกังวลบท
✅ การรู้เป้าหมายของอีกฝ่าย ทำให้เรามุ่งไปสู่ผลลัพธ์ได้ตรง
✅ การสื่อสารที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าถึงอีกฝ่ายเชิงลึก
✅ สัมผัสเพื่อนด้วยใจ
✅ ฝึกใช้โทนเสียงที่เหมาะสม
✅ คำพูดในการบอกผู้อื่นก็เป็นการบอกตนเองด้วย
✅ ฝึกให้เรารับรู้พลังงานและความรู้สึกของคนอื่น ทำให้รู้ว่าเราควรพูดใช้คำแบบไหน
✅ เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น กังวลน้อยลง ไม่ยึดติดสคริปเกินไป
✅ ฝึกใช้จินตนาการ
✅ ฝึกสมาธิ นิ่งขึ้น ทำให้การพูดมีพลังมากขึ้นและย้อนกลับมาหาเรา
✅ ช่วยเหลือให้เพื่อนผ่อนคลาย คลายจากความกังวล
✅ ตัดความกังวล ด้นไปเรื่อยๆ ใช้สมาธิ
✅ สื่อสารช้าลง มีน้ำหนักมากขึ้น ชวนจินตนาการมากกว่าเดิม
✅ ใช้หลักตัว U เป็นเรื่องมือนำจิตใจ

 

*** ได้รับบทเรียนอะไรจากคอร์สนี้ / สิ่งที่เรียนนี้จะนำไปใช้ต่ออย่างไร

🌞 จิตใต้สำนึกเป็นเรื่องสำคัญมาก ใช้ได้กับทุกๆ อย่าง
🌞 เขียนโปรแกรมจิตเพื่อทำสิ่งที่ตั้งใจ ให้เราตั้งใจมากขึ้น เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น และประสบความสำเร็จ
🌞 ประยุกต์ใช้กับลูกในเรื่องการโปรแกรมจิต
🌞 โปรแกรมจิตตนเอง เพื่อปรับความเชื่อที่ขัดขวางเรา
🌞 สื่อสารและรับฟังเพื่อรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ทำให้การสื่อสารชัดเจนมากขึ้น และเข้าใจเขา
🌞 นำบทเรียนจากเพื่อนและคนที่ผ่านเข้ามาทบทวนตนเอง
🌞 การสะกดจิตให้ได้ผลทำอย่างไร นำข้อมูลและประสบการณ์มาสร้างความเชื่อมั่น
🌞 โปรแกรมจิตเพื่อพัฒนาจิตใต้สำนึกตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น , ฝึกเขียน🌞 โปรแกรมจิตในเรื่องอื่นๆ
🌞 การสะกดจิตไม่ใช่เรื่องของตรรกะอย่างเดียว ต้องเชื่อในกระบวนการ ต้องสร้างกระบวนการที่เชื่อมั่นได้และลื่นไหล
🌞 ลองใช้กับนักเรียนที่สอนซึ่งมีความกังวลกับตนเองสูง ช่วยให้เขาเห็นพลังข้างในและความสามารถ
🌞 นักสะกดจิตที่ดีต้องมีการพูดคุยสิ่งที่เขาต้องการ และวางกระบวนการไปให้ถึงจุดหมายมากที่สุด
🌞 พูดคุยกับผู้อื่นมากขึ้น
🌞 เพิ่มเรื่องการจินตนาการภาพเพื่อกระตุ้นสมองซีกขวา
🌞 ก่อนการช่วยเหลือคนอื่น เราต้องเคลียร์ตัวเองด้วย ต้องโปรแกรมจิตตัวเองด้วย
🌞 กำหนดจิตสำหรับเส้นทางในอนาคต , การเตรียมตัวตาย

 

สนใจอ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
https://www.dhammaliterary.org/mindpower/

 

🙏 ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจแก่ผู้เรียนที่จบรุ่นนี้

คุณสุนทรี นุ้ย , รัชนีวรรณ นัด , ศิราณี ปู , มธุรพร บุ๋ม , บุษราภรณ์ พี่บุษ , สิริวิภา เหมย , ศุภลักษณ์ แอน , จันทนี แมว , ฐิติขวัญ ขวัญ , ตริยาพร ใบเตย , หรรษา เก๋ และ อนิสา อันอัน