สะกดจิตบำบัดส่วนตัว Hypnosis Therapy

     

สะกดจิตบำบัดส่วนตัว Hypnosis Therapy

ให้คำปรึกษาและโปรแกรมจิตออนไลน์ โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” และคณะ

  • ให้คำปรึกษาและสะกดจิตบำบัดผ่านศาสตร์ Hypnotherapy เพื่อการคลี่คลายปมจากอดีต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างแรงจูงใจ การย้อนอดีตชาติ และการค้นหาคำตอบ
  • สะกดจิตออนไลน์ผ่าน Zoom ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง ประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสามารถเลือกรับบริการครบ 4 ครั้งหรือไม่ก็ได้ สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

ค่าใช้จ่าย : 2,000 บาท ต่อครั้ง(Session)

ชำระทีละครั้ง โดยมัดจำครึ่งหนึ่งก่อนเริ่มการให้คำปรึกษาครั้งแรก

สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร, QR Code หรือบัตรเครดิต/เดบิต

ศิษย์เก่าหลักสูตรของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้รับส่วนลด 500 บาทต่อครั้ง

ขั้นตอนการสมัคร :

แจ้งชื่อเล่น อีเมล และระบุว่า ต้องการสมัครสะกดจิตบำบัดส่วนตัว ทางอินบ็อกเพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit

หรือทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com

 

เพื่อความรวดเร็วในการสมัคร ท่านสามารถแจ้งเป้าหมายในการสะกดจิตบำบัด อาทิเช่น ต้องการเยียวยาหรือแก้ไขเรื่องใด หรือต้องการพัฒนาเกี่ยวกับอะไรในตนเอง มาพร้อมการสมัคร

 

โดยจำกัดไม่เกิน 1-2 หัวข้อในการสะกดจิตบำบัด หากมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือท่านมากที่สุด

ลักษณะการสะกดจิตบำบัด :

ประกอบด้วยการให้คำปรึกษาด้วยการพูดคุยสอบถาม และการโปรแกรมจิตด้วยเทคนิค Hypnotherapy

 

ในส่วนแรก การให้คำปรึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจต่อสภาพปัญหา บริบทของชีวิตผู้รับบริการ สร้างความคุ้นเคยต่อผู้บำบัด และการเตรียมพร้อมก่อนการสะกดจิต ซึ่งอาจมีการใช้เครื่องมือหรือกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ อาทิ การเปิดการ์ด การเลือกคำตอบจากบัตรคำ ตามแต่กรณี โดยในการพูดคุยให้คำปรึกษาจะเริ่มต้นก่อนการสะกดจิตทาง Zoom ผ่านการพูดคุยทางเพจเฟสบุ๊คหรืออีเมล และในช่วงต้นของการสะกดจิตทาง Zoom

 

ในส่วนที่สอง การโปรแกรมจิตหรือการสะกดจิตบำบัดเป็นเทคนิคให้ผู้รับบริการได้สำรวจจิตใต้สำนึกและปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ผ่านการหลับตาระลึกภาพและการกำหนดจิตตามที่ผู้บำบัดแนะนำ ในสภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีความผ่อนคลาย เพื่อพัฒนากายจิตและสร้างพลังเชิงบวกให้กับตนเองตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

โดยการบริการสะกดจิตบำบัดนี้เป็นเพียงการสนับสนุนสุขภาวะของผู้รับบริการ ไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์มิว่าในกรณีใด

อนึ่ง ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้สมัครเข้าร่วมด้วยตนเอง หากกำลังอยู่ในการรักษาจากจิตแพทย์หรือรับยาทางจิตเวช โปรดแจ้งทางเราให้ทราบ

 

การเตรียมความพร้อม :

  • ผู้รับบริการจะต้องสามารถเข้าประชุมออนไลน์ทาง Zoom โดยเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟนได้ตลอดกระบวนการ และอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตสมบูรณ์ เพื่อความไม่ติดขัดในการสะกดจิต
  • ห้ามผู้รับบริการทำภารกิจอื่นในช่วงเวลาเดียวกันกับการบำบัด โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีความสงบและเป็นส่วนตัวเท่านั้น
  • ปิดเสียงโทรศัพท์และสิ่งรบกวนอื่นๆ ตลอดกระบวนการ

หากสนใจหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” และอบรมอื่นๆ ของเรา

คลิกได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้