มาเติมไฟให้ชีวิต ด้วยการสำรวจตัวตน และก้าวข้ามขอบความคิด ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55

 

มาเติมไฟให้ชีวิต ด้วยการสำรวจตัวตน และก้าวข้ามขอบความคิด ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55 การเขียนบำบัดเพื่อการเปลี่ยนแปลง เรียนออฟไลน์-ค่าใช้จ่ายตามทุนทรัพย์-รับจำนวนจำกัด มีสองหัวข้อให้เลือกหรือเข้าครบทั้งสองกิจกรรม

.
“เขียนค้นตน : Self-Discovery Journal”

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เรียนการเขียนบำบัดเพื่อการรู้จักตนเองในหลากหลายด้าน ทั้งในจิตสำนึกและใต้สำนึก หากสนใจหลักสูตรนี้ คลิกเลยด้านล่าง
https://www.dhammaliterary.org/selfdiscoveryjournal/

.
“เขียน.ข้าม.ขอบ : การเขียนบำบัดเพื่อปลดล็อกความคิด”

วันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การเขียนบันทึกในแบบไม่ธรรมดา เพื่อสร้างพลังก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัย และเติมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาลองข้ามขอบคลิกด้านล่าง
https://www.dhammaliterary.org/mindshiftingwriting/

.
* สองหลักสูตรนี้เปิดปีละครั้ง
* กรอกใบสมัครล่วงหน้าและสนับสนุนค่าลงทะเบียนตามบริจาคเพื่อมัดจำก่อนเท่านั้น

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เริ่มต้นนับตั้งแต่ปี 2555 โดยได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนหลากหลายครั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปในหลากหลายกลุ่มได้เข้าถึงความรู้การเขียนบำบัด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ตลอดชีวิตและติดตัวได้ทุกที่ที่นำสมุดปากกาเป็นเพื่อนข้างกาย นอกจากจัดอบรมทั่วไปแล้วเราก็ยังมีโครงการกับผู้ต้องขังเรือนจำและรับอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาสุภาวะทางใจและปัญญา