เขียนเยียวยา : Healing Journal

“เขียนเยียวยา” : Healing Journal

 

บันทึกเป็นเพื่อนหัวใจ บ่มเพาะความสุขและเยียวยาความทุกข์ในใจ

ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

การเขียนบันทึกมิใช่การเขียนเพื่อจดจำหรือบอกเล่าแก่ผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อสารกับหัวใจและเยียวยาตัวเราเองได้อีกด้วย การอบรมนี้ใช้เทคนิคการเขียนเชิงจิตวิทยา ซึ่งประสานความรู้อาทิ การเขียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะจากการศึกษา ดร.เจมส์ เพนเนอบาเกอร์ , การเขียนบันทึกสร้างสรรค์ผ่านสองมือ โดย ดร.ลูเซีย คาบัคเชียว และ การเขียนบันทึกบำบัดโมเดลของ แคทรีน อดัม เป็นต้น ร่วมกับหลักธรรมในพุทธศาสนา

 

การอบรม “เขียนเยียวยา” เหมาะสำหรับผู้ต้องการหาเครื่องมือดูแลตัวเองทั้งการบ่มเพาะความสุขและดูแลความทุกข์ภายในจิตใจตนเอง หัวข้อนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจนำการเขียนบำบัดไปใช้กับผู้อื่น โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ เป็นผู้บุกเบิกการอบรมการเขียนบำบัดอย่างจริงจังเป็นที่แรกของประเทศไทย

เรียนแล้วได้อะไร

 

  • ผ่อนคลายความรู้สึก : รู้ใจ ดูแลอารมณ์ตนเอง
  • สื่อสารกับตัวเอง : รู้ตน เข้าใจตัวเอง และสิ่งที่แอบซ่อนภายใน
  • เผชิญหน้าด้วยใจเป็นกลาง : ทบทวนความทุกข์และชีวิตที่ผ่านมา
  • บ่มเพาะสิ่งที่ดีให้กับหัวใจ และกระตุ้นการลงมือทำใหม่ในชีวิตจริง

* ผู้ผ่านการอบรมครบสองวันจะได้รับ คู่มือเขียนเยียวยา (ออนไลน์ในเว็บไซต์) พร้อมเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อการทบทวนและดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง

เวลาอบรมและสถานที่

 

วันที่ 6 – 7 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. – 16.30 น.

 

ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ หมู่บ้านอยู่เจริญ 3 คลองสี่

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

แผนที่ : https://goo.gl/maps/yRhQMPmr1nGSnJvB8

(ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากสถานี BTS คูคต / 13 กิโลเมตร จากสถานี BTS รังสิต)

ค่าลงทะเบียน

 

บริจาคตามกำลังทรัพย์ก่อนเริ่มเรียน

 

เดิมหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต มีค่าลงทะเบียน จำนวน 1,900 บาท ต่อหัวข้ออบรม โดยได้ปรับเปลี่ยนเป็นบริจาคตามกำลังทรัพย์ เพื่อเอื้อโอกาสให้ผู้เรียนที่มีรายได้น้อย มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนตนเองเช่นเดียวกัน

 

ค่าลงทะเบียนในการอบรมรอบนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้ว นำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลของเรา โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยใช้รายได้จากการจัดกิจกรรมเกือบทั้งหมด โดยไม่พึ่งพาสปอนเซอร์เป็นหลัก

 

อ่านรายละเอียด กิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ได้ที่

www.dhammaliterary.org/โครงการเพื่อการกุศล/

สมัครเข้าเรียน

 

กรอกใบสมัครด้วยการคลิกปุ่มด้านล่างนี้ โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนตามบริจาคก่อนเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าเรียน

 

📝  ชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

 

ประกอบด้วย 4 หัวข้อ สามารถเลือกเข้าหลักสูตรใดก่อนก็ได้ ผู้ที่เคยเข้าอบรมในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง การอบรมในหัวข้ออื่นต่อก็จะเป็นต่อยอดกระบวนการเรียนรู้จากเดิม 

 

 

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีหัวข้ออบรมอื่นที่จัดตามโอกาสพิเศษ อาทิ “เขียน.ปล่อย.วาง” , “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” และการเขียนที่เน้นการฝึกเจริญสติ คือโครงการ “เขียนภาวนา”

การอบรมหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ยังได้จัดกิจกรรมเชิงการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำหญิง สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์รายละเอียดโครงการผู้ต้องขังเรือนจำ

ตัวอย่างบทเรียนและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

 

การเขียนและการทบทวนช่วยขยายความคิดและความระลีกรู้ถึงแง่มุมที่ไม่คาดคิด มีประโยชน์กับการคลี่คลายเรื่องที่คับข้องใจ พึ่งพาตัวเองได้ดีขึ้น รู้สึกเป็นมิตรกับตัวเอง”

 

คุณสุจิตตา (อิ๋ว) อาชีพ ทำงานอิสระด้านพัฒนาบุคลากร

 

________

 

“ได้คุยกับตัวเอง คุยกับหัวใจตัวเอง บอกรัก และชื่นชมตัวเอง เหมือนมีเพื่อนที่สนิทที่สุดอยู่ข้างๆตลอดเวลา รู้สึกอบอุ่นใจ ไม่เหงา ไม่เดียวดายอีกต่อไป ได้เข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้น ทั้งกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่ฝังใจในอดีต สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวด จนเราไม่กล้าไปคิดถึงมัน ไม่กล้าไปแตะ ไม่กล้าไปเฉียดใกล้ แต่มันยังคงอยู่ในความทรงจำที่เจ็บปวดมันอยู่ตรงนั้นเสมอ แต่หลังจากผ่านการเข้าไปทำความเข้าใจภายในจากการอบรม ได้รับการเยียวยาจริงๆค่ะ รู้สึกโล่งสบายขึ้น”

 

คุณมนต์สินี (เจี๊ยบ) อาชีพ เจ้าของกิจการ

วิทยากร

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ วิทยากร นักเขียน นักสะกดจิตบำบัด ผู้สอนการเขียนบำบัดในชื่อชุดหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” (จำนวน 55 รุ่น) สอนการสะกดจิตบำบัดและการโปรแกรมจิตตัวเองในชุดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” (30 รุ่น) นอกจากนี้ก็ยังเปิดอบรมในเนื้อหาต่างๆ อาทิ การรู้จักตนเอง การเจริญสติภาวนา การพัฒนาครู และภาวะผู้นำ แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

 

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา และการสอนภาวนากับธรรมะประยุกต์ โดยได้รับ Certified Hypnotherapist เป็นผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” ผู้ร่วมศึกษาการเขียนบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV (เสนอผลการศึกษาสองครั้ง) และผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการเขียนภาวนา (เปิดสอน 14 รุ่น และกำลังอยู่ระหว่างศึกษาวิจัยการเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา)

เงื่อนไขในการเข้าร่วม


🙂 ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดและพร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ หากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน ทางโครงการหรือผู้สอนจะพิจารณาให้ออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชย

🤝 ค่าใช้จ่ายนั้นให้เป็นไปตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนโครงการและผู้เรียนท่านอื่น ๆ หากไม่สะดวกชำระเต็มจำนวนที่ระบุ หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายทีหลังให้แจ้งทางโครงการพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนเมื่อสมัคร โดยจะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด

ติดต่อสอบถาม

Dhammaliterary@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์”