เขียนเปลี่ยนชีวิต | พลังของการเปลี่ยนแปลง

 

คำบอกเล่าจากช่วงท้ายการอบรมหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต ประจำปี 2558
(อัพโหลดและตัดต่อใหม่จากช่องเก่า)

อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
www.dhammaliterary.org/khianpianchiwit