รายชื่อผลงานเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกวดเรื่องสั้นหัวข้อ “เมตตา”

 

ประกาศรายชื่อเข้ารอบสุดท้าย : การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “เมตตา” ประเภทเรื่องสั้น

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ 12 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “เมตตา” ประเภทเรื่องสั้น

โดยจะมี 8 ผลงานที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาจากการคัดเลือกในรอบสุดท้าย ซึ่งจะประกาศผลการตัดสินในเดือนมีนาคมนี้

สำหรับน้องๆ ที่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางโครงการขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ฝึกอ่าน-เขียน-เรียนรู้ เพื่อขัดเกลาฝีมือและไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป เมตตาตนเองด้วยการให้โอกาสต่อเองได้พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

 

รายชื่อเยาวชนและผลงานที่ผ่านเข้ารอบมีดังนี้

 

1. นายพชร เตชะโชติกุล : เรื่อง “พ่อผู้ไม่ได้ให้กำเนิด”
โรงเรียนมัธยมสาธิต

2. นายจิรภัทร คงถนอมธรรม : เรื่อง “หญิงชราผู้ร้องขอขนมปัง”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นายสุรเชษฐ์ บุญทูล : เรื่อง “เด็กชายคุณธรรม”
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4. นางสาวปลายศลินี ไชยพิมพา : เรื่อง “ข้อสอบ”
โรงเรียนทิวไผ่งาม

5. นางสาวธนพร โชคศรีเจริญ : เรื่อง “คอยดู…(ครูดอย)”
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

6. นางสาวปิยพัชร์ บุรัสการ : เรื่อง “เจ้าลูกไก่น้อย”
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

7. นางสาวเขมมิกา ฉายสุวรรณ์ : เรื่อง “ตราบสิ้นราตรี”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

8. นางสาววีรยา อินทมาตย์ : เรื่อง “ผู้นำทางแห่งดาวโลก”
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

9. นายศุภวัฑฒ์ ใจเอื้อ : เรื่อง “มรณาธันวา”
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

10. นางสาวนภสร เพชรดี : เรื่อง “มุทิตา”
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

11. นางสาวชวัญญาพัฒน์ ชูพลกรัง : เรื่อง “หัวใจแข็งแรง”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12. นางสาวสุรัตน์ชฎา แซ่ลิ้ม : เรื่อง “ฮีโร่ผู้แตกสลาย”
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

 

* น้องๆ ผู้เข้ารอบสุดท้ายโปรดติดต่อโครงการ โดยส่งภาพถ่ายของตนเองที่ต้องการให้ลงเว็บไซต์คู่กับผลงาน (ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียน) , รูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน-นักศึกษา เพื่อยืนยันตน ส่งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือ Inbox เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

* ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เลื่อนกำหนดการเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2566

* การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด แต่หากตรวจสอบพบการทำผิดกติกาหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ภายหลังจะถูกเรียกคืนรางวัล

 

เว็บไซต์โครงการ

youngawakening.org/write4life/youthwritingcontest/