ภาพบรรยากาศจากการอบรม “มีแค่รัก Unconditional Love” 2566

 

“มีแค่รัก” Unconditional Love การอบรมเพื่อการกุศลโดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ทบทวนชีวิต ความสัมพันธ์ การเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น โอบอุ้มเมล็ดพันธุ์แห่งความรักในตัวเอง ผ่านกิจกรรมการเขียน Heart Touching Journal , เกมกระดาน “ความรักและเงื่อนไข” ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใช้ในคอร์สนี้โดยเฉพาะ, โยคะคู่ และกิจกรรมทบทวนเงื่อนไขกับการก้าวข้ามของตนเอง

จัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บุษบงกช บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ขอขอบคุณผู้ร่วมการอบรมทุกท่านสำหรับการเปิดพื้นที่ของหัวใจและการรับฟังเพื่อเรียนรู้ที่จะลดละเงื่อนไขผูกมัดหัวใจไปด้วยกัน และขอขอบคุณโรงแรมรอยัล ริเวอร์ ทั้งทีมงานและผู้บริหารที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

รายได้จากการอบรมหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลในเดือนนี้ของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมติดตามการอบรมดีๆ ของเราได้ที่ www.dhammaliterary.org/open-course/