ชวนน้องๆ สามเณร เขียนเพื่อดูแลใจ และฝึกสมาธิภาวนา

ชวนน้องๆ สามเณร (และไม่เณร) เขียนเพื่อดูแลใจ และฝึกสมาธิภาวนา เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ในค่ายสามเณรภาคฤดูฝนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ณ อาศรมวงศ์สนิท
.
ร่วมถวายความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโดยครูโอเล่(เม่น)กับครูผึ้ง ผ่านกิจกรรมการเขียน การเล่าเรื่อง กลไกปกป้องตัวเอง การภาวนา การพัฒนาลมหายใจ และการออกจากพื้นที่ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการก้าวเดินต่อไปของตนเอง
.
???? ขอขอบคุณ สถาบันยุวโพธิชน ที่ให้พื้นที่แห่งการเติบโตแก่ทีมงานและจัดทำโครงการดีๆ นี้ขึ้นมา และกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ร่วมรู้กับกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันกับน้องๆ โดยเป็นแบบอย่างของการไม่ถือตัว
.
⭐️ ร่วมบริจาคและเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการปลุกพลัง ปลูกฝัน ปั้นอนาคต สำหรับเด็กเยาวชนในโครงการของ “สถาบันยุวโพธิชน” ได้ที่ ธนาคาร: ทีเอ็มบีธนชาต เลขที่บัญชี: 286-2-13139-4 ชื่อบัญชี: “มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เพื่อศูนย์การเรียนวงศ์สนิทวิทยา” บัญชีออมทรัพย์ สาขา: ถนนเจริญนคร
.
* สนับสนุนกิจกรรม “สถาบันธรรมวรรณศิลป์” ได้ที่
www.dhammaliterary.org/open-course/