ยอดบริจาค โครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน”

 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน” ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาสนับสนุนให้เด็กนอกระบบได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17 ท่าน มียอดบริจาครวมทั้งหมด 10,730.33 บาท เป็นการบริจาคโดยตรงให้กับ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ผ่านทางเราซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดมทุน

ผู้เข้าร่วมจะได้รับสื่อเรียนออนไลน์จากคอร์ส “เขียนคลายทุกข์ : ปลุกพลัง เติมฝัน ปั้นอนาคต” ซึ่งได้อบรมรอบสดเมื่อวันที่ 15 – 16 และ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนเด็กๆ ของทุกท่าน

 

ผลลัพธ์จากการอบรม เขียนคลายทุกข์ :

“ได้เห็นตัวเองมากขึ้น เห็นว่าเรามีมุมมองต่อชีวิตแต่ละด้านยังไงบ้าง และแตกต่างกับคนอื่นยังไง ได้เห็นภาพกว้างขึ้น ร้อยเรียงความคิดกับชีวิตปัจจุบัน ทำให้มองเห็นปัญหาที่เราไม่เคยรู้ หรืออาจจะหลบหนีอยู่ แต่พอได้เขียน เผชิญหน้า ด้วยเทคนิคต่างๆที่ครูสอน เหมือนเรามองเห็นอีกมุมนึงในการแก้ปัญหา ที่ไม่ใช่ร่องความคิดเดิมๆ ขอบคุณความรู้และเทคนิคการเขียนในแบบต่างๆ จะนำไปพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ” / คุณผึ้ง

“ได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้น ทำให้รู้ว่าการเขียนมีอะไรมากมายกว่าที่เคยรับรู้มา การเขียนสามารถนำมาบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของเราได้จริง รับรู้พลังแห่งการเขียน ถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเอง มือและหัวใจจะทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสาน เราจะเห็นจินตนาการของเราได้ชัดเจนขึ้น ความทุกข์เป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ ที่จะนำพาเราไปสู่ฝัน และเป็นการพัฒนากายใจของเราได้อย่างสมบูรณ์” / คุณแอปเปิ้ล

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ :

ณัชชารีย์ สิรินธรานนท์ , นิเวศน์ สุธัมนาถพงษ์ , สมใจ งามคล้าย , อรุณรัศมี พุ่มไพศาล , อุราวัลย์ วัฒนสินพงษ์ , รุ่งทิพย์ สัมฤทธิ์โสภาค , พิริยดา เวชสุวรรณ , กนกวรรณ ชินสวนานนท์ , ภคพล โสภณสกุลสุข , เจนจิรา ศรีกงพาน , ณัฐสุภา เอี่ยมละออ , ฆณศัพท์​ ศรีเมือง , จินต์ณัชชา กุลกีรติยุต , กิตติมา ใจอ่อน ศุภรัตน์โสภิณ , รสธร เมืองไพศาล , วรันทยา อาชีวกุลมาศ , ธีรศานต์ สุขธรรมนิยม และขอขอบคุณหมอพัด ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร ที่ร่วมจัดกิจกรรมและแชร์ประสบการณ์ในการอบรม

 

โครงการ เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการ “คุณให้เขา เราให้คุณ” ซึ่งทางเราได้จัดมาเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นสะพานและผู้ส่งเสริมให้เกิดการบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่างๆ ที่ประสบภาวะยากลำบากในช่วงวิกฤติโควิดและเศรษฐกิจในช่วงนี้ โดยทางเราไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ และมีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง

 

????‍???? ติดตามกิจกรรมดีๆ และบทความทางเพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

หรือเว็บไซต์ www.dhammaliterary.org

????‍♂️ ร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของเรา

https://www.dhammaliterary.org/open-course/