ผู้เข้าร่วมการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่นที่ 13

 

ขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรม #เขียนภาวนา รุ่นที่ 13 ในส่วนภาค “พื้นฐาน เขียนภาวนา” ทั้ง 17 คน

ในวันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงอบรมต่อในส่วนภาค “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” อีกสามสัปดาห์ต่อจากนี้

 

[ บทเรียนและสิ่งที่ได้รับจากการอบรมสี่วัน ]

✍️ การไม่คิดก่อนเขียน ทำให้คิดน้อยลง ไม่ฟุ้งซ่าน
✍️ ไม่จำเป็นต้องรีบหาคำตอบ จะทำให้อยู่ในกรอบเกินไป ลองปล่อยใจให้คำตอบออกมาเอง
✍️ เรียนรู้การภาวนาและการเจริญสติผ่านการเขียน
✍️ เห็นคุณค่าของลมหายใจ
✍️ ทำให้เห็นต้นตอของความทุกข์ คือความคิดความฟุ้งซ่าน และนิวรณ์
✍️ เขียนสะท้อนตัวเอง เห็นการใช้ชีวิตที่ผ่านมา
✍️ เห็นความตั้งใจออกจากพื้นที่ปลอดภัย
✍️ เห็นความอยากและความยึดติดที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นผลต่อกายใจ
✍️ เห็นตัวเองมากขึ้น รู้จักขัดใจตัวเอง ทำให้จดจ่อมากขึ้น และลดความต้องการสมบูรณ์แบบ
✍️ เห็นว่าที่ผ่านปล่อยใจไหลตลอด ต้องขัดใจมากขึ้น
✍️ ไม่ต้องตั้งใจ หรือจงใจตอบโจทย์ แค่มีโจทย์ก็เพียงพอแล้ว
✍️ ควรคลายการยึดในเป้าหมาย แต่ยังมีเป้าหมาย
✍️ วางการยึดติดในตัวฉัน
✍️ ออกจากวงจรใดๆ ก็ตาม ถ้าเห็นภัยของมัน และตัดสินใจ
✍️ ไม่บังคับกายใจเป็นไปตามใจตนเอง
✍️ การอยู่กับลมหายใจทำให้รู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

 

[ หน้าเว็บไซต์หลักสูตร ]
https://www.dhammaliterary.org/meditation-writing/