เขียนบำบัดผู้ต้องขังเรือนจำ เดือนที่ 1

 

เริ่มต้น 2 วันแรก ในโครงการ “พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเขียนบำบัด กลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงในเรือนจำสมุทรปราการ” เดือนที่ 1 มีผู้ต้องขังสนใจสมัครร่วมกิจกรรมของเราเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้เอกสารที่เตรียมไม่เพียงพอ

สองวันแรกของการอบรมเป็นการปฐมนิเทศผ่านการสัมภาษณ์ข้อมูลชีวิต การทดสอบสุขภาวะทางปัญญา และชวนทำกิจกรมเบื้องต้น เพื่อฝึกปล่อยใจให้เป็นอิสรภาพจากการถูกกักขังผ่านการเขียน วาด และบอกเล่าเรื่องราว ทำความคุ้นเคยกับสมุดบันทึกที่ให้ออกแบบปกด้วยตนเอง

รู้สึกยินดีที่เราได้กลับมาส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้ต้องขังผ่านการเขียนบำบัดอีกครั้ง หลังจากปี พ.ศ. 2558 ได้ร่วมทำโครงการ “การเขียนบำบัดร่วมกับกระบวนการจิตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวีในเรือนจำสมุทรปราการ” ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดหนึ่งปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเขียนบำบัดช่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจมากเพียงใด

ในปีนี้ เราได้มีโอกาสกลับมาส่งเสริมการเขียนบำบัด เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังแดนหญิงในกลุ่มที่กว้างขึ้น แต่ก็เป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคมที่ขาดโอกาสการฝึกฝนขัดเกลาตนเอง และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาวะที่ดี เพื่อให้การเขียนบันทึกบนพื้นฐานการเขียนบำบัดได้เป็นเพื่อนช่วยบ่มเพาะปัญญา ทัศนคติ และมุมมองที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งในช่วงต้องขังและพ้นโทษต่อไป

กิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีทั้งหมด 9 เดือน รวม 12 วัน มาร่วมติดตามการเดินทางของโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม ทางเพจ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และเว็บไซต์ของเรา

สนใจเข้าร่วมอบรม #เขียนเปลี่ยนชีวิต #รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ #ห้องเรียน #พลังแห่งจิต
www.dhammaliterary.org/open-course/