การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง

"การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง" โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ การเดินทางต่อเนื่องสำหรับผู้ไม่หยุดค้นหาตัวเอง
ในการอบรมจะใช้ไพ่ทาโรต์ก็ได้ ไพ่ออราเคิลก็ได้
หรือจะวางไพ่แล้วไม่ใช้เลย ??? 

หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ขั้นสอง การเรียนรู้ในหลักสูตรขั้นสอง 

ทบทวนศิลปะการเข้าถึงไพ่ โดยเลือกใช้ได้ทั้งไพ่ทาโรต์และ ไพ่ออราเคิลของตนเอง โดยฝึกอ่านไพ่เริ่มตั้งแต่พื้นฐานเพื่อเป็นการทบทวน ก่อนจะต่อยอดสู่การวางไพ่แบบต่างๆ หลากหลายวิธี เพื่อการรู้จักตนในจิตใต้สำนึก และสำรวจชีวิตในมิติที่ลึกขึ้นจากขั้นแรก

หัวข้อสำรวจชีวิตในการอบรมนี้ เป็นการเดินทางภายในด้วยการใช้ไพ่ เพื่อพบเจอกับศักยภาพ การปลดล็อกตัวเอง เบื้องหลังแห่งตัวตน กรรมที่ผ่านมา และหัวข้อที่เก็บไว้เป็นความลับไม่บอกล่วงหน้าก่อนเรียน

“จุดหมายสำคัญของการเรียนรู้ มิใช่การบ่มทักษะการอ่านไพ่เพียงเท่านั้น แต่เป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการทบทวนตนเอง
โดยไม่จำเป็นต้องสามารถจดจำความหมายของไพ่ หรือได้ใช้ไพ่ในชีวิตประจำวันที่ผ่านมา ตราบใดที่มีฉันทะพัฒนาตนเอง ต้องการเรียนรู้อย่างไม่มีเงื่อนไข ตราบนั้นคือผู้ที่เหมาะสมในการเรียนต่อในขั้นสองนี้“ ค่าลงทะเบียน : บริจาคตามกำลังทรัพย์ 

โดยรอบออฟไลน์มีค่าอาหารเพิ่มเติม 200 บาท 
หลังจบการเรียนมีคู่มือการวางไพ่เพิ่มเติมแบบออนไลน์ 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสนับสนุนตามบริจาคเช่นเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายนี้นอกเหนือจากเป็นค่าตอบแทนครูแล้วจะเป็นกำลังขับเคลื่อนสนับสนุนกิจกรรมโครงการภายใต้ 
สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ต่อไป 

กำหนดการอบรม

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 (ออนไซต์) 
ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา ปทุมธานี 
เวลา 09.30 – 17.00 น. สามารถขอพักค้างแรมได้จำนวนจำกัด

วันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 (ออนไลน์) 
เรียนผ่านโปรแกรม Zoom เวลา 09.00 – 17.00 น.

กิจกรรมทั้ง 4 วันมีเนื้อหาไม่เหมือนกัน สามารถเลือกเข้าแบบสี่วันเต็ม
หรือเฉพาะออนไซต์ (A) / ออนไลน์ (B) ก็ได้ โดยมีการบ้านตามสมัครใจในกลุ่มไลน์ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึง 12 มกราคม 2567 การสมัครเข้าร่วม

แจ้งชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น และอีเมล
พร้อมแจ้งว่า สมัครเข้าร่วมรอบ ออฟไลน์ ออนไลน์ หรือ ทั้งสองรอบ ส่งข้อมูลทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com
เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์”
หรือ ไลน์ส่วนตัวครูโอเล่

“ขอเชิญทุกคนร่วมทบทวนบทเรียนและต่อยอด
การรู้จัก รู้ทัน รู้ใช้ และรู้ละวางตัวตน 
ผ่านไพ่ทาโรต์และไพ่ออราเคิล (เลือกไพ่ด้วยตนเอง)
ไม่สำคัญว่าหลังจากจบการอบรมจะได้ใช้ไพ่มากน้อยเพียงใด
ขอเพียงความตั้งใจที่จะศึกษาตัวตน จนกว่าจะพ้นตัวตน” 

* เฉพาะศิษย์เก่าที่ผ่านหลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” แล้วเท่านั้น

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” ทุกรุ่นที่ผ่านมา ร่วมทบทวนบทเรียนและต่อยอดการรู้จัก รู้ทัน รู้ใช้ และรู้ละวางตัวตน ผ่านไพ่ทาโรต์และไพ่ออราเคิล (เลือกไพ่ด้วยตนเอง) ในการอบรมขั้นที่สองของหลักสูตร

 

ไม่ว่าหลังจากจบการอบรมแล้วจะได้ใช้ไพ่มากน้อยเพียงใด มีทักษะมากแค่ไหน หรือจดจำสิ่งที่เรียนรู้แล้วได้มากน้อยอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะบ่งบอกว่าเหมาะสมในการเรียนต่อขั้นที่สองนี้หรือไม่ คือความตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดที่จะศึกษาตัวตนจนกว่าจะพ้นจากตัวตน

 

"การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง" :

หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ขั้นที่สอง

อบรมสองรูปแบบ ออฟไลน์ 2 วัน และ ออนไลน์ วัน (พร้อมการบ้านระหว่างสองรอบ) สามารถเลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง โดยกิจกรรมทั้งสองนั้นไม่เหมือนกัน

วันที่อบรม และ สถานที่

 

รวมทั้งหมด 4 วัน เสาร์อาทิตย์ ดังนี้

 

 • วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 (ออนไซต์)
  ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา ปทุมธานี
  เวลา 09.30 – 17.00 น.

 • วันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 (ออนไลน์)
  เรียนผ่านโปรแกรม Zoom
  09.00 – 17.00 น. โดยจะแจ้งตารางเวลาเมื่อใกล้ถึงวันอบรม

 

* กิจกรรมทั้ง 4 วันมีเนื้อหาไม่เหมือนกัน สามารถเลือกเข้าเฉพาะออนไลน์ หรือออฟไลน์ หรือครบ 4 วันเต็ม *

* มีแบบฝึกหัดในกลุ่มไลน์เป็นการบ้านตามสมัครใจ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึง 12 มกราคม 2567

เนื้อหาสำคัญ

 

ทบทวนศิลปะการเข้าถึงไพ่ โดยเลือกใช้ได้ทั้งไพ่ทาโรต์และไพ่ออราเคิลของตนเอง ให้ได้ฝึกอ่านไพ่เริ่มตั้งแต่พื้นฐานอีกครั้ง ก่อนจะต่อยอดสู่การวางไพ่แบบต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อการรู้จักตนในจิตใต้สำนึก และสำรวจชีวิตในมิติที่ลึกขึ้นจากขั้นแรก

 

การเรียนรู้ยังคงประกอบด้วยกิจกรรมที่ให้ใช้กาย วาจา และใจ ในการเข้าถึงปัญญา โดยมีไพ่เป็นเครื่องมือสื่อกลาง ควบคู่กับหลักจิตวิทยาและธรรมะที่นำมาประกอบการทบทวนตัวตน โดยเครื่องมือหลักที่เพิ่มเติมมาในขั้นนี้ คือรูปแบบการวางไพ่ ทั้งในลักษณะของการเปิดไพ่ทำนายตัวตนและกิจกรรมที่ใช้ไพ่เป็นองค์ประกอบ

 

หัวข้อสำรวจชีวิตในการอบรมนี้ เป็นการเดินทางภายในผ่านไพ่ เพื่อพบเจอกับศักยภาพ การปลดล็อกตัวเอง เบื้องหลังแห่งตัวตน กรรมที่ผ่านมา และหัวข้อที่เก็บไว้เป็นความลับไม่บอกล่วงหน้าก่อนเรียน

 

ขอเชิญทุกคนร่วมทบทวนบทเรียนและต่อยอดการรู้จัก รู้ทัน รู้ใช้ และรู้ละวางตัวตน ผ่านไพ่ทาโรต์และไพ่ออราเคิล (เลือกไพ่ด้วยตนเอง)

ไม่สำคัญว่าหลังจากจบการอบรมจะได้ใช้ไพ่มากน้อยเพียงใด ขอเพียงความตั้งใจที่จะศึกษาตัวตน จนกว่าจะพ้นตัวตน

ค่าลงทะเบียนตามบริจาค 

 

โดยจะแจ้งบัญชีธนาคารหรือช่องทางการชำระให้ทราบ หลังจากได้รับข้อความสมัครเข้าร่วม ผู้สมัครจะต้องชำระล่วงหน้าก่อนการอบรม ภายในไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เพื่อยืนยันการเข้าร่วม โดยขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ยืนยันการอบรมก่อน

 

ในส่วนของค่าอาหารจะแจ้งแยกต่างหากสำหรับผู้มาเรียนออฟไลน์

สมัครเข้าร่วม

 

แจ้งครูโอเล่โดยตรงในไลน์ส่วนตัว หรือเพจเฟสบุ๊ค สถาบันธรรมวรรณศิลป์ หรือแจ้งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com

 

* แจ้งระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น , รุ่นที่จบ (หากจำได้)
และ เข้าร่วมครบสี่วัน หรือเฉพาะรอบออฟไลน์ / ออนไลน์

* รับสมัครเฉพาะศิษย์เก่า หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ เท่านั้น

ผู้เข้าร่วมการอบรม รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ขั้นที่สอง จะได้รับคู่มือวางไพ่ไขตัวตน จำนวน 213 หน้า สำหรับใช้เปิดไพ่ทาโรต์หรือออราเคิลทบทวนชีวิต ตัวเอง และในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

หลักสูตรหลัก “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”

(ขั้นแรก – สำหรับผู้ยังไม่เคยเข้าอบรม) 

ชีวิตและเส้นทางสู่ความตื่นรู้ มีขึ้นและลงเช่นไพ่เวียร์ออฟฟอร์จูน มีขึ้นสูงสู่ความสำเร็จแล้วแตกพังทลายกระจัดกระจายแบบทาวเวอร์ จดจำแล้วลืมเลือนอย่างไพ่จันทร์เจ้า เพื่อก้าวข้ามแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นใบเทมเพอร์แรนท์ สู่เดอะซันอันสดใสที่เคารพคุณค่าในตัว เพื่อเรียนรู้ภาพรวมกงเกวียนชีวิต ซึ่งล้อมเป็นวงคล้ายช่อมะกอกในไพ่เดอะเวิร์ด แล้วหมุนวนสู่การเริ่มต้นเป็นเดอะฟูลอีกคราว เริ่มต้นใหม่ และ เริ่มต้นใหม่ บนเส้นทางที่ยาวไกล”


/ ครูโอเล่