ผลลัพธ์โครงการ “คุณให้เขา เราให้คุณ” ครั้งที่ 5

 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ คุณให้เขา เราให้คุณ ครั้งที่ 5 : Free Hypnosis Tapes For Charity และขอร่วมอนุโมทนาบุญสำหรับการบริจาคตรงให้องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเยาวชน คนยากไร้ และการศึกษา จำนวนรวม 12,705 บาท รวม 12 องค์กรการกุศล

ทางเราขอให้ท่านและครอบครัวได้รับพลังงานและปัจจัยที่ดีที่เกื้อกูลชีวิตเป็นผลจากจิตอันเป็นกุศลในการร่วมบุญในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมชีวิตมิติต่างๆ ให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างงดงามต่อไป

 

รายชื่อองค์กรการกุศลที่ผู้เข้าร่วมโครงการบริจาค :

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน
มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
มูลนิธิบ้านเด็กบุญทอง
มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
อุมมะตี เพื่อช่วยผู้ยากไร้ในปาเลสไตน์
มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ
มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง
และ มูลนิธิสันติสุข

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

หทัยรัตน์ จิวจินดา
ธรากร กมลเปรมปิยะกุล
กานดา เลิศลดาลักษณ์
จันทร์เพ็ญ วิศิษฏ์พงศ์
ณัณฐ์ณิตา อิทธินันท์สิน
วรารัตน์ พิจจ๊ะ
ณัฏฐาภรณ์ เพราพรรณ
เพ็ญจันทร์ สันติธรรม
พิมพ์พิศา สุริยนต์
วรัญญา ดารารัตน์
ปิ่นเพชร เอกสิงหชัย
จินต์ณัชชา กุลกีรติยุต และครอบครัว
ชุติมา พีรพงศ์ไพศาล
ปัทมา ศิวะบุตร
ชัญญากานต์ คำมาก
และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

 

ขอขอบคุณผู้ร่วมเผยแพร่คลิปเสียงโปรแกรมจิต :

ดังรายชื่อต่อไปนี้ : กฤตวรรณ คำสม , ณอัญญา สาวิกาชยะกูร , คุณา​มา​ศ​ กิตติ​พุฒิ​ธนา​ , ปานภัสส์ จันทร์เสงี่ยม , อนุตรจิตต์ บรรพลิตานนท์ , ศจิภา เลิศสาธิต , นภภัสร์สร กว้างขวาง , พลอยมณี จ่างมณี , ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ , พุทธธิดา ดวงจันทร์โชติ , อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม , ภณศา จันทร์อุดม , กาญจนาภรณ์ สุดสายธง , ชลากร ธนสินแก้ว , นงนุช ตันติประภาส , นันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ , ปวีณา วงษา , พวงแก้ว กองทอง , มุทิตา สารพัฒน์ , วีรมลล์ เวียงสงค์ , อัครเดช ชูเลาตระกูล , อัญชลี ศรีลาชัย , วรัทยา อาชีวกุลมาศ , Sarisa Suwanabsorn , ณภัทร ที​จัน​ทึก , สุนทรี สามงามยา , สิริวิภา สุวภาพ , หรรษา แววประดิษฐ์ , มธุรพร ภาคพรต และ อนิสา หงษ์ทอง

 

สนใจอ่านรายละเอียดการสะกดจิตบำบัด

ห้องเรียน พลังแห่งจิต