บริจาคของใช้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

 

บริจาคอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ของเล่น ตุ๊กตา และของใช้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2565 มูลค่ารวมประมาณ 8,000 บาท

โครงการเพื่อการกุศลโดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 14
งบประมาณจากหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ของเรา

 

#เขียนเปลี่ยนชีวิต #รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

#ห้องเรียนพลังแห่งจิต #เขียนภาวนา

ติดตามกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์
www.dhammaliterary.org/open-course/