ผู้เข้าร่วมการอบรม “เพื่อนร่วมทาง Companion”

 
ขอบคุณโค้ชหมี @CoachingHub ที่ให้เกียรติเป็นผู้นำกิจกรรมด้วยไพ่กัลยาณมิตร ในการอบรมระยะสั้นหัวข้อ “เพื่อนร่วมทาง Card Companion”

เพื่อฝึกฟังเสียงภายใน ทบทวนตนเอง ไขปัญญาหาทางออกจากเรื่องรบกวนใจ และที่สำคัญคือการฝึกเปิดใจเป็นมิตรกับตนเองและเพื่อนใหม่ โดยมีไพ่กัลยาณมิตรเป็นสื่อกลาง และขอบคุณคุณตุ๊ยตุ่ยที่เป็นจิตอาสาช่วยอ่านไพ่และเติมเต็มพลังบวกให้กับกลุ่มผู้เรียน

 

ติดตาม #กิจกรรม เปิดรับสมัครได้ที่
www.dhammaliterary.org/open-course/

สอบถามและสั่งซื้อ #ไพ่กัลยาณมิตร ได้ที่
ไลน์ไอดี : deepsleephub