โปรแกรมและเกม

 

นอกจากคอร์สและสื่อบทความของเราแล้ว เรายังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกม และระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง การเขียนเปลี่ยนชีวิต และจิตใจ โดยสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ฟรี ดังรายการด้านล่างนี้

InShot_20200316_130055484

แอพ Punn Space ปัญญ์ สเปซ

แอพพลิเคชั่นที่นำเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ของโครงการ ปัญญ์ สเปซ โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งประกอบด้วยคอร์สออนไลน์ฟรีและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เน้นการพัฒนาภาวะภายในคือจิตใจ การใช้ชีวิต และการรู้จักตัวเอง เฉพาะระบบ Android เท่านั้น

 

เปิดอ่านรายละเอียด :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.punnspace

School Of the Star

เป็นเกมกระดานเพื่อการศึกษาที่ผสมผสานการตอบคำถามหรือแบบทดสอบ ร่วมกับกิจกรรมการทบทวนตนเองอย่างง่าย มาพร้อมกับระบบแก้ไขคำถาม กติกา จนถึงดนตรีของเกม ซึ่งคุณครูสามารถปรับแก้คำถามและกติกาของเกมได้ด้วยตนเองทั้งในโปรแกรมเกมและนอกโปรแกรม

อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://punnspace.com/p/school-of-the-star

เกมไพ่เส้นทางฝัน

เป็นกิจกรรมบอร์ดเกมผสมกับการเขียนบันทึก และการอ่านตีความจากไพ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และหาคำแนะนำสำหรับเส้นทางเดินของชีวิต

อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://punnspace.com/p/dreamyourwaygame

 

โรงเรียนใจ ออนไลน์

กิจกรรมฟรี ผ่านรูปแบบเกม ซึ่งเล่นได้ทั้งบนเว็บไซต์ (สำหรับโปรแกรมรุ่นใหม่ที่รองรับ HTML5) และคอมพิวเตอร์ Window / MacOs เพื่อดูแลจิตใจ ปลุกพลัง และบ่มเพาะปัญญาภายใน

เปิดรายละเอียด : https://www.dhammaliterary.org/โรงเรียนใจ-ออนไลน์/

 

ขั้นตอนทำงานกับปมเด็กน้อย

กิจกรรมเกมประกอบการอบรม “เด็กน้อยภายใน” กิจกรรมระดับที่สี่ โดยหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เปิดอ่านรายละเอียด : https://gamejolt.com/games/8innerchild/402056

ตามหาเด็กน้อยภายใน ภาคแรก

กิจกรรมเกมเรียนรู้เกี่ยวกับ “เด็กน้อยภายใน” หรือปมจากวัยเด็กและภาวะแฝงความเป็นเด็ก โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจและผู้เรียนในคอร์ส “เด็กน้อยภายใน”

เปิดอ่านรายละเอียด : https://gamejolt.com/games/findinginnerchild1/402237

ตามหาเด็กน้อยภายใน ภาคสอง

กิจกรรมเกมเรียนรู้เกี่ยวกับ “เด็กน้อยภายใน” หรือปมจากวัยเด็กและภาวะแฝงความเป็นเด็ก โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจและผู้เรียนในคอร์ส “เด็กน้อยภายใน”

เปิดอ่านรายละเอียด : https://gamejolt.com/games/findinginnerchild2/466154

เรียนรู้กับน้องบันทึก Ai

ตอบแบบสอบถามเพื่อให้ระบบวิเคราะห์ตัวตนและคำแนะนำต่างๆ ในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นระบบที่ใช้ในการเลือกแบบฝึกหัดของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

เปิดอ่านรายละเอียด : https://www.dhammaliterary.org/เรียนรู้กับน้องบันทึก-ai/

โปรแกรม เขียนเปลี่ยนชีวิต

ผู้ช่วยสำหรับการเขียนบันทึก ให้หัวข้อ และจับไพ่เป็นคำแนะนำสำหรับชีวิตช่วงนี้หรือคำถามที่นึกถึง เป็นโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ระบบ Window และแอพพลิเคชั่น Android

เปิดรายละเอียด : https://www.dhammaliterary.org/khianpianchiwitapp2/