ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้ารอบสุดท้าย รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13

 

ประกาศรายชื่อเข้ารอบสุดท้าย : การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “จักรวาลในตัวฉัน” ประเภทบทความ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ จำนวน 11 คน สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานบทความจากชีวิตและการสังเกตตัวตนของตัวเอง และได้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดครั้งนี้ โดยสำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ ทางเราขอให้การส่งเข้าร่วมการประกวดนี้เป็นบันไดอีกขั้นที่ให้น้องๆ ก้าวต่อไปบนเส้นทางของการฝึกฝนตนเอง อย่างเห็นคุณค่าในแสงสว่างของดวงดาวต่างๆ ณ จักรวาลในตนอยู่เสมอ

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะต้องเข้าร่วมเรียนรู้ทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 4 ครั้ง เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน การคิดวิเคราะห์ และการเข้าใจตัวเองในเดือนมีนาคมนี้ ก่อนที่ผลงานจะได้รับพิจารณาตัดสินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 6 รางวัลในเดือนเมษายน 2567

 

ผลงาน “ดวงดาวในจักรวาล”  โดย นางสาวพิมพรรณ ชุ่มจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ผลงาน “เศษเสี้ยวหนึ่งของจักรวาล” โดย นางสาวภัทรวดี ตระกูลไตรพฤกษ์  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนางรอง (ศสกร.นางรอง)

ผลงาน “ฉันผู้(เคย)เป็นศูนย์กลางจักรวาล” โดย นางสาวธันยพร รุ่งเรือง โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”

ผลงาน “ทุ่งดอกไม้” โดย นางสาวกมลทิพย์ ฉัตร์รัตติชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ผลงาน “มือคู่นี้…จะชี้ด้วยหัวใจ” โดย นายวิทยา ดารุณรัมย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ผลงาน “INSIDE MY UNIVERSE” โดย นายธิติวุฒิ ปะทะโก โรงเรียนนางรอง

ผลงาน “หน้าผาอาสัญ” โดย นางสาวศุภราภรณ์ ประสิทธิ์ศร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ผลงาน “ฉันอยากจะสำรวจจักรวาล” โดย เด็กหญิงอาคิรา เขียนนอก (จัดการศึกษาโดยครอบครัว)

ผลงาน “จากใจชายหนึ่งหู” โดย นายวีร์ มาลานนท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม

ผลงาน “ห้วงภวังค์แห่งความฝัน” โดย นางสาวนิษฐกานต์ นากลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ผลงาน “LifeResearcher” โดย นายอรรถชัย ดีทองแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

* น้องๆ ผู้เข้ารอบสุดท้ายโปรดติดต่อโครงการทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือ Inbox เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์” เพื่อรับทราบกำหนดการอบรมออนไลน์ และการส่งเอกสารเพิ่มเติม

* เฉพาะน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการตามที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลทุนการศึกษา

 

เว็บไซต์โครงการ

การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์