โค้งสุดท้ายของการทำโครงการ พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเขียนบำบัด กลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงในเรือนจำสมุทรปราการ 2566

 

โค้งสุดท้ายของการทำโครงการ พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเขียนบำบัด กลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงในเรือนจำสมุทรปราการ เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา อบรมชวนเรียนรู้การเขียนบันทึกเพื่อทบทวนตนเองและชีวิตมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน จนมาถึงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่สิบและสิบเอ็ดของโครงการแล้ว

ในวันจันทร์-อังคารที่ผ่านมา วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 เราได้ชวนกันเรียนรู้จากหนังสือ #ดอกไม้และความหวัง ซึ่งเป็นหนังสือแปลโดยครูโอเล่ ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ เพื่อทบทวนบทเรียนของชีวิต และพัฒนาทักษะการเขียนในรูปแบบบทกลอนไฮกุ กลอนหัวเดียว และการเขียนนิทาน/เรื่องเล่า โดยใช้ไอเดียจากหนังสือเป็นแรงบันดาลใจ เกิดงานเขียนสั้นๆ และเป็นข้อคิดแก่ตนเองและเพื่อนร่วมเรียนด้วยกัน

หวังว่าในเดือนหน้านี้เป็นต้นไป เราจะได้เริ่มเผยแพร่ผลึกความคิดของพวกเขาที่ตกผลึกจากการเรียนรู้ที่ผ่านมา ผู้เคยทำผิดพลาดในอดีต ก็สามารถเป็นครูที่สอนใจเราได้ในปัจจุบันเช่นกัน

 

ติดตามกิจกรรมสำหรับบุคลทั่วไป ได้ที่
www.dhammaliterary.org/open-course/