สุนทรีแห่งวิถีชีวิตอัสดง

 

ร่วมรับฟังบทกวีธรรมะ กลอนเปล่า – ไฮกุ และเรื่องราวการเขียนบำบัด เพื่อการดำรงชีวิตอย่างสุนทรีในยามอัสดง และการเห็นความหมายของชีวิต
ขอบคุณคุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล และรายการวิทยุ “ขบวนการ สว สูงวัยไปต่อ” ช่อง Zaabnewsradio ที่ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เป็นครั้งที่สอง

ฟังเทปสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=MxwK6dCXgVU&t=214s

เรียนคอร์สออนไลน์การเขียนบำบัดฟรี
https://punnspace.com/learning/

เข้าร่วมโครงการคุณให้เขา เราให้คุณ ครั้งที่ 5 (ฟังเทปโปรแกรมจิตฟรี)
https://www.dhammaliterary.org/hypnosis-charity2567/