สุนทรีแห่งวิถีชีวิตอัสดง

  ร่วมรับฟังบทกวีธรรมะ กลอนเปล่า – ไฮกุ และเรื่องราวการเขียนบำบัด เพื่อการดำรงชีวิตอย่างสุนทรีในยามอัสดง และการเห็นความหมายของชีวิต ขอบคุณคุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล และรายการวิทยุ “ขบวนการ สว สูงวัยไปต่อ” ช่อง Zaabnewsradio ที่ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เป็นครั้งที่สอง ฟังเทปสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=MxwK6dCXgVU&t=214s เรียนคอร์สออนไลน์การเขียนบำบัดฟรี https://punnspace.com/learning/ เข้าร่วมโครงการคุณให้เขา เราให้คุณ ครั้งที่ 5 (ฟังเทปโปรแกรมจิตฟรี) https://www.dhammaliterary.org/hypnosis-charity2567/  

การเริ่มสอนเด็ก (และ สว.) วาดเขียนเพื่อพัฒนาตัวเอง

  วิดีโอสัมภาษณ์ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต และ #เขียนภาวนา ในรายการวิทยุ “ขบวนการ สว. สูงวัยต้องไปต่อ” วันที่ 14 มกราคม 2566 ตารางกิจกรรมโครงการ www.dhammaliterary.org/open-course/  

ประโยชน์ของการเขียนด้วยมือ เพื่อพัฒนาเด็กและผู้สูงวัย

วิดีโอสัมภาษณ์ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต และ #เขียนภาวนา ในรายการวิทยุ “ขบวนการ สว. สูงวัยต้องไปต่อ” วันที่ 14 มกราคม 2566 ตารางกิจกรรมโครงการ www.dhammaliterary.org/open-course/