ศิษย์เก่าเข้าร่วม รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ขั้นที่สอง 2566

 

อุ่นหนาฝาคั่ง ศิษย์เก่าหลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” มาอบรมต่อยอดในขั้นที่สอง รอบออนไซต์ “การวางไพ่เพื่อรู้จักตัวเอง” จนบ้านของเราเล็กเกินจะรับไหว เมื่อวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 ณ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอบคุณทุกคนที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไพ่นานาชนิด และการใคร่ครวญชีวิตของตนเอง เรียนรู้ด้วยกันแบบบ้านๆ ตลอดทั้งสองวันที่ผ่านมา และเสียงฮาที่แทบไม่หยุดพัก ยกเว้นช่วงท้ายที่ครูต้องการให้จริงจังขึ้น 😄 และขอขอบคุณภาพถ่ายจากผู้เข่าร่วมและทีมงาน 🙏

รวบรวมคำตอบสิ่งที่ได้รับในการมาวันแรก

“เห็นถึงความกลัวที่เชื่อมโยงกับกรรมเก่าและอดีต ได้คำแนะนำจากไพ่
เห็นประโยชน์ของความกลัว สิ่งนั้นๆ อาจไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
เห็นถึงความเชื่อมโยงจากการเปิดไพ่หลายๆ ใบ กับการทำสมาธิ รวมถึงการเห็นตัวเองมากขึ้น Confirm ภาระหน้าที่
มองมุมใหม่ของตัวเองในเรื่องเดิมๆ เข้าใจปมที่เกิดมากขึ้น
ได้ทบทวนตัวเอง เห็นเหตุและผลในปมตัวเอง กระตุ้นให้เราลงลึกกับการใช้ไพ่มากขึ้น
ได้สำรวจตัวเองกับความกลัว โดยใช้ไพ่เป็นเครื่องมือ
ย้อนดูตัวเองถึงข้อดี ข้อเสีย และการพัฒนาตัวเอง
เชื่อมั่นจากการก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง
เห็นถึงการไม่ยอมรับคุณค่าในตนเอง เห็นคุณค่าของความกลัวที่เรามี เห็นค่าของการรอคอย
ได้ยืนยันกับสิ่งที่ทำอยู่ใช้หัวใจเยอะขึ้น ย้ำการปล่อยวาง
เห็นว่าความหมายของไพ่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วาง เรื่องสำคัญต้องใช้เวลา และการปล่อยวางความรู้สึก
เห็นขั้นตอนการเรียนรู้ในความล้มเหลวของตัวเอง และเห็นว่าความกลัวเป็นเพื่อนกับตัวเรา
ได้วางแผนเป้าหมายชีวิตในปีใหม่
เห็นการละเลยศักยภาพของตนเอง รวมถึงข้อจำกัดของตัวเอง และเห็นว่าสิ่งที่มากเกินไปก็เป็นอุปสรรคในการลงมือทำ
ได้การค้นลึกแบบไร้กรอบ จากการใช้ไพ่ออราเคิลที่มีเฉพาะรูปภาพ
ไพ่เป็นเหมือนมุมสะท้อนตัวเราในมุมต่างๆ บางมุมเราก็ละเลยไปหรือคิดไม่ถึง”

รวบรวม Message สำคัญที่ได้รับในสองวันนี้

“การลดอัตตาและปล่อยวาง ไม่ยึดในความเป็นเรา
ไหลลื่น ยอมที่จะให้เป็นไป ไม่ฝืน
ไร้กรอบ ปล่อยกรอบ -> โล่ง
ปล่อยวางความยึดติด การตีความที่มากเกิน
การชำระจิตใจตนเอง
รากฐานที่มั่นคง เป็นสิ่งสำคัญ ได้ทำงานกับปมในใจ
พิจารณาทบทวนการตีความของตัวเอง แล้วกลับมาดูความรู้สึกของตน
เพลาๆ ลดลงกับทุกอย่างในชีวิต
การมองหลากหลายมุมเพื่อพบคำตอบ
ทำชีวิตอย่างมีตัวตนและไร้ตัวตน เพื่อสร้างสมดุลในชีวิต
อนัตตา ทุกอย่างเป็นธรรมดาของชีวิต แค่อยู่กับปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด
ปล่อย และ นิ่ง ทุกอย่างมีจังหวะของมัน ปล่อยวางความคาดหวัง
การรู้ตัวตน และ อดีต ทำให้เรารู้และแก้ไขปรับปรุง เพื่อจัดการปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้น”

.
⭐️ หลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”

หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

 

⭐️ ติดตามตารางอบรม

https://www.dhammaliterary.org/open-course/