ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13

 

ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ไทย 🎉 ในการประกวดงานเขียนรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13 ประเภทความเรียง/บทความ หัวข้อ “จักรวาลในตัวฉัน”

รวมมูลค่ารางวัลและทุนการศึกษา เป็นจำนวน 31,000 บาท

 

ผลงานรางวัลดีเด่น 🏆
ทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและหนังสือจากโครงการ

1. INSIDE MY UNIVERSE โดย ธิติวุฒิ ปะทะโก, โรงเรียนนางรอง
2. หน้าผาอาสัญ โดย ศุภราภรณ์ ประสิทธิ์ศร, โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
3. ทุ่งดอกไม้ โดย กมลทิพย์ ฉัตร์รัตติชัย, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
4. The Wanderer โดย อรรถชัย ดีทองแก้ว, โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
5. ดวงดาวในจักรวาล โดย พิมพรรณ ชุ่มจันทร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

ผลงานรางวัลโดดเด่น 🎖
ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและหนังสือจากโครงการ

1. เศษเสี้ยวหนึ่งของจักรวาล โดย ภัทรวดี ตระกูลไตรพฤกษ์, ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนางรอง
2. ห้วงภวังค์แห่งความฝัน โดย นิษฐกานต์ นากลาง, โรงเรียนสุรนารีวิทยา
3. ฉันผู้(เคย)เป็นศูนย์กลางจักรวาล โดย ธันยพร รุ่งเรือง, โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”
4. จากใจชายหนึ่งหู โดย วีร์ มาลานนท์, โรงเรียนระยองวิทยาคม
5. ฉันอยากจะสำรวจจักรวาล โดย อาคิรา เขียนนอก, จัดการศึกษาโดยครอบครัว

⭐️ ทางโครงการขอให้กำลังใจน้องๆ ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ให้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิด-อ่าน-เขียน เพื่อพัฒนาจักรวาลภายในงอกงามอย่างเห็นคุณค่าในตนเอง และส่งเสริมให้จักรวาลรอบตัวนั้นเจริญในความดีมากยิ่งขึ้นจากนี้

📖 ผลงานของน้องๆ จะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์โครงการปัญญ์ สเปซ ภายในปี 2567 นี้ โดยลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียนและสถาบันธรรมวรรณศิลป์

👉 น้องๆ ที่ได้รับรางวัลโปรดติดต่อพี่ๆ ทางโครงการเพื่อรับทราบขั้นตอนต่อไป