พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน

 

พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน “เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ
.
“รู้สึกได้ตระหนักรู้กับตัวเองมากขึ้น เห็นแนวทางการดูแลจิตใจ เห็นมุมมองอื่นๆของชีวิตมากขึ้น มีหัวข้อที่น่าทำเยอะ ครูช่วยชี้ช่องและช่วยย้ำเตือนให้เรามีสติกับตัวเองมากขึ้น ได้ขยายการเข้าใจในตัวเองมากขึ้น ชอบเนื้อหาเสริมด้วยโดยเฉพาะเรื่องไข่ขาว ไข่แดง ที่เรามักจะอยู่ในวงไข่แดงในพื้นที่ปลอดภัย
.
“จาการเขียนทำให้กลับมาดูแลตัวเอง ในเรื่องการให้เวลากับร่างกายตัวเอง จิตใจตัวเอง ได้บอกอะไรกับตัวเรามากขึ้น มอบความสุขให้ตัวเองมากขึ้น มองอุปสรรคต่างๆอย่างเป็นกลางมากขึ้น มองเห็นตัวตนในด้านอื่นๆมากขึ้นนอกเหนือมุมมองเดิมๆที่เราเคยเห็น”
.
คุณผึ้ง อาชีพ พนักงาน​บริษัท​
.
“รู้ถึงวิถีใหม่ของการเรียนรู้ ปล่อยให้ความคิดเลื่อนไหลไปในทางลึกของจิตใจ ความรู้สึก การคิดเห็นอย่างอิสระ แล้วมาหาความหมาย หาข้อคิด หาทิศทาง แล้วนำมาหาคำตอบ “เฉพาะตัว” รู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการมองจากภายใน (คล้าย ๆ วิปัสสนา-การมองจากภายใน) ด้วยการถามลึกลงไปในใจ ถามลงไปถึงรากของปัญหา แล้วให้ปัญหานั้นมีตำตอบของตัวเองที่เหมาะสม ซึ่งในชีวิตที่ผ่านมา เมื่อพบกับปัญหาก็ลงมือแก้กันทันที แต่วิธีการที่ได้จากครูคือ การทำใจให้สงบ เริ่มทบทวนปัญหาแล้วนำ “คำตอบนั้นมาวิเคราะห์อีกครั้ง เพื่อนำไปเป็นแนวทาง
.
คุณมูน อาชีพ เดินเรือพาณิชย์
.
.
“ชอบที่ครูโอเล่มีปฏิสัมพันธ์​กับผู้เรียนเป็นการส่วนตัวและไม่มีการตัดสินใดๆ​ รู้สึกครูเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นพื้นที่ปลอดภัย​ แลพให้คำแนะนำในแนวทางความคิด​ ว่าสิ่งที่เราคิดไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด​ ชอบตรงที่เราสามารถอ่านการบ้านของคนอื่นได้​ เพราะมันก็เยียวยาตัวเราเองผ่านเรื่องของคนอื่นเช่นกัน​ ทำให้ได้บอกรักตัวเอง​ หรือเห็นค่าตัวเองจากภายในไม่ใช่ของนอกกายหรือจากภายนอก​ หรือการยอมรับจากคนอื่น​ ได้กลับมาใส่ใจความรู้สึกข้างในทั้งที่ดีและไม่ค่อยน่าอภิรมย์​”
.
คุณมายลี่ อาชีพ Hotelier

 

????สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่
https://www.dhammaliterary.org/writingtherapy/
.
????ศึกษาเนื้อหาฟรีเพื่อดูแลใจ
https://punnspace.com/