ส่งหนังสือดอกไม้และความหวังให้กับลูกผู้ต้องขัง

 

เราใช้หนังสือ ดอกไม้และความหวัง เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจในการอบรมเขียนบำบัดโค้งสุดท้ายในโครงการ “พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเขียนบำบัด กลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงในเรือนจำสมุทรปราการ”

เราได้ถามพวกเขาหลังจากสรุปบทเรียนในการอ่านและฝึกเขียนแต่งเรื่องราวของตัวเองว่า พวกเขาต้องการส่งต่อหนังสือเล่มนี้ให้กับคนที่บ้าน บริจาคให้กับสามเณรในโครงการค่ายของสถาบันยุวโพธิชน หรือแค่คืนทีมงานไว้งานต่อ เนื่องจากตามกฎเรือนจำแล้วพวกเขาไม่สามารถนำออกไปยามพ้นโทษ

พวกเขาส่วนหนึ่งเลือกบริจาคเพื่อการศึกษาแก่เณรน้อย และส่วนหนึ่งขอฝากส่งให้ลูกและคนที่บ้านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ พร้อมกับเขียนข้อความให้กับคนที่เขาต้องการส่งไปให้ นั่นจึงเป็นที่มาของข้อความจากหัวใจของผู้เป็นแม่ที่ฝากส่งให้ลูกที่อยู่ที่บ้าน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นแม่ที่ดีตามมาตรฐานของสังคมหรือสายตาของลูกหรือไม่อย่างไร ลูกกรงและกำแพงของเรือนจำก็ไม่อาจขวางความปรารถนาดีและความคิดถึงที่แม่มีต่อลูกได้

การที่เราเลือกส่งต่อหนังสือเล่มนี้มิว่าให้กับน้องเณรหรือครอบครัวที่รอเขาอยู่ ไม่เพียงสะท้อนคุณค่าของหนังสือ ดอกไม้และความหวัง ที่เขาประทับใจ แต่ยังสามารถสะท้อนหัวใจที่ต้องการให้สิ่งดีๆ แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน

ติดตามกิจกรรมรับสมัครบุคคลทั่วไปของเราได้ที่
https://www.dhammaliterary.org/open-course/