พบกับกิจกรรมการเขียนบำบัด โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

 

พบกับกิจกรรมการเขียนบำบัด โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลบางโพ หัวข้อ “Body Listening Journal” พร้อมด้วยกิจกรรมและการบรรยายให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมอีกมากมาย
ในหลักสูตรอบรมฟรี “การดูแลสุขภาพและความงดงามแบบองค์รวม กาย ใจ และจิตวิญญาณ” รุ่นที่ 12 โดยมูลนิธิกัลยาณการุณย์ เริ่มวันที่ 28 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป
🍀 รายละเอียดการอบรม 🍀
สถานที่จัด:
ณ โรงพยาบาลบางโพ อาคาร 2 อาคารศูนย์การแพทย์ ห้องประชุม ชั้น 6 (ห้องประชุมใหญ่)
🌸 วันที่อบรม: วันเสาร์และอาทิตย์
วันทึ่ 28-29 ต.ค. 2566
วันที่ 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 พ.ย. 2566
เวลา 8:00-16:00 น.
🌸 รับสมัคร ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2566 ประกาศชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 20 ต.ค. 2566
🌸 สามารถสมัครด้วยการ Scan QR Code จากโปสเตอร์นี้ หรือกดไปตาม Link 👉
🌸 เงื่อนไขการอบรม:
1. ผู้ได้รับคัดเลือก ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โดยโอนเงินมัดจำ 2,000 บาท ทางมูลนิธิ ฯ จะคืนเงินให้ในวันสุดท้ายของการอบรม
2. กรณีที่ท่านใดขาดเรียนเกิน 2 คาบ มูลนิธิฯ ขออนุญาตนำเงินดังกล่าวบริจาคเข้ามูลนิธิกัลยาณการุณย์
3. เมื่อจบการอบรมแล้วท่านที่สอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น “ประกาศนียบัตร” สำหรับท่านที่สอบไม่ผ่านจะได้รับเป็น “วิริยะบัตร”
🌸 สามารถ Download ตารางการอบรมได้ที่
🌸 หัวข้ออบรม:
* กดจุดสะท้อนเท้าสมดุลสุขภาพ
* รู้จัก “มณีแดง”
* สัมพันธภาพแห่งชีวิต จิตใจ สมอง และสุขภาวะ
* Body Listening Journal เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน
* โรคและการสร้างสมดุลหัวใจ
* การฝังเข็มรักษาโรค (Therapeutic : Acupucture Method)
* พัฒนากาย ใจ จิตสู่ชีวิตงดงามด้วยโยคะ
* Palliative care ในเด็ก และการวางแผนชีวิตระยะสุดท้ายที่บ้าน
* แพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ
* ภัยเงียบและการดูแลกระดูกและข้อ
* Smart Eating and Life Style for Elderly
* กฏหมายเกี่ยวกับ Palliative care และ Living will
* การบำรุงใจและเยียวยาผู้สูญเสียตามแนวทางของกัลยาณการุณย์
* แผนความสุขภายในตน และส่งมอบความสุขทางกาย ใจ จิตสู่ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
* เข้าใจกลุ่มอาการและแนวทางการรักษาโรค เช่น มะเร็ง, หัวใจ, กระดูกและข้อ, สมองและจิตใจ
🌸สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณดอกอ้อ 086-400-4519
คุณตุ๊ยตุ่ย 086-617-1709
Email: kalyana.secretary@gmail.com