จบการอบรม เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 54

 

เปลี่ยนการเขียนเป็นประตูสู่การรู้จักตัวเองในด้านที่หลากหลายและเป็นเพื่อนดูแลจิตใจ กับหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 54 (สี่วัน-เสาร์อาทิตย์) เมื่อวันที่ 11-12 และ 18-19 มีนาคม 2566 ด้วยศาสตร์การเขียนบำบัด รู้จักตนเอง และการก้าวข้ามจากพื้นที่ปลอดภัยหรือข้ามขอบ

“ได้รับของขวัญให้กับตนเองค่ะ คือ มีความชัดเจนให้กับคำตอบ ความหมาย และเป้าหมายของชีวิต ว่าที่เคยตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นคือ การเลือกเดินหาเป้าหมายของเราอยู่แล้วเพียงแต่ใช้เส้นทางไหน” – ผิง

“เป็นเวลาแห่งการทบทวนตัวเอง มองตัวเองในมุมต่างๆ หลายๆมุม ตามที่ทาง workshop ชี้แนะ ทำให้เห็นตัวเองในมุมต่างๆกัน เห็นความต้องการ ความรู้สึกของตัวเองชัดขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้เท่าทันตัวเอง ตั้งใจจะฝึกตามที่ทาง course ชี้แนะในชีวิตประจำวันเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้เท่าทันตัวเองเวลาเผชิญสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน” – ดล

ขอขอบคุณผู้เรียนที่ร่วมกันเขียน ใคร่ครวญ และแบ่งปัน เติมเต็มมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับตัวตนและแนวทางชีวิต และร่วมสนับสนุนโครงการของเรา ????
ขอขอบคุณโรงแรมรอยัล ริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ที่สนับสนุนการอบรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี พนักงานที่นี่ช่วยเหลือดูแลในส่วนต่างๆ อย่างดีมากและอาหารอร่อย

 

ติดตามหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
https://www.dhammaliterary.org/open-course/

 

หลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” (Transformative Writing) คือการอบรมการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา โดยรวบรวมเนื้อหาที่เคยแบ่งสอนผ่านทางออนไลน์กว่าห้าสิบรุ่นที่ผ่านมา ได้แก่ เขียนค้นตน เขียนเยียวยา และ เขียนข้ามขอบ โดยมีหัวข้อพิเศษ อาทิ เด็กน้อยภายใน Dreamland Journal และ โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน

บริการให้คำปรึกษา(โค้ช)ส่วนตัว ด้วยการเขียนบำบัด
(Private Therapeutic Writing Session)

https://forms.gle/ySuoS8FQc82tcpsx7