ประกาศผลรางวัลการประกวดเรื่องสั้นหัวข้อ “เมตตา”

 

ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 ประเภทเรื่องสั้น
ในการประกวดงานเขียนเยาวชน หัวข้อ “เมตตา” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาและหนังสือจากโครงการ

ตามประกาศรายชื่อ ดังต่อไปนี้

 

รางวัลชนะเลิศ

นายศุภวัฑฒ์ ใจเอื้อ : เรื่อง “มรณาธันวา”
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
.
ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท และประกาศนียบัตร พร้อมหนังสือ

 

รางวัลรองชนะเลิศ

1. นางสาวเขมมิกา ฉายสุวรรณ์ : เรื่อง “ตราบสิ้นราตรี”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2. นางสาววีรยา อินทมาตย์ : เรื่อง “ผู้นำทางแห่งดาวโลก”
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
.
ได้รับทุนการศึกษา 2,500 บาท และประกาศนียบัตร พร้อมหนังสือ

 

รางวัลชมเชย

1. นางสาวสุรัตน์ชฎา แซ่ลิ้ม : เรื่อง “ฮีโร่ผู้แตกสลาย”
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

2. นางสาวนภสร เพชรดี : เรื่อง “มุทิตา”
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

3. นางสาวปิยพัชร์ บุรัสการ : เรื่อง “เจ้าลูกไก่น้อย”
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4. นางสาวปลายศลินี ไชยพิมพา : เรื่อง “ข้อสอบ”
โรงเรียนทิวไผ่งาม

5. นายพชร เตชะโชติกุล : เรื่อง “พ่อผู้ไม่ได้ให้กำเนิด”
โรงเรียนมัธยมสาธิต

ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท และประกาศนียบัตร พร้อมหนังสือ

 

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

1. นายจิรภัทร คงถนอมธรรม : เรื่อง “หญิงชราผู้ร้องขอขนมปัง”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นายสุรเชษฐ์ บุญทูล : เรื่อง “เด็กชายคุณธรรม”
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3. นางสาวธนพร โชคศรีเจริญ : เรื่อง “คอยดู…(ครูดอย)”
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

4. นางสาวชวัญญาพัฒน์ ชูพลกรัง : เรื่อง “หัวใจแข็งแรง”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือ จากโครงการ

.
.
✅ เรื่องสั้นของเยาวชนที่ได้รับรางวัล และผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ ปัญญ์ สเปซ ภายในปีนี้

✅ น้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โปรดยืนยันที่อยู่เพื่อรับใบประกาศและหนังสือจากโครงการ , น้องที่ได้รับรางวัลโปรดแจ้งบัญชีธนาคารรับทุนการศึกษา
(อีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือ Inbox เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์”)

✅ การตัดสินของกรรมการเป็นอันสิ้นสุด แต่หากพบการทำผิดกติกาหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ในภายหลัง ทางโครงการจะริบรางวัลคืน

 

ทางเราขอเป็นกำลังใจแก่น้องๆ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ให้พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ขอให้ทุกคนรักษาความเมตตาในหัวใจ ในโลกที่เต็มเปี่ยมด้วยความรุนแรงและความทุกข์ทน ความเมตตา จะเป็นพลังให้การกระทำ การคิด และการอ่านเขียนของเรา สร้างความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างแก่ตนเอง และโลกใบนี้