การอบรม “เด็กน้อยภายใน” ประจำปี ๒๕๕๘ เปิดรับสมัคร!

การอบรมชุดพิเศษของ ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ในหัวข้อเกี่ยวกับ  “เด็กน้อยภายใน” สู่การเยียวยาและการเติบโตของชีวิต

โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

และผู้เรียนในหลักสูตรของโครงการฯ

 

หลักการและที่มาสำคัญ

“เด็กน้อยภายใน” หรือ อิทธิพลที่สืบเนื่องมาจากวัยเด็ก คือองค์ความรู้และเทคนิควิธีด้านจิตวิทยาการบำบัดและการเรียนรู้ทางจิตปัญญา พาเรากลับมาดูแลตัวตนเด็กน้อยและตัวตนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ และโลกทัศน์

ทุกคนต่างมีเด็กน้อยอยู่ภายใน และผู้ที่เติบโตอย่างแท้จริงคือผู้ที่หลุดจากอิทธิพลของข้อจำกัดในอดีตและจากด้านมืดของเด็กน้อย (Darkside of InnerChild) ในอีกแง่หนึ่ง เด็กน้อยภายใน ยังเป็นพลังสร้างสรรค์ที่เราอาจละเลยไปเมื่อติดอยู่ในกรอบการใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ การกลับมาหาเด็กน้อยคือการเยียวยาและดึงคุณค่าในตัวเราเพื่อพัฒนาชีวิตในวันนี้

กระบวนการอบรมของศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นให้ใช้เครื่องมือการเขียนเชิงกระบวนการ ศิลปะ การสนทนา และการเคลื่อนไหวเพื่อดูแลตัวตนเด็กน้อยภายใน และดึงคุณค่าที่แท้จริงออกมาโดยไม่ต้องใช้ทักษะด้านศิลปะหรือการเขียนใดใด

อ่านงานเขียนจากการอบรมรุ่นที่ผ่านมาได้ที่  youngawakening.org/write4life/?p=1332

 

 

วัตถุประสงค์ในการอบรม

๑. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแล “เด็กน้อยภายในตนเอง” และในความสัมพันธ์ได้

๒. ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ พลัง และได้กลับมาดูแลบาดแผลทางจิตใจหรือคลี่คลายข้อจำกัดในตนเอง

๓. ผู้เรียนได้ดึงคุณค่าในความเป็นเด็กน้อยภายในออกมาใช้ในชีวิตวันผู้ใหญ่ได้อย่างเกื้อกูลสมดุล

 

 

กำหนดการเนื้อหาการอบรม “เด็กน้อยภายใน” ประจำปี ๒๕๕๘

โดยเนื้อหาและกิจกรรมปรับเปลี่ยนตามความพร้อมของกลุ่มผู้เข้าร่วม

วันที่หนึ่ง

๑. มุมมองและแนวคิดต่อ “เด็กน้อยภายใน”

๒. สำรวจปมปัญหาที่มีรากเหง้ามาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก

๓. ทำความรู้จักตัวตนผู้ใหญ่และเด็กน้อยในตัวเรา

๔. เรียนรู้การสื่อสารกับเด็กน้อยภายในผ่านการเขียนเชิงกระบวนการ

๕. พลังของผู้ปกป้องในตัวเรา

๖. การเอาคืนต่อร่างกายที่ไม่รู้ตัว / การสื่อสารกับร่างกาย

๗. สนทนากับเสียงภายในที่ขัดแย้งผ่านการเขียนเชิงกระบวนการ

๘. บ่มเพาะความคิดความเชื่อใหม่ที่เกื้อกูล

*กิจกรรมการบ้านส่วนตัวก่อนนอน  : แปรเปลี่ยนร่องประสบการณ์วัยเด็ก

วันที่สอง

๑. เด็กน้อยภายในกับศาสนธรรมและการเติบโตของชีวิต

๒. จินตนาการกับพลังสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการศิลปะ

๓. แก่นสารในความใฝ่ฝันผ่านการเขียนเชิงกระบวนการ

๔. หยิน/หยาง ชีวิต  ก้าวย่างบนทางคู่

๕. ฝึกสื่อสารกับเด็กน้อยภายในระหว่างความสัมพันธ์

๖. โอบกอดชีวิตผ่านการเขียนเชิงกระบวนการ

 

 

วันเวลาและสถานที่

วันที่ ๑๓ ถึง ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ  เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.  เริ่มลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น.

ณ ห้องก้าวใหม่ ๗ ชั้น ๓  อาคาร Plaza East ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขารัชโยธิน) ถนนรัชดาภิเษก เขต จตุจักร ใกล้กับเมเจอร์ รัชโยธิน

 

 

ครูและวิทยากรกระบวนการ
อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht  (อาจารย์อนุรักษ์ / ครูโอเล่ ฯลฯ)

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์  และคณะ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่  เด็กน้อยภายใน ประจำปี ๒๕๕๘Pdf  (https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/05/เด็กน้อยภายใน-ประจำปี-๒๕๕๘Pdf.pdf)

หรือ  https://www.facebook.com/events/1625814140965085/

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ 083-1339968 และ Youngawakening@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit

เว็บไซต์ youngawakening.org/write4life/

 

ใบสมัครดาวโหลดได้ที่  แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเด็กน้อยภายในDoc  (youngawakening.org/write4life/wp-content/uploads/2015/05/แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเด็กน้อยภายในDoc.doc)

 

เด็กน้อยภายใน ๒๕๕๘s