ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบที่ 2/2564

 

ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบที่ 2/2564

เดือนธันวาคม – มกราคม 2565 รวม 5 สัปดาห์

https://punnspace.com/p/practice-meditationwriting

 

ผู้สำเร็จการอบรม 12 ท่าน ได้บอกเล่าว่า มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง ดังนี้

 

 • สำรวมระวังกาย วาจา และใจตนเองมากขึ้น
 • ปล่อยวางจากการยึดติด
 • ปฏิบัติฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องจนจบการอบรม
 • รู้สึกว่าใจได้พักเพราะการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง
 • ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีมากขึ้น
 • มีสติมากกว่าเดิม เท่าทันความคิดและความรู้สึก
 • จดจ่ออยู่กับงานตรงหน้ามากขึ้น
 • ฝึกปฏิบัติด้วยการใช้หลักอานาปนสติตามดูลมหายใจได้
 • เข้าใจหลักธรรมและศัพท์บาลีมากขึ้น
 • ตามดูตามเห็นกิเลส และกุศลต่างๆ เช่น อัตตา ความอยาก ความยึดติด ฯ ได้ชัดขึ้นและบ่อยขึ้นด้วยการยอมรับ ไม่ต่อต้าน
 • มีเครื่องมือเสริมในการฝึกเจริญสติด้วยการเขียนเพิ่มเติมจากการฝึกปฏิบัติในรูปแบบ
 • เมื่อเจอสถานการณ์ไม่คาดคิด มีสติ ไม่ตระหนกทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี จากการมีสติ ตลอดการเรียนรู้ 10 วันที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ซึมซับเข้ามาในตัวเองได้อย่างอัศจรรย์
 • นิ่งมากขึ้น รับมือกับความคิดกังวลไปล่วงหน้า ได้ดีขึ้น วางความคิด ความกังวล และอยู่กับ ปัจจุบันได้
 • พลิกใจให้มองเห็นสองด้าน มองเห็นผล ที่อาจเกิดขึ้น ชั่งใจ มากขึ้น ซึ่งเดิมเป็นคนตัดสินใจเร็ว
 • อดทน รอคอยเป็น ไม่เร่งรีบ รีบร้อน ไม่ทำตามใจตัวเองเหมือนแต่ก่อน
 • เห็นอัตตา และกิเลสละเอียดของตัวเอง
 • เห็นกิเลสที่ผุดออกมา อันเกิดจากอาสวะที่หมักหมม
 • ลายมือเขียนเปลี่ยนไปในทางที่ดี อ่านง่าย ไม่ยุ่งเหยิง
 • สติละเอียดและจับอารมณ์ไวขึ้น
 • มีความพยายามและวางใจตนเอง
 • มีฉันทะในการนั่งสมาธิ และนั่งได้นานมากขึ้นกว่าเดิม
 • เกิดโยนิโสมนสิการในเรื่องต่างๆ และระวังในวิปัสนูปกิเลสมากขึ้น
 • มีความเพียรในการถือศีล มรรค และโพชฌงค์
 • เข้าใจตัวเอง ได้ทบทวนตนทำให้กระจ่างบางเรื่องมากขึ้น
 • จัดการเวลาได้ดีขึ้น ทำให้วุ่นวายน้อยลง ใจนิ่งขึ้น
 • การเขียนจากที่ตอนแรกตึง กดดัน ต้องบังคับ น้อยลง
 • อยู่กับปัจจุบันมากขึ้น และช้าลง
 • นอนหลับง่ายขึ้น จากเดิมที่นอนหลับแล้วมีความคิดวนเวียนก็ได้ใช้การฝึกลมหายใจ จดจ่อกับสิ่งเดียวทำให้หลับง่าย
 • เห็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องธรรมดา
 • คิดน้อยลงในการปฏิบัติ กล้าตัดสินใจลงมือทำ
 • สติชัดเจน กำหนดจุดปักใจ ชัด
 • โฟกัสมากขึ้นและฟุ้งซ่านน้อยลง
 • เข้าใจคำว่า น้อยแต่มาก
 • เห็นความโลภ เพราะกลัวหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไป
 • หายใจยาวขึ้น และระลึกรู้ตามละเอียดกว่าเดิม
 • กล้าเอาชนะความขี้เกียจของตนเอง
 • เห็นว่าตนเองปฏิบัติมาถึงไหน และจะสังเกตตนเองอย่างไร แก้ไขอย่างไร จากการใช้แบบฟอร์มทบทวน
 • ได้เรียนรู้ว่ากิเลสมีลักษณะอย่างไร แบ่งออกเป็นอย่างไรบ้าง
 • ได้ใคร่ครวญชีวิตตนเองที่ผ่านมา เห็นความหมายของการปล่อยวาง และสมดุลทางกายใจ
 • ละลายพฤติกรรม คลายยึดติดจากตัวกู ตัวตนของกู
 • รู้สึกมีพลังสดใหม่ในการเริ่มต้น และผ่อนคลาย
 • อ่อนน้อมถ่อมตน

 

และได้บอกเล่าว่าเกิดการเรียนรู้หรือได้ข้อคิด ดังนี้

 • ความอยากนำมาซึ่งความทุกข์
 • ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตน สรรพสิ่งล้วนไม่มีตัวตน
 • เราทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้น
 • การยึดติดสิ่งใดล้วนเป็นความหลงไปทั้งสิ้น
 • ทำอะไรช้าลงช่วยให้ทันผัสสะ ทันผัสสะจบทุกอย่าง
 • ทุกอย่าง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไตรลักษณ์
 • ลมหายใจมีคุณค่า
 • การใช้ชีวิตอย่างมีสติ และมีความปราณีตมาก ช่วยฝึกให้ตนเองให้ตามดูตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต เพื่อให้รู้ ยอมรับ และละสิ่งเหล่านั้น
 • การปฏิบัติควรฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สติมีกำลังในการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันต่อไป
 • การใช้ชีวิตอย่างมีสติ ด้วยความไม่ประมาท บนทางสายมรรค8 คือทางสายเอกที่สุด
 • ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ เมื่อเราใช้ใจ บวกปัญญา ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อธรรมที่ชัดเจนและนำไปใช้ง่าย
 • เห็นปัญหาและใจที่แตกต่างจากการฟังเพื่อนๆ ในกลุ่ม
 • ชีวิตคนไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรที่เป็นของๆ เรา แม้แต่ร่างกาย ถึงวันหนึ่งก็ต้องลา
 • ธรรมะนำมาใช้ได้กับทุกเวลา และทุกสถานการณ์ของชีวิต
 • ถ้าทำด้วยความพอดี ความเครียดไม่เกิด
 • ไม่มีสิ่งใดยากต่อการเรียนรู้ อยู่จะเรียน พัฒนา หรือลงมือทำไหม
 • ศรัทธา นำมาสู่ความสำเร็จ
 • เมื่อมีสิ่งใดขัดใจ ให้หยุดก่อนจะทำ คิด หรือพูด… ตรงได้จากการฝึกขัดใจตัวเองในการเขียนภาวนา
 • ทำสิ่งใดก็ตาม อย่าจับปลาสองมือ เพราะทำให้จิตใจวุ่นวาย
 • จงมีสัจจะ ศีล และมรรคแปดในการดำรงชีวิต
 • สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทำให้ดีอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไป
 • เห็นตัวอย่างที่ดีของการเสียสละ ความมุ่งมั่นความตั้งใจ เพื่อผู้อื่น
 • อย่าทำตามใจตัวเองจนเคยชิน ติดอยาก โลภ ละโมบ ไปเรื่อย พึงดูอาการของมัน ปรามบ้าง ปราบบ้าง
 • คิดให้ทันใจ อยู่กับความรู้สึกของตัวเองวันละน้อยเป็นสิ่งที่ต้องทำ
 • ความเร็วของจิต ไม่ได้มีมาแต่กำเนิด แต่เพราะจิตถูกฝึกให้เข้มแข็งด้านความเร็วจนสติตามไม่ทัน จนลืมลมหายใจ ต้องฝึกจิตใหม่
 • ควรใช้ชีวิตโดยมีธรรมะเป็นทางออกในทุกๆ วัน
 • ควรหยุดคิดล่วงหน้าเยอะจนไม่ทำอะไรเลย หรือเครียด ให้เปลี่ยนเป็นโฟกัส คิดแล้วทำ กล้าตัดสินใจ
 • ความว่าง และ การปล่อยวาง เป็นคุณต่อชีวิต
 • การภาวนาสามารถทำในรูปแบบใดก็ได้ หากมีหลักถูกต้อง
 • มองสิ่งต่างๆ ด้วยใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปกับการรับรู้ ไม่เพิ่มไม่พอก ละจดจำ เห็นเป็นเพียงการตีความ
 • อย่าหยุดเก็บสุข มองให้เห็นเป็นอารมณ์แล้วดึงกลับมา
 • ถ้า ”อยาก” ให้หยุด ทบทวนเพื่ออุดช่องโหว่ความเคยตัว
 • อย่าเผลอ อย่าหลง อย่าติดตน
 • ที่จริงตัวกูมีตั้งต้นแต่ต้น พัวพันไม่พ้น นึกว่าสติล้น แต่กลับจน มีน้อยนิด เพราะมัวคิด ติดตัวเอง จนตุงตัว
 • การติดกับอะไรๆ ทำให้เราไม่มีอิสระจริงๆ ทุกอย่างที่ทำไปล้วนคาดหวังไม่จบสิ้น มาจากการมีอัตตาทั้งสิ้น