ผู้ผ่านการอบรม รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ รุ่นที่ 12

 

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ รุ่นที่ 12
5 วันออนไลน์ ทาง Zoom และ 2 สัปดาห์ในกลุ่มไลน์

เมื่อวันที่ 6 – 7 , 13 – 14 และ 20 พฤศจิกายน 2564
สำเร็จวิชา 13 คน ดังนี้

เมตตา (จิ๊บ) อาชีพ พนักงานของรัฐ
อุไรลักษณ์ (ลักษณ์) อาชีพ แม่บ้าน
มณฑิตา (น้ำ) อาชีพ ครู
วัลภา (หลิน) อาชีพ พยาบาล
นันทรัช (ตั้ม) อาชีพ SEO Business Consultant
ศจิภา (หมี) อาชีพ นักเขียนชีวิตอิสระ
นฤมล (นิ่ม) อาชีพ นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพองค์กรพัฒนาเอกชน
พชร (มิก) อาชีพ ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ
อัญชลี (อัญ) อาชีพ อิสระ
นภภัสร์สร (จูเน่ซัว) อาชีพ หมอดู
คุณามาศ (แอน) อาชีพ แม่ค้าออนไลน์
ศรุดา (หนู) อาชีพ พนักงานบริษัท
ปิยลักษณ์ (ลักษณ์) ฟอาชีพ รีแลนส์ ถ่ายทำโฆษณา

ขอขอบคุณแขกที่มาร่วมทดสอบผู้เรียนทุกท่าน
ภาพประกอบและบทเพลงจากหมีกับคุณนิ่ม

อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.dhammaliterary.org/selfdiscovery-tarot/